Bitcoin vs the Biggest Companies and Assets in the World by Market Cap

什麼更有價值?比特幣 vs 黃金?比特幣 vs Apple?比特幣 vs Google?下面依照市值大小,列出全球最大企業、資産類型與加密貨幣的比較。

#

名稱

Price

24h

1y Low / High

Market Cap

Volume

1

Apple Inc.AAPL

NT$4,397.19

3.00%

NT$4,105.74
NT$5,820.71
NT$70,666,400,604,719NT$2,510,333,487

4,091 BTC

2

Microsoft CorporationMSFT

NT$7,410.32

1.94%

NT$7,404.91
NT$11,125.66
NT$55,265,343,311,967NT$790,240,750

1,288 BTC

3

Alphabet Inc.GOOGL

NT$3,043.35

1.82%

NT$3,040.49
NT$4,821.85
NT$39,795,499,499,884NT$951,041,077

1,550 BTC

4

Alphabet Inc.GOOG

NT$3,059.26

1.98%

NT$3,055.44
NT$4,839.46
NT$39,795,495,329,488NT$793,729,899

1,293 BTC

5

Amazon.com, Inc.AMZN

NT$3,595.39

1.57%

NT$3,221.85
NT$5,985.13
NT$36,628,383,651,592NT$1,841,151,228

3,000 BTC

6

Tesla, Inc.TSLA

NT$8,439.62

1.10%

NT$6,581.68
NT$13,188.29
NT$26,445,290,970,230NT$2,355,684,137

3,839 BTC

7

Vanguard Total Stock Market Index FundVITSX

NT$2,778.31

1.37%

NT$2,778.31
NT$3,763.07
NT$23,527,448,059,575NT$0

0 BTC

8

Vanguard Total Stock Market Index FundVTSAX

NT$2,777.99

1.37%

NT$2,777.99
NT$3,762.43
NT$23,524,751,898,259NT$0

0 BTC

9

Berkshire Hathaway Inc.BRK-A

NT$12,932,899.87

0.06%

NT$12,574,379.16
NT$17,321,151.45
NT$18,813,100,525,563NT$79,226

0 BTC

10

Berkshire Hathaway Inc.BRK-B

NT$8,495.94

0.95%

NT$8,321.89
NT$11,521.15
NT$18,813,058,821,599NT$124,105,631

202 BTC

11

Berkshire Hathaway Inc.BRKA

NT$10,858,074.18

0.51%

NT$10,761,472.76
NT$10,935,868.21
NT$17,895,517,352,607NT$13,618

0 BTC

12

Meta Platforms, Inc.FB

NT$6,256.61

0.51%

NT$5,377.17
NT$12,228.46
NT$17,404,395,856,697NT$997,303,581

1,625 BTC

13

Berkshire Hathaway Inc.BRKB

NT$7,234.37--
-
-
NT$17,087,542,681,816NT$30,895

0 BTC

14

UnitedHealth Group IncorporatedUNH

NT$16,069.16

0.74%

NT$12,242.14
NT$17,604.36
NT$15,030,819,920,385NT$79,331,268

129 BTC

15

Johnson & JohnsonJNJ

NT$5,197.72

0.71%

NT$4,954.64
NT$5,940.03
NT$13,665,749,067,156NT$219,553,531

358 BTC

16

Visa Inc.V

NT$5,652.40

1.34%

NT$5,562.67
NT$7,539.50
NT$11,911,916,983,051NT$195,623,991

319 BTC

17

BitcoinBTC

NT$613,715.70

2.16%

NT$563,445.91
NT$2,188,720.80
NT$11,762,494,197,177NT$755,339,108,812

1,230,847 BTC

18

Meta Platforms, Inc.META

NT$4,317.01

0.54%

NT$4,267.38
NT$11,258.02
NT$11,602,184,765,229NT$879,673,596

1,433 BTC

19

Exxon Mobil CorporationXOM

NT$2,777.99

1.54%

NT$1,844.15
NT$3,358.98
NT$11,577,681,600,786NT$624,993,944

1,018 BTC

20

Walmart Inc.WMT

NT$4,126.74

1.93%

NT$3,731.25
NT$5,115.32
NT$11,200,969,687,904NT$251,782,246

410 BTC

21

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM

NT$2,181.41

1.04%

NT$2,155.32
NT$4,613.55
NT$10,996,924,699,954NT$362,007,353

590 BTC

22

JPMorgan Chase & Co.JPM-PD

NT$786.21

0.41%

NT$741.67
NT$885.17
NT$10,445,309,487,034NT$3,912,197

6 BTC

23

JPMorgan Chase & Co.JPM-PC

NT$794.80

0.32%

NT$778.26
NT$901.07
NT$10,426,075,618,528NT$5,302,530

9 BTC

24

B. Riley Financial, Inc. - 6.75RILYO

NT$785.89

0.32%

NT$782.71
NT$827.26
NT$10,113,306,313,043NT$611,534

1 BTC

25

Eli Lilly and CompanyLLY

NT$10,288.22

2.02%

NT$7,134.14
NT$10,872.07
NT$9,775,610,540,746NT$86,860,934

142 BTC

26

JPMorgan Chase & Co.JPM

NT$3,324.94

1.56%

NT$3,321.76
NT$5,503.17
NT$9,750,617,354,718NT$371,712,326

606 BTC

27

NVIDIA CorporationNVDA

NT$3,862.34

0.66%

NT$3,800.93
NT$11,023.84
NT$9,624,947,670,174NT$1,776,913,307

2,896 BTC

28

The Procter & Gamble CompanyPG

NT$4,016.97

1.90%

NT$4,015.70
NT$5,261.04
NT$9,582,486,778,543NT$207,417,694

338 BTC

29

The Home Depot, Inc.HD

NT$8,779.75

0.86%

NT$8,416.07
NT$13,382.80
NT$8,988,091,638,664NT$107,131,450

175 BTC

30

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2GJS

NT$673.26--
NT$640.49
NT$729.90
NT$8,956,173,317,887NT$35,731

0 BTC

31

Chevron CorporationCVX

NT$4,571.23

0.76%

NT$3,295.67
NT$5,803.53
NT$8,947,871,292,535NT$291,039,405

474 BTC

32

Mastercard IncorporatedMA

NT$9,047.02

0.85%

NT$8,962.70
NT$12,724.49
NT$8,742,819,153,837NT$83,129,080

135 BTC

33

Bank of America CorporationBML-PG

NT$606.13

1.70%

NT$558.08
NT$778.89
NT$8,184,690,824,236NT$223,137

0 BTC

34

Bank of America CorporationBML-PH

NT$598.49

2.08%

NT$540.90
NT$765.82
NT$8,114,553,617,750NT$588,212

1 BTC

35

Pfizer Inc.PFE

NT$1,392.34

0.91%

NT$1,302.61
NT$1,963.46
NT$7,814,288,721,208NT$561,925,575

916 BTC

36

Bank of America CorporationBAC

NT$960.89

1.50%

NT$944.03
NT$1,594.38
NT$7,720,994,345,739NT$1,239,075,406

2,019 BTC

37

The Coca-Cola CompanyKO

NT$1,782.42

0.97%

NT$1,663.42
NT$2,138.14
NT$7,708,315,297,880NT$404,733,076

660 BTC

38

Bank of America CorporationBML-PL

NT$625.53

0.30%

NT$587.03
NT$824.39
NT$7,707,329,520,415NT$670,365

1 BTC

39

Barclays ETN FI Enhanced Global High Yield Exchange Traded Notes Series BFIYY

NT$3,285.58

0.72%

NT$1,490.34
NT$3,602.71
NT$7,694,830,842,203NT$19,791

0 BTC

40

Bank of America CorporationBAC-PB

NT$760.44

1.04%

NT$760.44
NT$865.44
NT$7,600,733,144,114NT$3,756,513

6 BTC

41

AbbVie Inc.ABBV

NT$4,270.24

5.96%

NT$3,400.03
NT$5,597.03
NT$7,550,211,918,711NT$175,223,055

286 BTC

42

Bank of America CorporationBAC-PK

NT$743.58

1.23%

NT$743.26
NT$867.03
NT$7,460,088,608,456NT$3,276,163

5 BTC

43

Bank of America CorporationBAC-PL

NT$37,322.04

0.02%

NT$36,940.23
NT$47,058.23
NT$7,340,126,632,778NT$230,041

0 BTC

44

Bank of America CorporationBAC-PE

NT$616.31

0.62%

NT$596.58
NT$818.99
NT$7,320,432,456,761NT$517,291

1 BTC

45

Novo Nordisk A/SNVO

NT$3,169.99

0.76%

NT$2,911.63
NT$3,886.84
NT$7,171,367,369,336NT$53,493,849

87 BTC

46

PepsiCo, Inc.PEP

NT$5,194.54

2.01%

NT$4,756.09
NT$5,761.21
NT$7,168,882,334,341NT$139,084,752

227 BTC

47

Merck & Co., Inc.MRK

NT$2,740.13

0.60%

NT$2,274.96
NT$3,045.58
NT$6,941,521,181,042NT$260,064,367

424 BTC

48

Bank of America CorporationBML-PJ

NT$597.53

4.67%

NT$589.90
NT$838.08
NT$6,910,307,848,683NT$444,142

1 BTC

49

Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series CFFEU

NT$2,890.70

0.48%

NT$1,192.52
NT$3,119.40
NT$6,770,017,796,725NT$4,709

0 BTC

50

Alibaba Group Holding LimitedBABA

NT$2,545.09

1.18%

NT$2,331.59
NT$5,793.67
NT$6,691,957,358,251NT$676,602,346

1,103 BTC

51

Costco Wholesale CorporationCOST

NT$15,026.50

1.40%

NT$12,934.17
NT$19,480.96
NT$6,651,689,573,862NT$68,841,641

112 BTC

52

Thermo Fisher Scientific Inc.TMO

NT$16,137.57

1.82%

NT$15,839.76
NT$21,392.25
NT$6,322,521,744,605NT$38,184,906

62 BTC

53

Shell plcRDS-B

NT$1,624.61

0.06%

NT$1,118.87
NT$1,657.54
NT$6,241,852,723,141NT$89,225,237

145 BTC

54

Shell plcRDS-A

NT$1,623.97

0.14%

NT$1,155.62
NT$1,785.92
NT$6,239,407,828,212NT$151,915,740

248 BTC

55

Wells Fargo & CompanyWFC-PL

NT$38,308.39

2.64%

NT$36,585.47
NT$48,876.92
NT$5,987,256,795,712NT$281,077

0 BTC

56

Danaher CorporationDHR

NT$8,218.17

1.47%

NT$7,436.09
NT$10,553.58
NT$5,978,265,420,929NT$68,732,411

112 BTC

57

Wells Fargo & CompanyWFC-PR

NT$806.58

0.40%

NT$790.51
NT$909.65
NT$5,945,353,694,609NT$2,332,516

4 BTC

58

Wells Fargo & CompanyWFC-PY

NT$719.71

0.57%

NT$715.90
NT$859.08
NT$5,876,725,129,045NT$1,878,447

3 BTC

59

dMY Technology Group, Inc. IIDMYD

NT$9,099.20

0.40%

NT$6,199.02
NT$9,370.28
NT$5,783,877,507,298NT$65,079,305

106 BTC

60

Wells Fargo & CompanyWFC-PQ

NT$714.31

0.31%

NT$706.99
NT$869.26
NT$5,741,134,592,606NT$7,318,239

12 BTC

61

BHP Group LimitedBHP

NT$1,592.15

0.75%

NT$1,472.52
NT$2,261.01
NT$5,722,499,697,292NT$114,896,885

187 BTC

62

Broadcom Inc.AVGO

NT$14,127.33

1.36%

NT$14,115.40
NT$21,564.70
NT$5,721,682,820,884NT$67,948,139

111 BTC

63

American Funds The Growth Fund of America Class AAGTHX

NT$1,602.65

1.16%

NT$1,599.15
NT$2,674.27
NT$5,673,774,348,868NT$0

0 BTC

64

Toyota Motor CorporationTM

NT$4,145.52

2.59%

NT$4,138.52
NT$6,800.69
NT$5,655,477,255,667NT$7,318,748

12 BTC

65

Shell plcSHEL

NT$1,583.24

0.64%

NT$1,311.84
NT$1,962.35
NT$5,538,392,332,252NT$159,636,567

260 BTC

66

BT Group plc American Depositary SharesBT

NT$415.22--
-
-
NT$5,516,502,635,182NT$41,617,644

68 BTC

67

The Walt Disney CompanyDIS

NT$3,001.35

3.20%

NT$2,870.90
NT$5,715.40
NT$5,471,648,785,891NT$348,409,211

568 BTC

68

McDonald's CorporationMCD

NT$7,341.59

1.56%

NT$6,926.06
NT$8,627.34
NT$5,401,334,858,855NT$77,850,731

127 BTC

69

Abbott LaboratoriesABT

NT$3,078.67

1.56%

NT$3,075.81
NT$4,537.19
NT$5,391,430,167,245NT$149,977,857

244 BTC

70

Danaher CorporationDHR-PA

NT$58,576.52--
NT$52,646.67
NT$70,960.88
NT$5,387,792,538,927NT$778,386

1 BTC

71

T-Mobile US, Inc.TMUS

NT$4,268.97

0.35%

NT$3,229.80
NT$4,710.28
NT$5,353,456,100,914NT$137,249,354

224 BTC

72

AstraZeneca PLCAZN

NT$1,744.88

0.13%

NT$1,675.20
NT$2,281.32
NT$5,304,985,146,674NT$206,654,326

337 BTC

73

ASML Holding N.V.ASML

NT$13,215.44

2.91%

NT$13,130.17
NT$28,035.12
NT$5,298,677,943,317NT$33,191,102

54 BTC

74

Novartis AGNVS

NT$2,418.46

0.73%

NT$2,357.37
NT$2,999.13
NT$5,291,436,571,151NT$72,635,126

118 BTC

75

Oracle CorporationORCL

NT$1,943.10

0.54%

NT$1,933.87
NT$3,383.48
NT$5,238,930,237,030NT$236,630,673

386 BTC

76

Cisco Systems, Inc.CSCO

NT$1,272.70

1.40%

NT$1,271.43
NT$2,045.55
NT$5,229,337,282,556NT$597,359,118

973 BTC

77

BHP Group LimitedBBL

NT$2,042.05

2.43%

NT$1,574.97
NT$2,205.28
NT$5,164,271,799,474NT$113,253,634

185 BTC

78

Accenture plcACN

NT$8,186.67

0.38%

NT$8,090.26
NT$13,279.71
NT$5,161,760,178,202NT$63,237,162

103 BTC

79

EthereumETH

NT$41,727.26

2.78%

NT$28,512.04
NT$155,642.30
NT$5,116,091,485,676NT$238,821,490,001

389,167 BTC

80

Verizon Communications Inc.VZ

NT$1,208.11

1.73%

NT$1,207.48
NT$1,766.19
NT$5,073,729,885,674NT$651,035,695

1,061 BTC

81

Unilever NVUN

NT$1,924.96

1.03%

NT$1,336.34
NT$2,007.69
NT$5,053,898,607,873NT$87,969,300

143 BTC

82

NextEra Energy, Inc.NEE

NT$2,494.82

1.95%

NT$2,138.78
NT$2,982.26
NT$4,901,768,800,344NT$242,082,364

394 BTC

83

Wells Fargo & CompanyWFC

NT$1,279.70

0.69%

NT$1,162.62
NT$1,918.60
NT$4,853,981,269,826NT$517,987,346

844 BTC

84

Bristol-Myers Squibb CompanyBMY

NT$2,261.91

0.86%

NT$1,693.33
NT$2,564.18
NT$4,829,772,639,633NT$308,051,735

502 BTC

85

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.FMX

NT$1,996.55

2.37%

NT$1,868.65
NT$2,762.72
NT$4,746,488,258,284NT$21,257,975

35 BTC

86

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB

NT$766.17

0.33%

NT$754.71
NT$846.03
NT$4,704,101,912,490NT$2,706,914

4 BTC

87

Citigroup Inc.C-PJ

NT$815.49

0.08%

NT$796.08
NT$899.17
NT$4,628,986,816,522NT$2,069,799

3 BTC

88

Salesforce, Inc.CRM

NT$4,576.64

2.02%

NT$4,573.78
NT$9,919.14
NT$4,576,643,649,162NT$195,184,940

318 BTC

89

Texas Instruments IncorporatedTXN

NT$4,924.73

2.32%

NT$4,596.37
NT$6,435.43
NT$4,474,031,565,386NT$171,326,958

279 BTC

90

United Parcel Service, Inc.UPS

NT$5,139.82

2.29%

NT$5,094.32
NT$7,436.41
NT$4,464,793,094,612NT$89,919,592

147 BTC

91

PetroChina Company LimitedPTR

NT$1,490.65

6.01%

NT$1,319.80
NT$1,841.28
NT$4,355,782,058,757NT$7,952,777

13 BTC

92

The Charles Schwab CorporationSCHW

NT$2,286.73

1.06%

NT$1,888.37
NT$3,062.13
NT$4,338,134,504,807NT$222,742,386

363 BTC

93

Morgan StanleyMS

NT$2,513.91

1.06%

NT$2,292.46
NT$3,491.35
NT$4,315,953,729,896NT$246,507,811

402 BTC

94

Linde plcLIN

NT$8,577.71

0.01%

NT$8,351.17
NT$11,205.52
NT$4,274,837,530,476NT$57,475,344

94 BTC

95

ProShares UltraPro Short QQQSQQQ

NT$1,951.06

5.45%

NT$895.67
NT$2,153.73
NT$4,158,466,012,633NT$4,012,544,549

6,539 BTC

96

United Technologies CorporationUTX

NT$2,736.63--
-
-
NT$4,149,472,545,270NT$862,138,599

1,405 BTC

97

NIKE, Inc.NKE

NT$2,644.68

12.81%

NT$2,624.95
NT$5,698.53
NT$4,148,337,676,386NT$233,349,197

380 BTC

98

ConocoPhillipsCOP

NT$3,256.21

1.27%

NT$2,101.87
NT$3,947.93
NT$4,145,257,056,646NT$224,706,518

366 BTC

99

Comcast CorporationCMCSA

NT$933.21

3.61%

NT$931.62
NT$1,844.15
NT$4,118,480,504,828NT$791,852,661

1,290 BTC

100

HomeTown Bankshares CorporationHMTA

NT$2,657.09

1.72%

NT$1,249.00
NT$3,445.53
NT$4,108,017,240,742NT$361,368,487

589 BTC

顯示500 中 1 - 100

顯示行

100