FIRE

цена на Matr1x Fire 
FIRE

BGN2.61  

4.49% (1d)

Диаграма Matr1x Fire в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Matr1x Fire
Пазарна капитализация
 

4.49%

BGN 91,276,143
#540
Обем (24 ч)
 

8.70%

BGN 34,956,475
#232
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
38.30%
Циркулиращо предлагане
 
34,950,000 FIRE
Общо предлагане
 
175,000,000 FIRE
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 457,033,619
Конвертор от FIRE в BGN
FIRE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN2.58
Високо
BGN2.77
Най-висока за всички времена
Jun 05, 2024 (15 days ago)
BGN3.27
-20.1%
Най-ниска за всички времена
Mar 15, 2024 (3 months ago)
BGN1.49
+74.91%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,729x
4336th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Matr1x Fire community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Matr1x Fire пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Matr1x Fire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Matr1x Fire