MINU

цена на Mantle Inu 
MINU

BGN0.006594  

1.64% (1d)

Диаграма Mantle Inu в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Mantle Inu
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 2,774,030
#5442
Обем (24 ч)
 

24.69%

BGN 13,567
#4808
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.49%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
420,690,000 MINU
100.00%
Общо предлагане
 
420,690,000 MINU
макс. предлагане
 
420,690,000 MINU
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,774,030
Конвертор от MINU в BGN
MINU
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.006327
Високо
BGN0.00665
Най-висока за всички времена
Mar 11, 2024 (3 months ago)
BGN0.026
-74.64%
Най-ниска за всички времена
Aug 19, 2023 (9 months ago)
BGN0.00196
+236.45%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение727x
6884th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Mantle Inu community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Mantle Inu пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Mantle Inu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Mantle Inu