CAJ

цена на Cajutel 
CAJ

BGN1.12  

3.77% (1d)

Диаграма Cajutel в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Cajutel
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 0
#3030
Обем (24 ч)
 

1.64%

BGN 1,097,461
#1420
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
--
Циркулиращо предлагане
 
0 CAJ
Общо предлагане
 
1,780,000 CAJ
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,002,231
Конвертор от CAJ в BGN
CAJ
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.08
Високо
BGN2.67
Най-висока за всички времена
Mar 23, 2019 (5 years ago)
BGN285.48
-99.61%
Най-ниска за всички времена
Feb 09, 2021 (3 years ago)
BGN0.1805
+523.07%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение11,240x
2139th / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Cajutel community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Cajutel пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Cajutel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Cajutel