ORDI

цена на ORDI 
ORDI

BGN113.49  

3.76% (1d)

Диаграма ORDI в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за ORDI
Пазарна капитализация
 

3.76%

BGN 2,383,324,787
#61
Обем (24 ч)
 

6.01%

BGN 298,788,884
#56
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
12.54%
Циркулиращо предлагане
 
21,000,000 ORDI
100.00%
Общо предлагане
 
21,000,000 ORDI
макс. предлагане
 
21,000,000 ORDI
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,383,324,787
Конвертор от ORDI в BGN
ORDI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN111.62
Високо
BGN121.16
Най-висока за всички времена
Jan 02, 2024 (2 months ago)
BGN164.35
-30.95%
Най-ниска за всички времена
Sep 11, 2023 (5 months ago)
BGN5.17
+2093.28%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение74,382x
550th / 8.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

ORDI community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

ORDI markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за ORDI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За ORDI

The total amount of bitcoins is 21 million, and one can be subdivided into 100 million satoshi (satoshi is sat, the smallest unit of bitcoin), and there are 2100 trillion satoshi in total. Here we must first understand the inscription, which is created by writing content to satoshi using the Ordinals protocol. The inscription does not need to use a separate token, side chain or change Bitcoin; What the Ordinals protocol does is to write information to each Satoshi, such as text, pictures, audio and video, etc. Due to the size limit of the Bitcoin block, the main information for inscribe (that is, mint mint) is mainly text and pictures , in the form of NFT and token.