VANA

цена на Nirvana 
VANA

BGN0.03223  

5.57% (1d)

Диаграма Nirvana в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Nirvana
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 1,936,932
#3744
Обем (24 ч)
 

2.28%

BGN 236,153
#2574
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
12.19%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
60,099,105 VANA
6.01%
Общо предлагане
 
650,000,000 VANA
макс. предлагане
 
1,000,000,000 VANA
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 32,228,964
Конвертор от VANA в BGN
VANA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02706
Високо
BGN0.03974
Най-висока за всички времена
Mar 11, 2024 (2 months ago)
BGN3.13
-98.97%
Най-ниска за всички времена
May 23, 2024 (8 hours ago)
BGN0.02706
+19.11%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение257x
8570th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Nirvana community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Nirvana пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Nirvana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Nirvana