DGI

цена на DGI Game 
DGI

BGN0.01298  

1.78% (1d)

Диаграма DGI Game в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за DGI Game
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 12,978,404
#2958
Обем (24 ч)
 

55.39%

BGN 1,917,158
#1140
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
14.77%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,000,000,000 DGI
100.00%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 DGI
макс. предлагане
 
1,000,000,000 DGI
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 12,978,404
Конвертор от DGI в BGN
DGI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01119
Високо
BGN0.01472
Най-висока за всички времена
Mar 26, 2024 (3 months ago)
BGN0.1462
-91.12%
Най-ниска за всички времена
Jan 23, 2024 (5 months ago)
BGN0.004305
+201.49%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение13,430x
1853rd / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

DGI Game community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

DGI Game пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за DGI Game

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За DGI Game