PHAME

цена на PHAME 
PHAME

BGN0.5209  

4.71% (1d)

Диаграма PHAME в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за PHAME
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#4912
Обем (24 ч)
 

57.56%

BGN 28,474
#4245
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Циркулиращо предлагане
 
0 PHAME
Общо предлагане
 
55,555,000 PHAME
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 28,936,797
Конвертор от PHAME в BGN
PHAME
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.5196
Високо
BGN0.5596
Най-висока за всички времена
Jan 21, 2024 (3 months ago)
BGN1.77
-70.5%
Най-ниска за всички времена
Apr 12, 2024 (13 days ago)
BGN0.4207
+23.8%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение120x
9345th / 9.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

PHAME community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

PHAME пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за PHAME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За PHAME

A decentralized perpetual exchange that enables users to trade PulseChain markets & others in a easy-to-use platform for all levels of participants.