LFI

цена на LunaFi 
LFI

BGN0.00001714  

0.00% (1d)

Диаграма LunaFi в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за LunaFi
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 15,678
#8913
Обем (24 ч)
 

100.00%

BGN 0
#8913
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.00%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
914,645,002 LFI
Общо предлагане
 
1,000,000,000 LFI
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 0
Конвертор от LFI в BGN
LFI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.00001714
Високо
BGN0.00001714
Най-висока за всички времена
Jun 09, 2022 (2 years ago)
BGN0.07911
-99.98%
Най-ниска за всички времена
Aug 17, 2022 (2 years ago)
 
Няма данни
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение713x
6797th / 9.7K
Self-Reported Tags
GamblingDeFiGamingПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

LunaFi community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

LunaFi пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за LunaFi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За LunaFi

DO NOT BUY THE TOKEN. EXPLOITED.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO