Các loại tiền điện tử:  11,965Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫47,688,470,011,567,920Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫1,909,651,729,002,521Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.6% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  69 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,965Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫47,688,470,011,567,920Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫1,909,651,729,002,521Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.6% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  69 Gwei

Top các token Mobile Payments hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Mobile Payments. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

618

2.38%4.93%

₫808.35B₫808,353,856,187

₫425,389,898,261

2,526,225,602 WXT

4,800,500,000 WXT

4090-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100