Top các token ETH 2.0 Staking hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho ETH 2.0 Staking. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

202

0.40%6.59%

₫117.92T₫117,915,749,130,245

1,400,063 STETH

steth-7d-price-graph

397

0.03%6.95%

₫2.39T₫2,394,357,174,121

29,330 aEth

ankreth-7d-price-graph

2751

1.62%8.09%
--
--
beacon-eth-7d-price-graph

3920

5.95%1.69%
--
--
cream-eth2-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 5 trong số 5

Hiển thị hàng

100