ESE

цена на Eesee 
ESE

BGN0.1203  

8.71% (1d)

Диаграма Eesee в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Eesee
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 14,832,992
#2695
Обем (24 ч)
 

1.49%

BGN 3,663,997
#802
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
24.70%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
123,250,000 ESE
12.32%
Общо предлагане
 
427,078,716 ESE
макс. предлагане
 
1,000,000,000 ESE
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 120,348,821
Конвертор от ESE в BGN
ESE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1063
Високо
BGN0.1225
Най-висока за всички времена
Apr 11, 2024 (a month ago)
BGN0.2749
-56.22%
Най-ниска за всички времена
May 04, 2024 (16 days ago)
BGN0.1059
+13.67%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение6,047x
3073rd / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Eesee community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Eesee пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Eesee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Eesee

Eesee is a gamified platform and liquidity solution tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Eesee accelerates sales, provides additional liquidity and lowers cost-barrier to enter the Web3 market using the unique protocol.