Top Framework Ventures Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.39%5.05%

$1,051,172,285,660

$70,591,196,100

1,255,928 BTC

18,702,000 BTC

1-price-graph

2

0.40%26.29%

$400,629,836,681

$43,979,130,900

12,708,635 ETH

115,769,869 ETH

1027-price-graph

12

0.08%31.88%

$20,020,924,736

$2,941,246,200

61,556,111 LINK

419,009,556 LINK

1975-price-graph

33

4.47%1.53%

$5,587,753,692

$522,268,691

1,167,216 AAVE

12,488,046 AAVE

7278-price-graph

65

6.47%4.92%

$2,121,243,198

$248,101,538

13,431,916 SNX

114,841,533 SNX

2586-price-graph

72

5.21%6.16%

$1,996,090,675

$364,689,395

227,585,601 GRT

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph

77

5.64%9.43%

$1,879,329,811

$537,776,850

10,483 YFI

36,635 YFI

5864-price-graph

107

2.39%7.95%

$894,024,771

$365,334,534

111,740,452 CRV

273,444,536 CRV

6538-price-graph

136

1.15%24.09%

$448,361,200

$108,483,649

16,978,566 KAVA

70,172,142 KAVA

4846-price-graph

148

0.27%0.91%

$411,294,096

$87,652,775

23,560,237 DODO

110,551,965 DODO

7224-price-graph
TellorTRB$107.27
EdgewareEDG$0.02
dHedge DAODHT$2.44
PowerTrade FuelPTF$0.92
FractalFCL$0.75
EdgelessEDG$0.01

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100