คลังคำศัพท์

Abnormal return

Easy

Abnormal return หมายถึงผลกำไรที่ผิดปกติจากสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์บางอย่างในช่วงเวลาที่กำหนด

Abnormal return คืออะไร

Abnormal return หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงหรือต่ำเกินไป ในกรณีดังกล่าว หมายถึงประสิทธิภาพของการลงทุนหรือกองทุนที่เบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนปกติและที่คาดหวัง ผลกระทบของผลตอบแทนที่ผิดปกติจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและอาจเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ผิดปกติหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงในจากนิติบุคคลที่ถือครองเงินนั้นๆ

Abnormal return นั้นแตกต่างจาก Alpha และผลตอบแทนที่มากเกินไปจะเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการการลงทุน ในทางกลับกัน Cumulative Abnormal Returns (CAR) คือผลรวมของผลตอบแทนที่ผิดปกติทั้งหมด และใช้เพื่อติดตามผลกระทบของภัยคุกคามจากภายนอกที่มีต่อราคาหุ้น

ความสำคัญของ Abnormal Returns

เมื่อประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอโดยเทียบกับตลาดที่กว้างขึ้นหรือ ดัชนีอ้างอิง ตัวเลขของ Abnormal Returns จะกลายเป็นสิ่งสำคัญ มัยช่วยในการประเมินและรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญในการปรับความเสี่ยงของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้มันยังช่วยระบุว่านักลงทุนจะได้รับการชดเชยสำหรับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่รับมาหรือไม่

สิ่งสำคัญที่สุดคือ abnormal return ไม่ได้เหมือนกับผลตอบแทนที่เป็นลบ เพราะมันอาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ตัวเลขสุดท้ายคือบทสรุปของความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจริงและผลตอบแทนที่คาดไว้ ผลตอบแทนที่ผิดปกติเป็นเมตริกการประเมินที่มีค่าสำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับประสิทธิภาพของตลาด

ผลตอบแทนที่ผิดปกติเป็นเมตริกสำหรับการประเมิน

ด้วยค่า abnormal returns คุณอาจกำหนดประสิทธิภาพที่ปรับตามความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้โดยดูความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานของตลาดและดัชนีอ้างอิง มันทำให้คุณสามารถระบุได้ว่าการลงทุนของคุณให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม่ สำหรับผลตอบแทนที่ผิดปกติ (abnormal return) ในเชิงบวกหรือเชิงลบจะคำนวณโดยการลบผลตอบแทนจริงออกจากผลตอบแทนที่คาดไว้

หากกองทุนรวมที่คาดหวังผลตอบแทนต่อปีที่ 12% แต่ให้ผลตอบแทนจริง 26% แสดงว่าผลตอบแทนผิดปกติที่ 14% ในทางตรงกันข้าม หากมันให้ผลตอบแทน 3% จริง คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ผิดปกติเป็นจำนวนติดลบ 9%

รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) คืออะไร

รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) เป็นการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสำหรับพอร์ตโฟลิโอหรือการลงทุนบางประเภท มันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ได้ หลังจากกำหนดรายได้ที่คาดหวังแล้ว รายได้ที่ผิดปกติอาจถูกกำหนดโดยการลบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังออกจากอัตราผลตอบแทนที่รับรู้ ผลตอบแทนที่ผิดปกติขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุน

Cumulative Abnormal Return (CAR)

Cumulative Abnormal Return (CAR) ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มันหมายถึงผลรวมของผลตอบแทนที่ผิดปกติในช่วงเวลาหนึ่งๆ มันช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลตอบแทนที่ผิดปกติในกรอบเวลาสั้นๆ มีแนวโน้มที่จะเบ้ไปจากเดิม

ตัวอย่างของ Abnormal Return

ในบางกรณี ราคาหุ้นจะแปรผันตามกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของทีมงานของบริษัท หุ้นของ Tesla (NASDAQ: TSLA) ถูกห้ามซื้อขายเป็นเวลาสองสามวันในปี 2561 หลังจาก CEO อย่าง Elon Musk ได้ทวีตเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริษัทให้เป็นแบบไพรเวทที่ราคา 420 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทำให้เกิดผลตอบแทนที่ผิดปกติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราคาหุ้นของ Spotify (NASDAQ: SPOT) ปรับตัวลดลงหลังจากการเปิดเผยผลการดำเนินงานที่ขาดทุนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก