คลังคำศัพท์

Byzantine Generals' Problem

Hard

สถานการณ์ที่การสื่อสารที่ต้องการฉันทามติเกี่ยวกับกลยุทธ์เพียงหนึ่งเดียวจากสมาชิกทั้งหมดภายในกลุ่มหรือปาร์ตี้ที่ไม่สามารถเชื่อถือได้หรือตรวจสอบได้

Byzantine Generals' Problem คืออะไร

Byzantine Generals' Problem เป็นการทดลองทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับคำถามสำคัญเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์: เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างฉันทามติในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยโหนดอิสระที่กระจายตัวตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์?

ปัญหานี้ถูกเสนอในปี พ.ศ. 2525 โดยนักวิจัยจาก SRI International Research Institute

มันเป็นไปตามนี้: มี Byzantine generals จำนวนหนึ่งกำลังปิดล้อมเมือง พวกเขาสามารถสื่อสารถึงกันผ่านการส่งข้อความเท่านั้น พวกเขาต้องตกลงในแผนปฏิบัติการร่วมกันว่าจะโจมตีเมืองหรือล่าถอย อย่างไรก็ตาม นายพลบางคนทรยศและต่อต้านการสร้างฉันทามติอย่างแข็งขัน โดยไม่ทราบจำนวนและตัวตนของพวกเขา

คำถามที่เกิดจากปัญหาคืออัลกอริธึมการตัดสินใจแบบใดที่นายพลควรใช้ในการวางแผนร่วมกัน — โดยไม่คำนึงถึงการแทรกแซงของผู้ทรยศ — และอัลกอริทึมดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่

จากการวิเคราะห์ของนักวิจัยเอง ระบบดังกล่าวเป็นไปได้จริง แต่จำนวนคนที่ภักดีต้องเกินสองในสามเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่มี Byzantine generals สามคน แต่มีคนหนึ่งทรยศ ผู้ที่ภักดีก็จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุฉันทามติได้

ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับ คริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย: ประกอบด้วยโหนด ประมวลผลธุรกรรม ที่เป็นอิสระจากกันและหน่วยงานแกนกลาง และสามารถสื่อสารได้จากระยะไกลเท่านั้น พวกเขาเป็น "นายพล" ที่ต้องได้รับ ความเห็นพ้อง ต้องกันว่าธุรกรรมใดจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อใด
โหนด มีศักยภาพในการจัดหาข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ และข้อมูลของโหนดจะต้องถูกแยกออกมา Bitcoin (BTC) และคริปโตเคอร์เรนซีตัวอื่น ๆ แก้ปัญหานี้ผ่านทางโซลูชันทางเทคนิค เช่น อัลกอลิทึม proof-of-work และ proof-of-stake

Byzantine Fault Tolerance (BFT)