MFERS

цена на MFERS 
MFERS

BGN0.009597  

7.00% (1d)

Диаграма MFERS в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за MFERS
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 959,703
#5332
Обем (24 ч)
 

49.71%

BGN 18,494
#4725
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
1.93%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
100,000,000 MFERS
100.00%
Общо предлагане
 
100,000,000 MFERS
макс. предлагане
 
100,000,000 MFERS
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 959,703
Конвертор от MFERS в BGN
MFERS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.009065
Високо
BGN0.01007
Най-висока за всички времена
Apr 02, 2024 (2 months ago)
BGN0.1243
-92.28%
Най-ниска за всички времена
Mar 29, 2024 (2 months ago)
BGN0.002135
+349.55%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение859x
6540th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

MFERS community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

MFERS пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за MFERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За MFERS

What's up mfer. Today, we are unveiling mfers token on Ethereum – where our animated badasses redefine cool. Dive into a world where characters DGAF, radiate pure funk, and march to their own beats. Mfers isn't just a token; it's a rebellion, forging a culture where people crave the swagger of our animated renegades.

Join the revolution as we carve out a universe where mfers dominate, setting the stage for a community that lives by its own rules. This isn't just a token launch; it's a call to embrace individuality, creativity, and the audacity to run your own game. Brace yourself for the takeover – become an mfer and ride the wave!