คลังคำศัพท์

เครือข่าย

Moderate

เครือข่าย หมายถึง โหนดทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานของบล็อคเชนในช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม

เครือข่ายคืออะไร

เครือข่าย หมายถึง โหนดทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานของบล็อคเชนในช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม บล็อคเชน เป็น บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ ที่ช่วยให้สามารถบันทึกและจัดการสินทรัพย์ได้ด้วยวิธีรวมศูนย์หรือกระจายศูนย์ การบันทึกธุรกรรมใหม่บนบล็อกเชนได้รับการตรวจสอบโดย โหนด ซึ่งอัปเดตบัญชีแยกประเภทด้วยธุรกรรมใหม่ โหนดสามารถรวมกันเป็นเครือข่ายบล็อคเชนได้ทั้งหมด

เครือข่ายมีการทำงานอย่างไร

เครือข่ายบล็อคเชนสามารถบันทึกธุรกรรม ที่จะนำไปสร้าง smart contracts ต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อการทำธุรกรรมให้สามารถดำเนินการในระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นและเรียกใช้แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (DApps) ได้ Smart contracts ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับ DApps ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น GameFi หรือ DeFi
เครือข่ายบล็อคเชนสาธารณะช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามการชำระเงิน คำสั่งซื้อ บัญชีและธุรกรรมจากบัญชีแบบแยกประเภทได้ เครือข่ายบล็อคเชนถูก ได้รับการดูแล จากนโยบายที่มีการกำหนดไว้ก่อนการก่อตั้งเครือข่าย นโยบายเหล่านี้กำหนดค่าองค์ประกอบเครือข่ายที่สำคัญ เช่น กลไกฉันทามติ ไม่ว่าจะเป็นแบบ (proof-of-stake หรือ proof-of-work) และ โทเค็นโนมิกส์

คุณลักษณะของเครือข่ายบล็อคเชนคืออะไร

เครือข่ายบล็อคเชนมีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ:

  • ความเร็ว: เครือข่ายบล็อคเชนมีเวลาในการยืนยันธุรกรรมตั้งแต่หลายวินาทีถึงหลายนาที

  • ความต่อเนื่อง: เครือข่ายออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  • ค่าใช้จ่าย: เครือข่ายสามารถทำงานได้โดยมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำเพียงหนึ่งเซ็นต์ต่อการทำธุรกรรม

  • ความปลอดภัย: โหนดในเครือข่ายบล็อคเชนช่วยให้มันปลอดภัยจาก การแฮ็ก
  • การเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้: เครือข่ายจะเก็บบันทึกการชำระเงินที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงซึ่งทุกคนที่ต้องการตรวจสอบธุรกรรมสามารถมองเห็นได้

ประเภทของเครือข่ายบล็อคเชน

เครือข่ายบล็อคเชนหลักๆ แล้วมีอยู่ด้วยกันสองประเภท: สาธารณะและส่วนตัว

เครือข่ายบล็อคเชนสาธารณะ

เครือข่ายสาธารณะจะสามารถ ป้องกันการเซ็นเซอร์ และทุกคนในโลกสามารถใช้งานได้ ทุกคนสามารถตรวจสอบบันทึกการทำธุรกรรมได้โดยดูที่ บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ เครือข่ายสาธารณะทำงานร่วมกับกลไกฉันทามติที่แตกต่างกัน โดยปกติจะเป็นแบบ proof-of-work หรือ proof-of-stake และเครือข่ายสาธารณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Bitcoin และ Ethereum นั่นเอง

เครือข่ายบล็อคเชนส่วนตัว

เครือข่ายบล็อคเชนส่วนตัวดำเนินการโดยเอนทิตีเดียวหรือชุดของเอนทิตีที่ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ มันจึงเป็นแบบ permissioned network นอกจากนี้ เครือข่ายส่วนตัวยังสามารถกำหนดสิทธิ์ในระดับต่างๆ สำหรับโหนดแต่ละตัวได้อีกด้วย ดังนั้นจึงพวกมันจึงมีการกระจายอำนาจที่น้อยลงหรือกลายเป็นแบบ รวมศูนย์ อย่างสมบูรณ์ในที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยองค์กรเพื่อบันทึกธุรกรรมหรือเก็บบันทึกข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น