คลังคำศัพท์

Decentralized

Easy

Decentralized หมายถึงคุณสมบัติของระบบที่โหนดหรือตัวแสดงทำงานร่วมกันในรูปแบบกระจายอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Decentralized คืออะไร?

Decentralized คือองค์กรที่ไม่พึ่งพาศูนย์กลางอำนาจเพียงแห่งเดียวในการบังคับใช้กฎและคงไว้ซึ่งการดำเนินงาน แต่พวกเขาประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจจำนวนมากที่มีระดับอำนาจเท่ากันหรือเทียบเท่ากับส่วนที่เหลือของระบบ และอาศัยกลไกแบบ ฉันทามติ ที่หลากหลายเพื่อบรรลุแผนปฏิบัติการร่วมกัน
องค์กรแบบกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในสองประเภทหลักของโครงสร้างขององค์กร และอีกประเภทหนึ่งคือองค์กร แบบรวมศูนย์

ตัวอย่างของระบบดังกล่าวคือธุรกิจที่อาศัยแฟรนไชส์ในการขยายธุรกิจ ซึ่งบุคคลที่เต็มใจซื้อจะได้รับอนุญาตให้ซื้อแฟรนไชส์ เปิดสาขาของบริษัทของตนเอง และตัดสินใจด้านการจัดการอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจ้างงาน การจัดเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

อีกตัวอย่างที่โดดเด่นของระบบการกระจายอำนาจคือคริปโตเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายของโหนดคอมพิวเตอร์อิสระที่บรรลุฉันทามติผ่านอัลกอริทึมเช่น proof-of-workนฃ (PoW) เพื่อการประมวลผลอย่างไม่ผิดพลาดและมีความสม่ำเสมอและยังเพื่อให้มีการบันทึก การทำธุรกรรม ทั้งหมด

ด้วยการไม่พึ่งพาอำนาจจากส่วนกลาง องค์กรที่มีการกระจายอำนาจจึงแข็งแกร่งกว่าองค์กรแบบรวมศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากในช่วงหลังที่การทำงานผิดพลาดของหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ทั้งองค์กรปิดใช้งาน ระบบแบบกระจายอำนาจยังคงทำงานต่อไปแม้ว่าส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนจะหยุดดำเนินการก็ตาม พวกเขายังมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะถูกเซ็นเซอร์น้อยกว่า

องค์กรที่ทำงานในแบบการกระจายอำนาจก็มีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียวและการแบ่งแยกความรับผิดชอบที่ชัดเจน สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อเทียบกับองค์กรรวมศูนย์ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ปัญหานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 2563 เครือข่ายของบิทคอยน์ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 70 เทราวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเทียบได้กับการใช้งานในชิลีทั้งประเทศ แม้ว่าจะสามารถประมวลผลธุรกรรมได้เพียง 4-7 รายการต่อวินาทีเท่านั้น