คลังคำศัพท์

Market Capitalization/Market Cap/MCAP

Moderate

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของราคาของคริปโตเคอร์เรนซี มันเป็นหนึ่งในวิธีในการจัดอันดับที่มีความสัมพันธ์กับขนาดของคริปโตเคอร์เรนซี *ดูอุปทานหมุนเวียน

Market Capitalization/Market Cap/MCAP คืออะไร

Market Capitalization สำหรับคริปโตคือมูลค่าตลาดรวมของคริปโตนั่นเอง สามารถคำนวณได้จากการคูณ จำนวนอุปทานทั้งหมด ของเหรียญหรือโทเค็นด้วยราคาปัจจุบันในตลาดของเหรียญหรือโทเค็นแต่ละรายการ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นเมตริกหลักที่ใช้ในการวัดขนาดและมูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซี และถูกใช้โดยนักลงทุนเพื่อวัดความน่าดึงดูดใจของเหรียญหรือโทเค็นเฉพาะ นอกจากนี้มันยังถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ และพิจารณาว่าสกุลเงินใดมีค่ามากที่สุด

เหตุใดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจึงมีความสำคัญสำหรับคริปโต

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมีความสำคัญในวงการคริปโต เนื่องจากมันช่วยให้นักลงทุนทราบว่าตลาดทั้งหมดมีมูลค่ารวมเท่าใด นอกจากนี้มันยังถูกนำมาใช้เพื่อวัดสภาพคล่องและมูลค่าโดยรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอีกด้วย การติดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นักลงทุนสามารถยืนยันได้ว่าคริปโตเคอร์เรนซีนั้นมีมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่ และสามารถพิจารณาได้ว่าการลงทุนในสกุลเงินนั้นเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือไม่ นอกจากนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดยังใช้เพื่อเปรียบเทียบขนาดสัมพัทธ์ของคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในประเภทต่างๆ นั้นแตกต่างกันอย่างไร?

มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหลายประเภทในวงการคริปโต:

  • คริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่: เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้น ตัวอย่าง ได้แก่ Bitcoin และ Ethereum
  • คริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดกลาง: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีเหล่านั้นจะอยู่ระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์
  • คริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดเล็ก: เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่มีขนาดที่เล็กที่สุดและเป็นที่ยอมรับน้อยที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญ
  • คริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าหลักทรัพย์แบบไมโตร: มักจะเป็นสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์