DECHAT

цена на Dechat 
DECHAT

BGN1.19  

5.81% (1d)

Диаграма Dechat в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Dechat
Пазарна капитализация
 

5.81%

BGN 5,846,070
#1534
Обем (24 ч)
 

4.61%

BGN 15,996,292
#385
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
273.62%
Циркулиращо предлагане
 
4,895,047 DECHAT
19.58%
Общо предлагане
 
25,000,000 DECHAT
макс. предлагане
 
25,000,000 DECHAT
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 29,857,069
Конвертор от DECHAT в BGN
DECHAT
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.11
Високо
BGN1.26
Най-висока за всички времена
Mar 11, 2024 (3 months ago)
BGN15.77
-92.43%
Най-ниска за всички времена
May 26, 2024 (17 hours ago)
BGN1.11
+7.6%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение9,413x
2525th / 10.1K
Тагове
Communications & Social MediaWeb3Показване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Dechat community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Dechat пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Dechat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Dechat