GEEQ

цена на Geeq 
GEEQ

BGN0.3904  

0.54% (1d)

Диаграма Geeq в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Geeq
Пазарна капитализация
 

0.54%

BGN 15,037,735
#1146
Обем (24 ч)
 

35.11%

BGN 445,082
#2012
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.96%
Циркулиращо предлагане
 
38,522,222 GEEQ
38.52%
Общо предлагане
 
100,000,000 GEEQ
макс. предлагане
 
100,000,000 GEEQ
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 39,036,521
Конвертор от GEEQ в BGN
GEEQ
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.3793
Високо
BGN0.3971
Най-висока за всички времена
Aug 11, 2020 (4 years ago)
BGN9.04
-95.68%
Най-ниска за всички времена
Oct 20, 2023 (6 months ago)
BGN0.07757
+403.24%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение6,440x
2929th / 9.7K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Geeq community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Geeq пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Geeq

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Geeq

Geeq is a multi-blockchain platform secured by what the team calls their Proof of Honesty protocolTM (PoH), proclaiming the mechanism to be "safe enough for the most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use."