KAF

цена на KAIF Platform 
KAF

BGN0.008874  

19.21% (1d)

Диаграма KAIF Platform в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за KAIF Platform
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#3731
Обем (24 ч)
 

7.13%

BGN 139,075
#2851
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
0 KAF
0.00%
Общо предлагане
 
809,710,000 KAF
макс. предлагане
 
809,710,000 KAF
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 7,185,433
Конвертор от KAF в BGN
KAF
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0075
Високо
BGN0.01102
Най-висока за всички времена
Jul 13, 2023 (8 months ago)
BGN0.3775
-97.65%
Най-ниска за всички времена
Nov 01, 2023 (4 months ago)
BGN0.0006391
+1288.46%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение11,232x
1989th / 8.9K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

KAIF Platform community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

KAIF Platform markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за KAIF Platform

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За KAIF Platform

KAIF Platform is an AI-powered DeSoc (decentralized society) platform designed to simplify life, complete missions for world-renowned companies, and monetize users' daily activities.

Unique killer features include KAIF Digital Twin is an AI-powered personal and business assistant and KAIF Digital Passport is a social identity based on non-transferable Soulbound Tokens (SBT).

KAIF Digital Twin is a virtual AI assistant for personal and business use, designed in your own unique avatar. It helps users improve their skills, education, health and career. As a business assistant, Digital Twin helps improve work efficiency and provides quick access to professional knowledge.

KAIF Digital Passport is a digital identity based on non-transferable Soulbound Tokens (SBT), securing and protecting user data for logging into any Web3 environment.

Missions, where members can complete tasks for world-renowned companies in exchange for rewards

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO