QC

QcashQC

等級# 391
代幣
On 2,987 watchlists

Qcash價格 (QC)

NT$3.34
1.48%

0.000003969 BTC1.66%

0.00006504 ETH5.98%

最低價:NT$3.30
最高價:NT$3.42
24小時
QC  Qcash QC
Price:
NT$3.34
 1.48%
市值
NT$1,536,702,439
1.42%
完全稀釋後市值
NT$33,406,560,242
1.42%
交易量
24小時
NT$8,874,403,345
2.84%
數量/市值
5.77
流通供給量
460,000,200.00 QC
5%
最大供給量
10,000,000,000
總供給量
10,000,000,000
Sponsored

圖表:Qcash 到 TWD

Loading Data

Please wait, we are loading chart data

Converter

QC

Qcash

TWD

New Taiwan Dollar

QC價格相關數據

Qcash 今天的價格
Qcash價格NT$3.34
價格變化24h-NT$0.05006
1.48%
24小時低點/ 24小時高點
NT$3.30 /
NT$3.42
交易量24hNT$8,874,403,344.92
2.89%
數量/市值5.77
市場佔有率無數據
市場排名#391
Qcash市值
市值NT$1,536,702,439.21
1.48%
完全稀釋後市值NT$33,406,560,241.66
1.47%
Qcash 昨天的價格
昨日低點/高點
NT$3.29 /
NT$3.46
昨日開盤價 / 收盤價
NT$3.43 /
NT$3.33
昨日的價格變動

2.83%

昨日交易量NT$11,330,421,365.54
Qcash 歷史價格
七日低點/七日高點
NT$3.29 /
NT$3.56
30日低點/30日高點
NT$3.07 /
NT$3.90
90日低點/90日高點
NT$3.07 /
NT$4.24
52週低點/ 52週高點
NT$3.07 /
NT$4.67
歷史最高價
Sep 19, 2020 (2 years ago)
NT$6.36
47.46%
歷史最低價
May 12, 2022 (16 days ago)
NT$3.07
8.83%
Qcash投資報酬率

21.25%

Qcash 供給量
流通供給量460,000,200 QC
總供給量10,000,000,000 QC
最大供給量10,000,000,000 QC

轉換器:QC 到 TWD

QC

Qcash

TWD

New Taiwan Dollar

QC 即時價格資訊

Qcash 今日價格NT$3.34 TWD ,24 小時交易量為 NT$8,874,403,345 TWD QC 到 TWD 價格為即時更新。 Qcash 在過去 24 小時內下跌了 1.42 。 目前在 CoinMarketCap 的排名為 #391,市值為 NT$1,536,702,439 TWD 。 流通供給量為 460,000,200 QC 單位 與最大流通供給量為10,000,000,000 QC 單位。

交易 Qcash 的最大交易所目前為 您可以在我們的 查看其它交易所。

Qcash is a stablecoin that aims to mirror the value of the CNY(Chinese Yuan). The idea was to create a stable cryptocurrency that can be used like digital CNY. The price of 1 Qcash is 1 CNY. Users can use 1 CNY to buy 1 QC and then use QC to trade cryptoassets.
Converter

QC

Qcash

TWD

New Taiwan Dollar

QC價格相關數據

Qcash 今天的價格
Qcash價格NT$3.34
價格變化24h-NT$0.05006
1.48%
24小時低點/ 24小時高點
NT$3.30 /
NT$3.42
交易量24hNT$8,874,403,344.92
2.89%
數量/市值5.77
市場佔有率無數據
市場排名#391
Qcash市值
市值NT$1,536,702,439.21
1.48%
完全稀釋後市值NT$33,406,560,241.66
1.47%
Qcash 昨天的價格
昨日低點/高點
NT$3.29 /
NT$3.46
昨日開盤價 / 收盤價
NT$3.43 /
NT$3.33
昨日的價格變動

2.83%

昨日交易量NT$11,330,421,365.54
Qcash 歷史價格
七日低點/七日高點
NT$3.29 /
NT$3.56
30日低點/30日高點
NT$3.07 /
NT$3.90
90日低點/90日高點
NT$3.07 /
NT$4.24
52週低點/ 52週高點
NT$3.07 /
NT$4.67
歷史最高價
Sep 19, 2020 (2 years ago)
NT$6.36
47.46%
歷史最低價
May 12, 2022 (16 days ago)
NT$3.07
8.83%
Qcash投資報酬率

21.25%

Qcash 供給量
流通供給量460,000,200 QC
總供給量10,000,000,000 QC
最大供給量10,000,000,000 QC