IRL

цена на Rebase GG 
IRL

BGN0.1316  

2.78% (1d)

Диаграма Rebase GG в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Rebase GG
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 6,531,161
#2958
Обем (24 ч)
 

47.42%

BGN 965,019
#1390
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
14.78%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
49,632,922 IRL
9.93%
Общо предлагане
 
500,000,000 IRL
макс. предлагане
 
500,000,000 IRL
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 65,794,649
Конвертор от IRL в BGN
IRL
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1316
Високо
BGN0.1362
Най-висока за всички времена
Dec 20, 2023 (5 months ago)
BGN0.5019
-73.78%
Най-ниска за всички времена
Jan 26, 2024 (4 months ago)
BGN0.1046
+25.77%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,649x
5244th / 10.0K
Тагове
Collectibles & NFTsScalingDAppПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Rebase GG community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Rebase GG пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Rebase GG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Rebase GG

Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.

“Discover #NFTs in real life!”

‘Web3 Pokémon GO’ could be a fitting comparison, where the integration of geolocation technology allows users to gather and interact with the events, and users can enjoy utilities back to your community! The NFT location is to be displayed on the map of the real world.