DORKL

цена на DORK LORD 
DORKL

BGN0.001584  

17.96% (1d)

Диаграма DORK LORD в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за DORK LORD
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 1,583,661
#3119
Обем (24 ч)
 

9.11%

BGN 907,812
#1523
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
57.32%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,000,000,000 DORKL
100.00%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 DORKL
макс. предлагане
 
1,000,000,000 DORKL
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,583,661
Конвертор от DORKL в BGN
DORKL
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.001331
Високо
BGN0.001635
Най-висока за всички времена
Sep 07, 2023 (9 months ago)
BGN0.03837
-95.87%
Най-ниска за всички времена
Feb 21, 2024 (3 months ago)
BGN0.001074
+47.39%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,279x
2836th / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

DORK LORD community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

DORK LORD пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за DORK LORD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За DORK LORD