Bitcoin vs The Biggest Companies And Assets In The World by Market Cap

什麼更有價值?比特幣 vs 黃金?比特幣 vs Apple?比特幣 vs Google?下面依照市值大小,列出全球最大企業、資産類型與加密貨幣的比較。

#

名稱

Price

24h

1y Low / High

Market Cap

Volume

1

Apple Inc.AAPL

NT$4,784.58

1.51%

NT$4,104.25
NT$5,818.59
NT$76,891,975,183,772NT$2,406,544,884

4,009 BTC

2

Microsoft CorporationMSFT

NT$7,567.28

1.27%

NT$7,480.77
NT$11,121.60
NT$56,435,967,514,910NT$779,679,339

1,299 BTC

3

Alphabet Inc.GOOG

NT$3,154.20

1.39%

NT$3,117.31
NT$4,837.69
NT$41,049,404,816,234NT$808,245,166

1,346 BTC

4

Alphabet Inc.GOOGL

NT$3,140.52

1.4%

NT$3,100.13
NT$4,820.09
NT$41,049,167,190,300NT$961,803,676

1,602 BTC

5

Amazon.com, Inc.AMZN

NT$3,618.89

3.01%

NT$3,220.68
NT$5,982.95
NT$36,867,767,854,699NT$1,879,450,254

3,131 BTC

6

Tesla, Inc.TSLA

NT$8,757.15

4.59%

NT$6,579.28
NT$13,183.48
NT$27,440,252,835,991NT$2,411,229,049

4,017 BTC

7

Vanguard Total Stock Market Index FundVITSX

NT$2,851.73

1.8%

NT$2,834.23
NT$3,761.70
NT$24,149,129,483,652NT$0

0 BTC

8

Vanguard Total Stock Market Index FundVTSAX

NT$2,851.41

1.8%

NT$2,833.91
NT$3,761.06
NT$24,146,436,389,736NT$0

0 BTC

9

Berkshire Hathaway Inc.BRK-A

NT$12,865,057.86

0.22%

NT$12,611,079.00
NT$17,314,836.53
NT$18,799,323,431,439NT$76,621

0 BTC

10

Berkshire Hathaway Inc.BRK-B

NT$8,516.69

0.28%

NT$8,386.61
NT$11,516.95
NT$18,799,321,347,001NT$119,709,801

199 BTC

11

Berkshire Hathaway Inc.BRKA

NT$10,854,115.56

0.51%

NT$10,757,549.36
NT$10,931,881.23
NT$17,888,993,038,982NT$13,613

0 BTC

12

Meta Platforms, Inc.FB

NT$6,254.33

0.51%

NT$5,375.21
NT$12,224.00
NT$17,398,050,595,212NT$996,939,986

1,661 BTC

13

Berkshire Hathaway Inc.BRKB

NT$7,231.73--
-
-
NT$17,081,312,938,058NT$30,884

0 BTC

14

UnitedHealth Group IncorporatedUNH

NT$16,335.88

0.74%

NT$12,185.51
NT$17,597.94
NT$15,280,303,259,716NT$81,684,869

136 BTC

15

Johnson & JohnsonJNJ

NT$5,302.70

0.32%

NT$4,952.83
NT$5,937.86
NT$13,941,742,825,638NT$217,684,335

363 BTC

16

Visa Inc.V

NT$5,851.03

0.98%

NT$5,796.01
NT$7,536.75
NT$12,330,523,308,001NT$184,413,732

307 BTC

17

Meta Platforms, Inc.META

NT$4,465.88

1.69%

NT$4,417.54
NT$11,295.90
NT$12,002,277,473,650NT$872,329,803

1,453 BTC

18

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM

NT$2,349.51

2.33%

NT$2,324.70
NT$4,611.87
NT$11,887,155,004,246NT$357,817,627

596 BTC

19

BitcoinBTC

NT$600,550.26

0.41%

NT$563,240.49
NT$2,187,922.84
NT$11,506,948,354,916NT$749,615,493,184

1,248,772 BTC

20

Exxon Mobil CorporationXOM

NT$2,727.36

5.32%

NT$1,843.48
NT$3,357.76
NT$11,366,673,958,307NT$651,078,139

1,085 BTC

21

Walmart Inc.WMT

NT$4,136.69

2.5%

NT$3,729.89
NT$5,113.45
NT$11,227,965,030,533NT$251,557,534

419 BTC

22

JPMorgan Chase & Co.JPM-PC

NT$793.56

0.2%

NT$777.97
NT$900.75
NT$10,409,758,491,674NT$4,657,257

8 BTC

23

The Procter & Gamble CompanyPG

NT$4,312.26

0.46%

NT$4,118.88
NT$5,259.12
NT$10,286,890,250,602NT$201,332,075

335 BTC

24

JPMorgan Chase & Co.JPM-PD

NT$771.30

1.3%

NT$741.40
NT$884.84
NT$10,247,123,342,133NT$3,721,143

6 BTC

25

JPMorgan Chase & Co.JPM

NT$3,471.31

1.86%

NT$3,373.34
NT$5,501.17
NT$10,179,850,189,604NT$365,508,636

609 BTC

26

B. Riley Financial, Inc. - 6.75RILYO

NT$793.88

0.12%

NT$782.43
NT$826.96
NT$10,109,619,223,093NT$644,549

1 BTC

27

NVIDIA CorporationNVDA

NT$3,980.84

0.36%

NT$3,898.46
NT$11,019.82
NT$9,920,251,152,434NT$1,770,909,258

2,950 BTC

28

Eli Lilly and CompanyLLY

NT$9,906.30

0.19%

NT$7,003.68
NT$10,665.51
NT$9,412,715,508,795NT$81,096,044

135 BTC

29

Mastercard IncorporatedMA

NT$9,337.61

1.6%

NT$9,231.37
NT$12,719.86
NT$9,023,637,435,385NT$80,635,462

134 BTC

30

Chevron CorporationCVX

NT$4,604.55

6.53%

NT$3,226.72
NT$5,801.41
NT$9,013,093,305,681NT$291,154,637

485 BTC

31

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2GJS

NT$679.06--
NT$640.25
NT$729.63
NT$8,952,908,093,281NT$34,923

0 BTC

32

The Home Depot, Inc.HD

NT$8,617.52

0.67%

NT$8,413.01
NT$13,377.92
NT$8,822,010,788,316NT$103,519,115

172 BTC

33

Bank of America CorporationBML-PH

NT$610.04

1.54%

NT$540.70
NT$768.43
NT$8,271,153,748,280NT$677,786

1 BTC

34

Bank of America CorporationBML-PG

NT$607.49

2.1%

NT$557.88
NT$778.61
NT$8,203,181,787,907NT$229,321

0 BTC

35

Bank of America CorporationBAC

NT$1,009.20

2.37%

NT$943.68
NT$1,593.80
NT$8,109,199,167,751NT$1,248,642,970

2,080 BTC

36

The Coca-Cola CompanyKO

NT$1,863.83

1.11%

NT$1,662.82
NT$2,137.36
NT$8,060,381,629,417NT$390,992,621

651 BTC

37

AbbVie Inc.ABBV

NT$4,550.17

0.03%

NT$3,398.79
NT$5,594.99
NT$8,045,149,077,505NT$171,010,589

285 BTC

38

Pfizer Inc.PFE

NT$1,402.01

1.1%

NT$1,302.14
NT$1,962.75
NT$7,868,562,784,323NT$563,156,813

938 BTC

39

Bank of America CorporationBML-PL

NT$630.71

1.83%

NT$586.82
NT$824.09
NT$7,771,140,841,440NT$647,984

1 BTC

40

Bank of America CorporationBAC-PB

NT$776.70

1.13%

NT$768.75
NT$865.12
NT$7,763,273,651,258NT$3,497,292

6 BTC

41

Barclays ETN FI Enhanced Global High Yield Exchange Traded Notes Series BFIYY

NT$3,284.38

0.72%

NT$1,489.79
NT$3,601.39
NT$7,692,025,475,433NT$19,783

0 BTC

42

Bank of America CorporationBAC-PK

NT$765.25

1.35%

NT$743.78
NT$870.78
NT$7,677,547,490,084NT$3,184,417

5 BTC

43

Bank of America CorporationBAC-PL

NT$37,936.29

0.27%

NT$36,926.77
NT$47,041.07
NT$7,460,929,564,804NT$218,953

0 BTC

44

PepsiCo, Inc.PEP

NT$5,359.95

0.05%

NT$4,754.36
NT$5,759.11
NT$7,397,156,183,705NT$136,756,894

228 BTC

45

Bank of America CorporationBAC-PE

NT$609.08

1.34%

NT$596.36
NT$818.69
NT$7,234,649,748,211NT$514,876

1 BTC

46

Bank of America CorporationBML-PJ

NT$621.58

2%

NT$589.68
NT$837.77
NT$7,188,366,886,503NT$556,700

1 BTC

47

Novo Nordisk A/SNVO

NT$3,114.76

0.39%

NT$2,910.57
NT$3,885.42
NT$7,053,595,983,250NT$52,622,454

88 BTC

48

Merck & Co., Inc.MRK

NT$2,760.12

0.83%

NT$2,274.13
NT$3,044.47
NT$6,992,168,637,138NT$273,219,520

455 BTC

49

Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series CFFEU

NT$2,889.65

0.48%

NT$1,192.09
NT$3,118.26
NT$6,767,549,596,534NT$4,707

0 BTC

50

Alibaba Group Holding LimitedBABA

NT$2,506.31

2.37%

NT$2,330.74
NT$5,791.55
NT$6,728,522,663,560NT$673,380,824

1,122 BTC

51

Costco Wholesale CorporationCOST

NT$14,834.32

4.26%

NT$12,929.46
NT$19,473.86
NT$6,571,054,314,751NT$67,980,809

113 BTC

52

Thermo Fisher Scientific Inc.TMO

NT$16,564.25

0.1%

NT$15,833.98
NT$21,384.45
NT$6,489,689,319,015NT$37,105,707

62 BTC

53

Shell plcRDS-B

NT$1,624.01

0.06%

NT$1,118.46
NT$1,656.93
NT$6,239,577,080,366NT$89,192,707

149 BTC

54

Shell plcRDS-A

NT$1,623.38

0.14%

NT$1,155.19
NT$1,785.27
NT$6,237,133,076,792NT$151,860,355

253 BTC

55

Toyota Motor CorporationTM

NT$4,366.33

1.27%

NT$4,320.53
NT$6,798.21
NT$6,201,800,810,202NT$6,932,690

12 BTC

56

Danaher CorporationDHR

NT$8,437.18

0.44%

NT$7,433.38
NT$10,549.73
NT$6,137,582,401,586NT$67,126,054

112 BTC

57

Broadcom Inc.AVGO

NT$14,906.84

1.87%

NT$14,694.37
NT$21,556.83
NT$6,037,387,635,033NT$65,475,768

109 BTC

58

Shell plcSHEL

NT$1,530.19

8.08%

NT$1,311.36
NT$1,961.64
NT$6,029,639,257,818NT$158,872,115

265 BTC

59

Wells Fargo & CompanyWFC-PY

NT$720.41

1.52%

NT$715.64
NT$858.76
NT$5,882,373,711,987NT$1,759,572

3 BTC

60

Wells Fargo & CompanyWFC-PR

NT$795.47

0.08%

NT$792.29
NT$909.31
NT$5,863,474,633,606NT$2,224,575

4 BTC

61

Wells Fargo & CompanyWFC-PQ

NT$727.72

1.46%

NT$725.18
NT$873.07
NT$5,848,964,860,577NT$4,037,263

7 BTC

62

Wells Fargo & CompanyWFC-PL

NT$37,124.60

1.08%

NT$36,572.13
NT$48,859.10
NT$5,802,241,140,229NT$271,337

0 BTC

63

BHP Group LimitedBHP

NT$1,554.36

4.57%

NT$1,471.99
NT$2,260.18
NT$5,785,977,833,719NT$112,738,275

188 BTC

64

dMY Technology Group, Inc. IIDMYD

NT$9,095.88

0.4%

NT$6,196.76
NT$9,366.87
NT$5,781,768,832,255NT$65,055,579

108 BTC

65

American Funds The Growth Fund of America Class AAGTHX

NT$1,631.01

2.1%

NT$1,598.57
NT$2,673.29
NT$5,774,172,619,015NT$0

0 BTC

66

The Walt Disney CompanyDIS

NT$3,164.70

2.6%

NT$2,869.86
NT$5,713.31
NT$5,769,432,606,967NT$348,415,869

580 BTC

67

McDonald's CorporationMCD

NT$7,822.69

0.8%

NT$6,923.53
NT$8,624.20
NT$5,755,282,920,604NT$75,044,921

125 BTC

68

Abbott LaboratoriesABT

NT$3,202.23

0.39%

NT$3,142.75
NT$4,535.54
NT$5,607,805,804,315NT$144,296,348

240 BTC

69

ASML Holding N.V.ASML

NT$13,871.87

1.11%

NT$13,125.38
NT$28,024.90
NT$5,554,282,647,160NT$32,978,910

55 BTC

70

Oracle CorporationORCL

NT$2,053.08

2.24%

NT$2,027.95
NT$3,382.25
NT$5,534,378,348,545NT$235,766,364

393 BTC

71

BT Group plc American Depositary SharesBT

NT$415.07--
-
-
NT$5,514,491,439,161NT$41,602,471

69 BTC

72

AstraZeneca PLCAZN

NT$1,735.97

3.07%

NT$1,705.76
NT$2,280.49
NT$5,509,556,860,650NT$202,457,244

337 BTC

73

Danaher CorporationDHR-PA

NT$58,555.16--
NT$52,627.48
NT$70,935.01
NT$5,385,828,267,787NT$778,102

1 BTC

74

Cisco Systems, Inc.CSCO

NT$1,293.23

1.19%

NT$1,276.06
NT$2,044.81
NT$5,313,683,262,506NT$595,707,074

992 BTC

75

Novartis AGNVS

NT$2,417.57

1.46%

NT$2,402.31
NT$2,998.03
NT$5,289,507,429,287NT$68,396,322

114 BTC

76

Verizon Communications Inc.VZ

NT$1,256.97

1.03%

NT$1,243.93
NT$1,765.55
NT$5,278,922,653,041NT$639,182,695

1,065 BTC

77

T-Mobile US, Inc.TMUS

NT$4,208.89

2.01%

NT$3,228.63
NT$4,708.56
NT$5,278,114,412,201NT$133,134,636

222 BTC

78

Accenture plcACN

NT$8,268.92

0.89%

NT$8,148.70
NT$13,274.87
NT$5,234,691,920,561NT$62,588,833

104 BTC

79

BHP Group LimitedBBL

NT$2,041.31

2.43%

NT$1,574.40
NT$2,204.47
NT$5,162,389,019,100NT$113,212,344

189 BTC

80

NextEra Energy, Inc.NEE

NT$2,624.63

1.22%

NT$2,138.00
NT$2,981.18
NT$5,156,822,527,378NT$236,724,679

394 BTC

81

EthereumETH

NT$41,564.51

1.03%

NT$28,501.64
NT$155,585.56
NT$5,092,767,718,294NT$380,151,736,950

633,288 BTC

82

Unilever NVUN

NT$1,924.26

1.03%

NT$1,335.85
NT$2,006.96
NT$5,052,056,067,146NT$87,937,229

146 BTC

83

Wells Fargo & CompanyWFC

NT$1,285.28

2.67%

NT$1,162.19
NT$1,917.90
NT$4,875,133,137,224NT$515,621,601

859 BTC

84

NIKE, Inc.NKE

NT$3,085.82

1.55%

NT$3,032.38
NT$5,696.45
NT$4,840,290,713,568NT$221,123,582

368 BTC

85

Bristol-Myers Squibb CompanyBMY

NT$2,249.00

0.81%

NT$1,692.72
NT$2,563.25
NT$4,802,204,383,249NT$306,767,375

511 BTC

86

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.FMX

NT$1,959.57

3.01%

NT$1,867.97
NT$2,830.73
NT$4,744,759,877,076NT$21,040,655

35 BTC

87

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB

NT$763.34

0.95%

NT$738.85
NT$845.72
NT$4,686,764,037,047NT$2,330,298

4 BTC

88

Salesforce, Inc.CRM

NT$4,675.80

2.09%

NT$4,605.19
NT$9,915.52
NT$4,675,799,893,083NT$191,771,987

319 BTC

89

Texas Instruments IncorporatedTXN

NT$5,129.99

0.82%

NT$4,594.69
NT$6,433.08
NT$4,660,508,455,797NT$173,194,898

289 BTC

90

Citigroup Inc.C-PJ

NT$809.19

0.24%

NT$795.79
NT$898.84
NT$4,593,231,134,393NT$1,940,993

3 BTC

91

United Parcel Service, Inc.UPS

NT$5,226.68

2.1%

NT$5,149.39
NT$7,433.70
NT$4,540,249,931,121NT$88,505,888

147 BTC

92

Philip Morris International Inc.PM

NT$2,919.47

4.18%

NT$2,723.87
NT$3,577.54
NT$4,525,650,006,148NT$132,875,608

221 BTC

93

Comcast CorporationCMCSA

NT$1,012.70

1.94%

NT$1,000.30
NT$1,843.48
NT$4,469,301,393,261NT$758,940,109

1,264 BTC

94

Morgan StanleyMS

NT$2,592.51

3.85%

NT$2,291.62
NT$3,490.07
NT$4,450,893,721,142NT$248,893,559

415 BTC

95

PetroChina Company LimitedPTR

NT$1,490.11

6.01%

NT$1,319.32
NT$1,840.61
NT$4,354,194,036,032NT$7,949,878

13 BTC

96

QUALCOMM IncorporatedQCOM

NT$3,854.57

2.01%

NT$3,760.42
NT$6,157.01
NT$4,328,681,556,935NT$250,654,944

418 BTC

97

The Charles Schwab CorporationSCHW

NT$2,254.73

1.62%

NT$1,887.69
NT$3,061.01
NT$4,277,420,796,691NT$218,458,271

364 BTC

98

Linde plcLIN

NT$8,560.58

1.8%

NT$8,432.41
NT$11,201.44
NT$4,266,304,488,752NT$59,143,098

99 BTC

99

Adobe Inc.ADBE

NT$9,050.72

0.87%

NT$8,907.59
NT$22,249.57
NT$4,226,195,211,338NT$103,123,226

172 BTC

100

ProShares UltraPro Short QQQSQQQ

NT$1,789.41

4.81%

NT$895.34
NT$2,152.95
NT$4,156,949,927,017NT$3,905,592,675

6,506 BTC

顯示500 中 1 - 100

顯示行

100