คลังคำศัพท์

ชั่วโมงบิน (Block Time)

Moderate

เวลาบล็อก (Block time) หมายถึงเวลาโดยประมาณที่ระบบที่ใช้บล็อกเชนทำการสร้างบล็อกใหม่

เวลาบล็อก (Block time) คืออะไร

เวลาบล็อก หมายถึง เวลาโดยประมาณที่ใช้สำหรับระบบที่ใช้ บล็อกเชน ในการสร้าง บล็อกใหม่ โดยมันเป็นตัวกำหนดความเร็วของการยืนยันธุรกรรม ซึ่งวัดเป็นธุรกรรมต่อวินาที (TPS) เมื่อบล็อกเสร็จสมบูรณ์ บล็อกนั้นจะปรากฏบน บัญชี ในแบบสำเนาที่มีการยืนยันของกลุ่ม ธุรกรรม ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับบล็อกอื่นที่จะมาอยู่ด้านบนสุดของบล็อกเพื่อขยายเชนต่อไป
การเพิ่มขนาดบล็อกเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดเวลาของบล็อก อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงกันมานานว่ากลยุทธ์นี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของเครือข่ายแบบกระจายศูนย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Greg Maxwell ผู้สนับสนุน BTC มองว่า เวลาบล็อกที่สูงขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากจะช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการอัปเดตโหนด/คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแบบกระจาย และลดจำนวนบล็อกที่ถูกปฏิเสธ
เวลาบล็อกอาจหมายถึงระยะเวลาที่ตัวตรวจสอบความถูกต้องในเครือข่ายบล็อกเชนต้องใช้เพื่อแก้ไขการแฮชของธุรกรรม โดยมันถือเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงขึ้นอยู่กับ ความยากในการขุด
เวลาบล็อกเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุง ความสามารถในการปรับขนาดของบล็อกเชน ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อเวลาในการบล็อกคือความแออัดของเครือข่าย ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากทำธุรกรรมบนเครือข่ายพร้อมๆ กัน
โปรดทราบว่า Bitcoin มีเวลาบล็อก 10 นาที ในขณะที่ Ethereum ซึ่งเป็นโปรโตคอลการกระจายศูนย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง มีเวลาบล็อก เฉลี่ย 15 วินาที