Coinbase Ventures Portfolio

https://ventures.coinbase.com/
Followers43007

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

17

3.06%19.76%

₫124.16T₫124,164,136,585,497

₫15,259,898,354,882

976,923,765 MATIC

7,948,866,567 MATIC

polygon-7d-price-graph

21

2.32%38.72%

₫104.91T₫104,910,588,920,338

₫14,080,373,220,774

92,511,015 NEAR

689,284,642 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

24

5.45%24.16%

₫83.42T₫83,423,712,497,817

₫4,253,511,073,888

36,645,431 UNI

718,723,394 UNI

uniswap-7d-price-graph

76

7.08%32.18%

₫14.42T₫14,422,993,639,853

₫1,315,851,728,507

40,068,738 CELO

439,191,694 CELO

celo-7d-price-graph

86

13.21%8.85%

₫12.33T₫12,326,286,403,864

33,394,701 AR

arweave-7d-price-graph

91

5.25%21.00%

₫11.21T₫11,209,935,964,010

7,115,201 COMP

compound-7d-price-graph

116

6.49%32.53%

₫7.17T₫7,166,512,927,645

₫713,507,509,990

71,025,224 AUDIO

713,381,683 AUDIO

audius-7d-price-graph

143

0.49%33.71%

₫4.60T₫4,603,260,776,958

₫777,455,692,715

11,181,930 UMA

66,207,423 UMA

uma-7d-price-graph

147

5.16%34.18%

₫4.53T₫4,528,714,047,739

₫26,530,542,357

16,255,972 RLY

2,774,864,020 RLY

rally-7d-price-graph

155

2.39%29.38%

₫3.82T₫3,822,722,430,329

₫50,922,444,999

9,847,090 KEEP

739,216,092 KEEP

keep-network-7d-price-graph
Reserve RightsRSR$0.00
DODODODO$0.15