คลังคำศัพท์

โปรโตคอล

Easy

ชุดของกฎที่กำหนดปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย มักจะเกี่ยวข้องกับฉันทามติ การตรวจสอบการทำธุรกรรม และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบนบล็อคเชน

โปรโตคอลคืออะไร

โปรโตคอลคือชุดของกฎที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลของคริปโตเคอร์เรนซีจะกำหนดโครงสร้างที่เป็นรากฐานของ เครือข่าย บล็อคเชนไว้ ตัวอย่างเช่น บล็อคเชนของ Bitcoin ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto จะอนุญาตให้มีการส่งการชำระเงินในลักษณะ P2P โดยไม่ต้องใช้ ตัวกลาง บล็อคเชนจะทำงานเป็น บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ ที่บันทึกธุรกรรมและรักษาความปลอดภัยด้วยพลังการประมวลผลแบบรวมในเครือข่าย

โปรโตคอลหลักสำหรับคืออะไร

คริปโตโปรโตคอลเป็นรากฐานของนวัตกรรมของคริปโตเคอร์เรนซี พวกเขาเปิดใช้งานฟังก์ชันการกระจายอำนาจของบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีหน่วยงานกลางคอยประสานงานการทำงานของโปรโตคอล ตัวอย่างเช่น โปรโตคอล Bitcoin เป็นรายแรกที่สร้างการชำระเงินแบบ digital peer-to-peer ที่ได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบโดยพลังการประมวลผล นี่คือ กลไกฉันทามติ แบบ proof-of-work ที่จะช่วยแก้ปัญหาการ ใช้จ่ายซ้ำซ้อน
บล็อคเชนของ Ethereum เป็นโปรโตคอลที่ให้กำเนิด smart contracts ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่กำหนดขึ้น โดยทำงานเป็นหน่วยการสร้างระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น smart contracts ที่จะช่วยให้ Ethereum สามารถจำลองบริการของสถาบันการเงินได้ด้วยโค้ดเท่านั้น บริการนี้เรียกว่าการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และมันเป็นไปได้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโปรโตคอล Ethereum นั่นเอง
โปรโตคอลอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นล้วนมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนโทเค็น การเดิมพัน การซื้อขายมาร์จิ้น การให้ยืม การจัดหาสภาพคล่อง และฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย

คริปโตโปรโตคอลสามารถทำเงินได้อย่างไร

คริปโตโปรโตคอลมักจะให้บริการแทนที่ผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ด้วยเวอร์ชันการทำงานแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานตาม smart contracts เท่านั้น ตัวอย่างเช่น กรณีการใช้งานโปรโตคอลคริปโตที่สำคัญคือ:

คริปโตโปรโตคอลที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบริการที่มันจัดหาให้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆ ของปริมาณธุรกรรมเท่านั้น มันมีสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คนในการดำเนินการ ต่างๆ และส่วนใหญ่เป็นโค้ดอัตโนมัติใน smart contracts