คลังคำศัพท์

Proof-of-Authority (PoA)

Moderate

กลไกฉันทามติของบล็อคเชนที่ให้การทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการเปรียบเทียบจากการใช้ข้อมูลประจำตัวเป็นเดิมพัน

Proof-of-Authority (PoA) คืออะไร

Proof-of-authority (PoA) เป็นกลไกฉันทามติทางเลือก ซึ่งอาศัยตัวตรวจสอบความถูกต้องที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในการสร้าง บล็อก และด้วยเหตุนี้จึงสามารถให้พลังการคำนวณแก่เครือข่ายได้ มันช่วยให้การทำธุรกรรมทำได้เร็วขึ้นโดยใช้ อัลกอริธึม Byzantine Fault Tolerance (BFT) โดยมีการยืนยันตัวตนเป็นเดิมพัน

PoA เป็นกลไกฉันทามติประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรเอกชนที่ต้องการสร้างเครือข่ายของตนเองในรูปแบบปิดโดยธรรมชาติและไม่ต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้ทั่วไป

เนื่องจาก เครือข่าย ที่ใช้งาน PoA ทำงานในแบบ permissioned มันจึงไม่ต้องการกิจกรรม " การขุด " ใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมเครือข่ายยังสามารถปรับใช้ระบบสำรองได้โดยการเรียกใช้โหนด หลายตัวภายใต้ข้อมูลประจำตัวอันเดียวกัน
กลไกฉันทามติประเภทนี้ไม่ได้ใช้ทรัพยากรมาก แต่ต้องใช้ตัว ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโหนด มันสามารถเรียกได้ว่าเป็นกลไกที่ให้แรงจูงใจในการดำเนินการอย่างซื่อสัตย์และสอดคล้องกับการทำงานที่เหมาะสมของเครือข่าย เนื่องจากมีตัวตนของผู้ใช้และชื่อเสียงเป็นเดิมพัน

PoA มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามอยู่สามประการ:

  • การระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของผู้ตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่าย
  • คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือชื่อเสียงที่ดี ฯลฯ
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสมบูรณ์ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตบล็อกและการตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่าย
ยิ่งไปกว่านั้น เครือข่ายประเภทนี้สามารถยืมการออกแบบและโหมดการทำงานจากบล็อคเชน สาธารณะ ที่มีอยู่แล้ว เช่น Ethereum หรือ Cardano ด้วยการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ

Related Articles