GMT

цена на GMT 
GMT

BGN0.5775  

4.49% (1d)

Диаграма GMT в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за GMT
Пазарна капитализация
 

4.53%

BGN 1,014,578,125
#131
Обем (24 ч)
 

21.60%

BGN 220,072,141
#101
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
21.69%
Циркулиращо предлагане
 
1,756,942,717 GMT
Общо предлагане
 
5,407,540,065 GMT
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,122,681,125
Конвертор от GMT в BGN
GMT
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.5341
Високо
BGN0.5816
Най-висока за всички времена
Apr 28, 2022 (2 years ago)
BGN7.42
-92.22%
Най-ниска за всички времена
Mar 11, 2022 (2 years ago)
BGN0.1811
+218.94%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение246,086x
243rd / 8.9K
Тагове
Collectibles & NFTsGamingBNB Smart ChainПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

GMT community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

GMT markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за GMT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За GMT

What Is GMT?

GMT is the native token of the FSL ecosystem, with a fixed supply of 6 billion tokens. GMT is well used in all FSL ecosystem products to be burned, used to unlock various functions and perks.

What Makes FSL Unique?

Who Are the Founders of FSL?

How Many STEPN (GMT) Coins Are There in Circulation?

Where Can You Buy GMT?

Related Pages:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на GMT

Зарежда се...

ICO