BRAINERS

цена на Brainers 
BRAINERS

BGN0.8807  

1.71% (1d)

Диаграма Brainers в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Brainers
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 1,023,411
#2906
Обем (24 ч)
 

9.47%

BGN 1,170,426
#1313
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
114.37%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,162,000 BRAINERS
Общо предлагане
 
371,000,000 BRAINERS
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 326,751,663
Конвертор от BRAINERS в BGN
BRAINERS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.8606
Високо
BGN0.8906
Най-висока за всички времена
Apr 18, 2024 (2 months ago)
BGN1.17
-24.77%
Най-ниска за всички времена
Apr 13, 2024 (2 months ago)
BGN0.5197
+69.48%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение104x
9679th / 10.1K
Тагове
Ethereum EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Brainers community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Brainers пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Brainers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Brainers