Top các token Stablecoin - Asset-Backed hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

6

0.01%
0.02%

$57,752,946,201

$182,823,604,375

$182,832,933,368

57,755,893,177 USDT

825-price-graph

15

0.01%
0.03%

$14,378,334,189

$3,392,958,702

$3,393,389,043

14,380,157,844 USDC

3408-price-graph

22

0.71%
13.76%

$8,808,006,049

175,065 WBTC

3717-price-graph

26

0.00%
0.01%

$7,797,401,381

$10,622,108,547

$10,624,045,896

7,798,823,536 BUSD

4687-price-graph

54

0.49%
13.89%

$2,726,628,009

54,598 BTCB

4023-price-graph

95

0.04%
0.42%

$1,160,535,332

$104,125,254

$104,310,472

1,162,599,701 PAX

3330-price-graph

96

0.08%
0.05%

$1,123,379,207

$186,344,875

$186,700,532

1,125,523,285 TUSD

2563-price-graph

100

11.14%
6.37%

$1,013,873,631

$106,538,293

$1,382,858,566

13,159,999,000 RSR

3964-price-graph

113

0.07%
0.61%

$786,194,470

$328,407,454

$328,932,485

787,451,374 HUSD

4779-price-graph

187

1.17%
3.62%

$241,656,011

$1,784,581

$2,050,621

277,681,346 VAI

7824-price-graph
Gemini DollarGUSD$0.99
STASIS EUROEURS$1.26
DigixDAODGD$761.30
USDKUSDK$1.00
Digix Gold TokenDGX$64.76
Rupiah TokenIDRT$0.00
EOSDTEOSDT$0.99
XaurumXAUR$0.03
HelloGoldHGT$0.00
Stably USDUSDS$1.00
Reflexer Ungovernance TokenFLX$741.02
Binance VNDBVND$0.00
Zytara dollarZUSD$0.93
1irstGold1GOLD$59.40
Diamond Platform TokenDPT$3.00
Karatgold CoinKBC$0.00
USDQUSDQ$1.00
Binance KRWBKRW$0.00
bitUSDBITUSD$0.82
bitGoldBITGOLD$143.14
bitEURBITEUR$1.13
ConstantCONST$99.50
Binance GBP Stable CoinBGBP$1.39
EURBASEEBASE$1.20

Hiển thị 1 - 34 trong số 34

Hiển thị hàng

100