Bitcoin vs The Biggest Companies And Assets In The World by Market Cap

什麼更有價值?比特幣 vs 黃金?比特幣 vs Apple?比特幣 vs Google?下面依照市值大小,列出全球最大企業、資産類型與加密貨幣的比較。

#

名稱

Price

24h

1y Low / High

Market Cap

Volume

1

Apple Inc.AAPL

NT$5,062.09

2.62%

NT$3,859.68
NT$5,471.86
NT$81,351,791,293,063NT$2,522,640,681

3,562 BTC

2

Microsoft CorporationMSFT

NT$8,648.98

2.43%

NT$7,223.73
NT$10,458.87
NT$64,503,125,109,332NT$859,263,762

1,213 BTC

3

Alphabet Inc.GOOG

NT$3,608.73

2.68%

NT$3,057.11
NT$4,549.42
NT$46,895,752,819,396NT$909,133,782

1,284 BTC

4

Alphabet Inc.GOOGL

NT$3,580.31

2.63%

NT$3,047.44
NT$4,532.86
NT$46,859,465,085,413NT$1,103,694,720

1,558 BTC

5

Amazon.com, Inc.AMZN

NT$4,267.96

3.53%

NT$3,028.76
NT$5,626.43
NT$43,480,248,267,368NT$2,386,744,317

3,370 BTC

6

Tesla, Inc.TSLA

NT$26,413.24

3.89%

NT$18,561.68
NT$37,193.66
NT$27,588,367,232,150NT$933,596,876

1,318 BTC

7

Vanguard Total Stock Market Index FundVTSAX

NT$3,007.22

0.61%

NT$2,665.04
NT$3,536.94
NT$25,465,907,237,405NT$0

0 BTC

8

Berkshire Hathaway Inc.BRK-B

NT$8,825.75

0.79%

NT$7,886.85
NT$10,830.66
NT$19,437,480,014,711NT$126,686,620

179 BTC

9

Berkshire Hathaway Inc.BRK-A

NT$13,238,116.89

0.62%

NT$11,859,592.55
NT$16,283,056.06
NT$19,407,608,105,779NT$67,419

0 BTC

10

Berkshire Hathaway Inc.BRKA

NT$10,207,325.48

0.51%

NT$10,116,513.61
NT$10,280,457.14
NT$16,822,998,933,883NT$12,802

0 BTC

11

Meta Platforms, Inc.FB

NT$5,881.64

0.51%

NT$5,054.91
NT$11,495.58
NT$16,361,311,448,727NT$937,532,945

1,324 BTC

12

Berkshire Hathaway Inc.BRKB

NT$6,800.80--
-
-
NT$16,063,447,993,975NT$29,043

0 BTC

13

UnitedHealth Group IncorporatedUNH

NT$16,076.40

0.09%

NT$11,459.39
NT$16,549.29
NT$15,037,593,249,407NT$97,168,618

137 BTC

14

Meta Platforms, Inc.META

NT$5,334.27

5.82%

NT$4,613.73
NT$11,495.58
NT$14,336,127,750,379NT$901,620,155

1,273 BTC

15

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM

NT$2,651.28

4.06%

NT$2,205.62
NT$4,337.05
NT$13,749,560,994,187NT$326,211,688

461 BTC

16

BitcoinBTC

NT$708,064.58

2.52%

NT$529,677.33
NT$2,057,545.86
NT$13,536,826,709,492NT$918,841,980,265

1,297,433 BTC

17

NVIDIA CorporationNVDA

NT$5,412.94

5.92%

NT$4,203.95
NT$10,363.16
NT$13,489,044,781,241NT$1,660,460,895

2,345 BTC

18

Johnson & JohnsonJNJ

NT$5,104.86

0.29%

NT$4,657.69
NT$5,584.03
NT$13,421,593,348,314NT$200,426,905

283 BTC

19

Visa Inc.V

NT$6,343.16

0.88%

NT$5,560.70
NT$7,129.51
NT$13,367,643,963,338NT$196,131,489

277 BTC

20

Exxon Mobil CorporationXOM

NT$2,735.03

0.94%

NT$1,558.35
NT$3,157.67
NT$11,398,639,408,901NT$783,656,661

1,107 BTC

21

Walmart Inc.WMT

NT$3,862.37

0.21%

NT$3,507.63
NT$4,808.74
NT$10,587,332,554,334NT$294,744,165

416 BTC

22

The Procter & Gamble CompanyPG

NT$4,375.94

0.95%

NT$3,873.44
NT$4,945.73
NT$10,456,516,763,099NT$219,555,515

310 BTC

23

JPMorgan Chase & Co.JPM

NT$3,540.83

2.61%

NT$3,172.33
NT$5,173.35
NT$10,383,727,630,321NT$389,193,632

550 BTC

24

JPMorgan Chase & Co.JPM-PC

NT$778.95

0.15%

NT$731.62
NT$847.07
NT$10,218,103,096,854NT$6,244,487

9 BTC

25

Mastercard IncorporatedMA

NT$10,566.85

1.97%

NT$9,082.38
NT$11,961.89
NT$10,211,552,016,097NT$87,546,047

124 BTC

26

JPMorgan Chase & Co.JPM-PD

NT$759.73

0.51%

NT$697.22
NT$832.12
NT$10,093,492,406,198NT$4,929,283

7 BTC

27

The Home Depot, Inc.HD

NT$9,312.10

2.09%

NT$7,911.68
NT$12,580.74
NT$9,570,508,573,696NT$117,489,589

166 BTC

28

B. Riley Financial, Inc. - 6.75RILYO

NT$749.86--
NT$735.80
NT$777.68
NT$9,507,193,224,429NT$614,366

1 BTC

29

Chevron CorporationCVX

NT$4,660.69

0.26%

NT$2,777.51
NT$5,455.71
NT$9,122,966,061,962NT$307,811,881

435 BTC

30

Eli Lilly and CompanyLLY

NT$9,110.80

0.52%

NT$6,586.34
NT$10,029.96
NT$8,656,853,333,726NT$86,933,505

123 BTC

31

Bank of America CorporationBAC

NT$1,048.97

3.39%

NT$887.45
NT$1,498.83
NT$8,428,711,260,289NT$1,347,063,729

1,902 BTC

32

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2GJS

NT$641.28

1.27%

NT$602.10
NT$686.15
NT$8,419,409,800,217NT$29,701

0 BTC

33

Pfizer Inc.PFE

NT$1,493.74

0.32%

NT$1,224.54
NT$1,845.79
NT$8,381,227,686,168NT$621,889,366

878 BTC

34

Bank of America CorporationBML-PL

NT$668.50

0.68%

NT$551.85
NT$774.99
NT$8,236,773,611,161NT$690,698

1 BTC

35

The Coca-Cola CompanyKO

NT$1,903.52

0.95%

NT$1,563.73
NT$2,010.00
NT$8,232,006,337,552NT$492,362,246

695 BTC

36

Bank of America CorporationBML-PH

NT$591.63

2.72%

NT$508.48
NT$725.33
NT$8,021,605,794,385NT$723,899

1 BTC

37

Bank of America CorporationBML-PG

NT$581.16

1.01%

NT$524.63
NT$735.21
NT$7,847,643,922,728NT$216,643

0 BTC

38

Bank of America CorporationBML-PJ

NT$669.40

0.18%

NT$554.54
NT$787.85
NT$7,741,426,538,030NT$660,787

1 BTC

39

Bank of America CorporationBAC-PE

NT$648.16

0.36%

NT$560.83
NT$775.88
NT$7,698,837,652,314NT$691,685

1 BTC

40

Bank of America CorporationBAC-PK

NT$766.01

0.55%

NT$699.46
NT$824.49
NT$7,685,179,276,209NT$3,720,263

5 BTC

41

Bank of America CorporationBAC-PB

NT$760.90

0.36%

NT$722.94
NT$813.57
NT$7,605,337,734,456NT$3,576,482

5 BTC

42

Bank of America CorporationBAC-PL

NT$38,061.37

0.53%

NT$34,726.32
NT$44,881.01
NT$7,485,528,621,393NT$259,834

0 BTC

43

AbbVie Inc.ABBV

NT$4,215.61

0.49%

NT$3,157.37
NT$5,261.59
NT$7,453,627,386,801NT$185,632,833

262 BTC

44

Alibaba Group Holding LimitedBABA

NT$2,765.69

1.36%

NT$2,191.86
NT$5,890.02
NT$7,323,941,666,797NT$850,768,166

1,201 BTC

45

Novo Nordisk A/SNVO

NT$3,216.00

2.78%

NT$2,737.13
NT$3,653.89
NT$7,275,714,186,289NT$43,587,727

62 BTC

46

PepsiCo, Inc.PEP

NT$5,262.49

0.83%

NT$4,471.05
NT$5,314.83
NT$7,262,655,149,783NT$147,939,997

209 BTC

47

Barclays ETN FI Enhanced Global High Yield Exchange Traded Notes Series BFIYY

NT$3,088.67

0.72%

NT$1,401.02
NT$3,386.79
NT$7,233,662,402,944NT$18,604

0 BTC

48

Costco Wholesale CorporationCOST

NT$16,146.39

0.75%

NT$12,159.00
NT$18,313.42
NT$7,152,255,619,425NT$83,584,673

118 BTC

49

ASML Holding N.V.ASML

NT$16,930.95

4.61%

NT$12,343.25
NT$26,797.89
NT$7,086,314,541,891NT$31,169,881

44 BTC

50

Thermo Fisher Scientific Inc.TMO

NT$17,708.93

1.98%

NT$14,890.44
NT$20,110.16
NT$6,932,372,965,130NT$39,641,787

56 BTC

51

Merck & Co., Inc.MRK

NT$2,667.14

0.38%

NT$2,120.37
NT$2,863.05
NT$6,756,604,743,707NT$336,394,875

475 BTC

52

Broadcom Inc.AVGO

NT$16,463.15

3.31%

NT$13,838.48
NT$20,272.28
NT$6,667,212,482,859NT$67,553,166

95 BTC

53

EthereumETH

NT$54,498.26

7.76%

NT$26,803.25
NT$146,314.31
NT$6,643,943,946,020NT$658,024,313,424

929,151 BTC

54

Toyota Motor CorporationTM

NT$4,720.81

3.24%

NT$4,550.61
NT$6,393.11
NT$6,591,850,061,253NT$7,175,368

10 BTC

55

Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series CFFEU

NT$2,717.45

0.48%

NT$1,121.05
NT$2,932.45
NT$6,364,275,473,717NT$4,427

0 BTC

56

Danaher CorporationDHR

NT$8,708.50

2.07%

NT$6,990.43
NT$9,988.98
NT$6,334,954,878,807NT$69,999,234

99 BTC

57

AstraZeneca PLCAZN

NT$1,983.08

0.62%

NT$1,604.11
NT$2,144.60
NT$6,233,116,642,646NT$190,701,829

269 BTC

58

Oracle CorporationORCL

NT$2,318.38

0.96%

NT$1,907.11
NT$3,180.70
NT$6,178,316,518,876NT$239,192,099

338 BTC

59

Wells Fargo & CompanyWFC-PL

NT$39,301.46

0.76%

NT$34,392.82
NT$46,146.33
NT$6,142,464,935,542NT$259,565

0 BTC

60

Adobe Inc.ADBE

NT$13,112.85

2.77%

NT$10,109.82
NT$20,923.73
NT$6,136,814,089,327NT$87,510,602

124 BTC

61

The Walt Disney CompanyDIS

NT$3,365.25

3.98%

NT$2,698.84
NT$5,610.65
NT$6,129,740,607,905NT$353,320,503

499 BTC

62

Wells Fargo & CompanyWFC-PY

NT$748.07

0.26%

NT$672.99
NT$807.59
NT$6,108,233,480,349NT$2,227,749

3 BTC

63

Accenture plcACN

NT$9,464.04

2.16%

NT$7,829.72
NT$12,483.83
NT$5,991,270,127,754NT$65,966,972

93 BTC

64

Wells Fargo & CompanyWFC-PQ

NT$743.28

0.73%

NT$681.96
NT$826.13
NT$5,974,023,554,963NT$4,062,023

6 BTC

65

Shell plcRDS-B

NT$1,527.24

0.06%

NT$1,051.81
NT$1,558.20
NT$5,867,764,515,428NT$83,877,768

118 BTC

66

Shell plcRDS-A

NT$1,526.64

0.14%

NT$1,086.36
NT$1,678.89
NT$5,865,466,148,526NT$142,811,090

202 BTC

67

Shell plcSHEL

NT$1,590.35

1.16%

NT$1,135.56
NT$1,844.74
NT$5,857,170,465,174NT$154,533,422

218 BTC

68

BHP Group LimitedBHP

NT$1,643.14

1.91%

NT$1,384.27
NT$2,125.50
NT$5,852,896,678,872NT$101,452,279

143 BTC

69

Abbott LaboratoriesABT

NT$3,297.06

2.19%

NT$3,028.16
NT$4,265.27
NT$5,773,871,081,873NT$152,466,653

215 BTC

70

McDonald's CorporationMCD

NT$7,816.56

0.5%

NT$6,510.96
NT$8,110.29
NT$5,750,778,130,159NT$81,499,359

115 BTC

71

Wells Fargo & CompanyWFC-PR

NT$776.77

0.5%

NT$748.37
NT$862.30
NT$5,725,641,641,136NT$2,514,353

4 BTC

72

Novartis AGNVS

NT$2,615.24

0.32%

NT$2,365.64
NT$2,846.60
NT$5,708,523,953,312NT$65,568,771

93 BTC

73

Cisco Systems, Inc.CSCO

NT$1,376.49

2.45%

NT$1,220.95
NT$1,922.96
NT$5,699,991,572,473NT$703,786,059

994 BTC

74

Verizon Communications Inc.VZ

NT$1,341.05

0.36%

NT$1,309.19
NT$1,680.98
NT$5,632,004,997,401NT$604,765,969

854 BTC

75

Salesforce, Inc.CRM

NT$5,642.06

3.5%

NT$4,622.70
NT$9,324.66
NT$5,613,845,448,588NT$215,709,448

305 BTC

76

NextEra Energy, Inc.NEE

NT$2,685.38

0.97%

NT$2,010.60
NT$2,803.53
NT$5,549,235,855,675NT$277,092,515

391 BTC

77

dMY Technology Group, Inc. IIDMYD

NT$8,553.86

0.4%

NT$5,827.50
NT$8,808.70
NT$5,437,236,779,567NT$61,178,957

86 BTC

78

T-Mobile US, Inc.TMUS

NT$4,332.27

0.51%

NT$3,036.24
NT$4,417.21
NT$5,432,834,598,356NT$129,858,022

183 BTC

79

NIKE, Inc.NKE

NT$3,383.20

2.75%

NT$2,977.01
NT$5,357.01
NT$5,306,751,286,689NT$219,698,817

310 BTC

80

United Parcel Service, Inc.UPS

NT$6,053.03

2.91%

NT$4,945.44
NT$6,990.73
NT$5,258,071,973,710NT$94,805,463

134 BTC

81

BT Group plc American Depositary SharesBT

NT$390.33--
-
-
NT$5,185,886,282,126NT$39,123,405

55 BTC

82

Comcast CorporationCMCSA

NT$1,165.32

2.1%

NT$1,093.83
NT$1,848.48
NT$5,142,840,482,232NT$697,004,197

984 BTC

83

Danaher CorporationDHR-PA

NT$55,065.90--
NT$49,491.44
NT$66,708.04
NT$5,064,890,070,090NT$731,735

1 BTC

84

Wells Fargo & CompanyWFC

NT$1,325.94

2.14%

NT$1,092.94
NT$1,803.62
NT$5,029,361,924,316NT$649,926,789

918 BTC

85

Texas Instruments IncorporatedTXN

NT$5,477.25

3.04%

NT$4,320.90
NT$6,049.74
NT$5,004,599,348,715NT$168,685,760

238 BTC

86

QUALCOMM IncorporatedQCOM

NT$4,396.57

3.14%

NT$3,536.34
NT$5,790.11
NT$4,937,352,759,575NT$276,293,032

390 BTC

87

BHP Group LimitedBBL

NT$1,919.67

2.43%

NT$1,480.58
NT$2,073.11
NT$4,854,765,428,963NT$106,466,090

150 BTC

88

Advanced Micro Devices, Inc.AMD

NT$2,962.65

3.67%

NT$2,141.61
NT$4,919.11
NT$4,782,673,157,109NT$3,029,341,339

4,278 BTC

89

Bristol-Myers Squibb CompanyBMY

NT$2,238.82

0.13%

NT$1,591.85
NT$2,410.50
NT$4,780,454,179,426NT$359,026,029

507 BTC

90

Unilever NVUN

NT$1,809.60

1.03%

NT$1,256.25
NT$1,887.37
NT$4,751,007,149,833NT$82,697,103

117 BTC

91

Linde plcLIN

NT$9,249.14

2.87%

NT$7,929.92
NT$10,533.95
NT$4,609,455,191,840NT$74,891,129

106 BTC

92

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB

NT$745.72

0.56%

NT$694.83
NT$795.33
NT$4,578,566,904,879NT$2,278,029

3 BTC

93

Morgan StanleyMS

NT$2,657.27

2.87%

NT$2,155.07
NT$3,282.10
NT$4,578,470,363,667NT$233,389,663

330 BTC

94

Philip Morris International Inc.PM

NT$2,934.84

0.78%

NT$2,561.55
NT$3,364.36
NT$4,562,088,251,263NT$159,491,420

225 BTC

95

Citigroup Inc.C-PJ

NT$776.78

0.27%

NT$748.37
NT$859.93
NT$4,409,288,017,042NT$2,248,327

3 BTC

96

Union Pacific CorporationUNP

NT$7,049.95

3.18%

NT$5,852.93
NT$8,343.29
NT$4,402,546,794,205NT$79,001,367

112 BTC

97

Intel CorporationINTC

NT$1,057.94

2.46%

NT$1,028.93
NT$1,683.37
NT$4,343,907,564,612NT$1,151,785,503

1,626 BTC

98

Royal Bank of CanadaRY

NT$2,942.02

2.17%

NT$2,714.40
NT$3,571.64
NT$4,145,595,745,271NT$28,970,726

41 BTC

99

Raytheon Technologies CorporationRTX

NT$2,793.96

1.61%

NT$2,362.95
NT$3,171.13
NT$4,125,307,879,303NT$139,966,732

198 BTC

100

CVS Health CorporationCVS

NT$3,111.91

0.35%

NT$2,446.10
NT$3,327.57
NT$4,085,407,690,817NT$148,638,173

210 BTC

顯示500 中 1 - 100

顯示行

100