คลังคำศัพท์

Sharding

Hard

ชาร์ดดิ้ง (Sharding) เป็นวิธีการปรับขนาดที่ช่วยให้สามารถแยกสถานะของบล็อคเชนออกเป็นพาร์ติชันที่มีสถานะและประวัติการทำธุรกรรม เพื่อให้แต่ละชาร์ดสามารถประมวลผลแบบคู่ขนานได้

Sharding คืออะไร

Sharding เป็นเทคนิคในการแบ่งฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ในการปรับขนาดของ บล็อคเชน ช่วยให้บล็อคเชนสามารถประมวลผล ธุรกรรมต่อวินาที ได้มากขึ้น หรือที่เรียกว่าการมีปริมาณงานที่สูงขึ้น Sharding แบ่ง เครือข่าย บล็อคเชนออกเป็นพาร์ติชันที่เล็กลง สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าชาร์ด ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของบล็อคเชนทั้งหมด จึงทำให้มันเป็นอิสระจากชาร์ดอื่นๆ และลดการประมวลผลที่ไม่จำเป็นลงได้

ต้องขอบคุณ Sharding เครือข่ายจึงสามารถคำนวณธุรกรรมได้มากขึ้น และขยายขนาดได้เร็วขึ้นตามความเร็วของธุรกรรมที่รู้จักจากบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง ในทางกลับกัน นักวิจารณ์ชี้ให้เห็นว่าชาร์ดส่วนมีแนวโน้มที่จะถูกโจมตีและทำให้ความปลอดภัยของเครือข่ายลดลง

Sharding ทำงานอย่างไร

เครือข่ายบล็อคเชนประกอบด้วย โหนด ที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมในเครือข่าย โหนดเป็นอิสระจากกันและเก็บข้อมูลประวัติของ บล็อคเชน โหนดแบบเต็ม ทั้งหมดจะเก็บประวัติทั้งหมดของบล็อคเชนไว้ ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ของบล็อคเชน แต่จะทำให้ความเร็วการทำธุรกรรมช้าลง

พาร์ติชันของชาร์ดดิ้งจะแบ่งปริมาณงานของโหนดในส่วนต่างๆ ออกจากกัน โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ใช่ทุกโหนดที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมแต่ละรายการ ซึ่งจะทำให้โหนดตึงและทำให้เครือข่ายช้าลงโดยไม่จำเป็น แต่งานจะถูกแบ่งตามส่วนย่อยต่างๆ ฐานข้อมูลบล็อคเชนจะถูกแบ่งพาร์ติชันในแนวนอน ซึ่งหมายความว่าส่วนย่อยต่างๆ จะถูกแยกตามลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ชาร์ดสามารถรับผิดชอบในการจัดเก็บธุรกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ในขณะที่ ชาร์ดส่วนอื่นๆ สามารถแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์คริปโตที่ถูกเก็บไว้

ผลลัพธ์คือแต่ละโหนดไม่ยืนยันธุรกรรมในแต่ละรายการ สิ่งนี้จะช่วยลดภาระงานของบล็อคเชนและเพิ่มความเร็วได้อย่างมาก

ชาร์ดดิ้งปลอดภัยแค่ไหน

ชาร์ดดิ้งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจลดการกระจายศูนย์และความปลอดภัยของบล็อคเชน ชาร์ดอาจเสียหายได้ โดยชิ้นส่วนหนึ่งจะทับชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้สารสนเทศหรือชุดข้อมูลสูญหายได้ ตัวอย่างเช่น การโจมตีด้วย การแฮ็ก อาจเข้าควบคุมส่วนของข้อมูลและทำให้เกิดการสร้างธุรกรรมที่ผิดพลาด ซึ่งจะนำไปสู่ความสับสนระหว่างชาร์ดอื่นๆ ซึ่งจะเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลนั่นเอง

Ethereum ใช้งาน Sharding ได้อย่างไร

Ethereum วางแผนที่จะใช้ sharding เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการปรับขนาดเพื่อเพิ่มปริมาณงานของบล็อคเชน เครือข่ายจะแนะนำ 64 sharded chains ตัวใหม่ในอนาคต ซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกันและจะช่วยลดภาระงานของ mainnet ของ Ethereum ลงอย่างมาก มันมีชื่อเรียกว่า Beacon Chain กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสเกลของ Ethereum ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนไปใช้งานกลไกฉันทามติ แบบ proof-of-stake แทน การเปลี่ยนแปลงนี้มีชื่อเรียกว่า Merge Sharding จะเป็นหนึ่งใน ขั้นตอนต่อไปสำหรับ Ethereum สำหรับแผนการปรับขนาดของมัน