CTXC

цена на Cortex 
CTXC

BGN1.08  

3.36% (1d)

Диаграма Cortex в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Cortex
Пазарна капитализация
 

3.35%

BGN 236,697,239
#341
Обем (24 ч)
 

11.56%

BGN 21,089,177
#333
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
8.91%
Циркулиращо предлагане
 
218,884,310 CTXC
73.01%
Общо предлагане
 
299,792,458 CTXC
макс. предлагане
 
299,792,458 CTXC
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 324,189,738
Конвертор от CTXC в BGN
CTXC
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.07
Високо
BGN1.19
Най-висока за всички времена
Apr 30, 2018 (6 years ago)
BGN4.35
-75.15%
Най-ниска за всички времена
Mar 16, 2020 (4 years ago)
BGN0.06164
+1654.48%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение41,982x
803rd / 8.8K
Тагове
MineablePlatformAI & Big DataПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Cortex community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Cortex markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Cortex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Cortex

Cortex is an open-source, peer-to-peer, decentralized blockchain platform that supports Artificial Intelligence (AI) models to be uploaded and executed on the distributed network. Cortex provides an open-source AI platform to achieve AI democratization where models can be integrated easily in smart contracts and create AI-enable decentralized applications (DApps).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Cortex

Зарежда се...