Vốn Hóa Thị Trường:

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 Bithumb Bithumb $862,319,230 $5,712,631,808 $17,425,619,232 54 -4.81% sparkline thg 6 2016
2 Binance Binance $857,105,795 $6,166,956,544 $31,678,261,696 386 -17.77% sparkline thg 7 2017
3 BitMEX BitMEX $767,554,614 $8,606,625,344 $49,424,462,720 1 -15.31% sparkline thg 4 2014
4 ZB.COM ZB.COM $535,913,875 $2,636,733,152 $13,609,493,568 94 8.57% sparkline thg 11 2017
5 Coinbit Coinbit $451,852,777 $914,337,216 $914,337,216 19 -5.49% sparkline thg 7 2018
6 BitForex BitForex $434,254,330 $2,517,796,448 $40,078,707,328 102 17.62% sparkline thg 6 2018
7 OKEx OKEx $393,255,336 $2,991,226,000 $18,863,944,848 512 -7.74% sparkline thg 1 2014
8 Huobi Huobi $347,009,138 $2,466,878,848 $15,795,887,520 281 -4.08% sparkline thg 9 2013
9 ZBG ZBG $268,719,555 $1,779,741,744 $6,247,756,012 8 6.52% sparkline thg 7 2018
10 HitBTC HitBTC $268,455,317 $1,728,727,024 $9,898,444,880 794 1.69% sparkline thg 2 2014
11 EXX EXX $265,246,301 $1,526,868,352 $9,760,348,640 41 -2.40% sparkline thg 10 2017
12 DOBI trade DOBI trade $250,083,771 $1,610,385,200 $8,732,325,200 11 -10.12% sparkline thg 5 2018
13 Bitfinex Bitfinex $246,680,102 $2,509,419,072 $12,943,593,888 86 11.24% sparkline thg 10 2012
14 DigiFinex DigiFinex $238,341,063 $1,532,922,928 $6,627,888,888 89 15.65% sparkline thg 4 2018
15 CoinBene CoinBene $223,906,487 $1,367,464,064 $3,278,302,448 140 -15.93% sparkline thg 9 2017
16 Bit-Z Bit-Z $200,949,834 $1,244,856,000 $5,542,986,752 145 -10.47% sparkline thg 6 2016
17 Coinsuper Coinsuper $187,035,921 $1,202,660,464 $5,835,591,696 63 1.85% sparkline thg 2 2018
18 LBank LBank $183,609,365 $1,642,598,848 $7,177,808,600 87 -46.48% sparkline thg 10 2017
19 Bibox Bibox $178,361,051 $1,431,623,456 $7,625,397,936 192 -30.80% sparkline thg 11 2017
20 IDAX IDAX $166,238,630 $1,252,085,200 $4,738,905,040 104 -27.79% sparkline thg 12 2017
21 CoinsBank CoinsBank $150,262,869 $856,241,944 $4,219,562,088 6 9.30% sparkline thg 4 2016
22 BCEX BCEX $145,353,737 $958,055,976 $4,938,108,456 61 -12.06% sparkline thg 8 2017
23 Upbit Upbit $123,818,500 $1,055,987,216 $8,454,538,016 270 -22.90% sparkline thg 10 2017
24 OEX OEX $120,052,455 $654,537,936 $3,633,202,640 14 10.17% sparkline thg 9 2017
25 FCoin FCoin $113,952,868 $748,336,256 $3,363,849,000 65 -13.57% sparkline thg 5 2018
26 CoinZest CoinZest $113,700,236 $201,162,752 $201,162,752 60 36.96% sparkline thg 5 2018
27 IDCM IDCM $112,085,810 $633,500,128 $3,526,611,032 35 0.28% sparkline thg 4 2018
28 Cryptonex Cryptonex $109,206,712 $622,403,680 $2,431,611,580 50 -0.24% sparkline thg 10 2017
29 TOPBTC TOPBTC $95,985,190 $591,236,968 $2,865,620,384 41 1.08% sparkline thg 12 2016
30 Coinbase Pro Coinbase Pro $90,702,070 $661,062,016 $3,207,102,416 22 -36.79% sparkline thg 5 2014
31 BitMart BitMart $80,906,735 $597,565,880 $2,222,872,344 73 12.09% sparkline thg 3 2018
32 B2BX B2BX $80,482,044 $196,201,726 $835,592,726 31 43.74% sparkline thg 1 2018
33 Liquid Liquid $75,787,055 $712,734,656 $3,673,069,636 163 -25.25% sparkline thg 1 2014
34 ABCC ABCC $75,762,733 $547,900,528 $3,436,692,552 108 10.77% sparkline thg 4 2018
35 Simex Simex $74,949,853 $418,436,080 $2,243,371,100 13 23.43% sparkline thg 2 2015
36 DragonEX DragonEX $74,434,226 $400,738,392 $1,543,951,056 70 -5.01% sparkline thg 11 2017
37 RightBTC RightBTC $72,101,208 $551,360,208 $2,616,805,284 58 -5.98% sparkline thg 7 2014
38 Bitbank Bitbank $68,769,346 $530,946,016 $3,682,976,108 8 -41.45% sparkline thg 5 2014
39 CoinEx CoinEx $63,430,990 $413,289,304 $3,474,934,496 99 -10.66% sparkline thg 1 2012
40 Allcoin Allcoin $62,297,127 $371,574,748 $2,065,556,068 24 -17.80% sparkline thg 6 2014
41 Kraken Kraken $60,906,478 $615,719,480 $3,270,784,204 71 -18.45% sparkline thg 7 2011
42 CoinTiger CoinTiger $60,750,498 $310,086,340 $1,174,255,456 58 3.77% sparkline thg 12 2017
43 Gate.io Gate.io $55,900,547 $401,683,564 $1,754,713,988 352 -9.36% sparkline thg 1 2013
44 Bitstamp Bitstamp $45,530,234 $421,833,508 $2,459,004,400 14 -19.08% sparkline thg 7 2011
45 Bittrex Bittrex $41,717,332 $263,838,040 $1,634,533,206 281 -3.39% sparkline thg 2 2014
46 Exrates Exrates $39,367,592 $244,614,736 $1,143,564,680 130 -3.88% sparkline thg 4 2016
47 LATOKEN LATOKEN $38,608,828 $171,867,726 $786,966,895 139 11.93% sparkline thg 7 2017
48 Kryptono Kryptono $37,328,154 $164,965,866 $1,193,124,960 30 7.68% sparkline thg 6 2018
49 OOOBTC OOOBTC $36,028,732 $191,630,416 $874,231,598 29 13.07% sparkline thg 11 2017
50 UEX UEX $35,223,558 $229,711,228 $1,154,488,100 27 -11.61% sparkline thg 5 2018
51 Sistemkoin Sistemkoin $34,882,869 $217,538,952 $1,005,171,130 132 -3.40% sparkline thg 3 2018
52 CoinEgg CoinEgg $34,098,160 $189,048,144 $858,696,438 51 -6.73% sparkline thg 3 2017
53 BTCBOX BTCBOX $33,983,820 $194,664,230 $697,109,772 1 0.95% sparkline thg 3 2014
54 Fatbtc Fatbtc $32,973,338 $233,990,958 $1,153,226,542 56 -3.29% sparkline thg 5 2014
55 Gemini Gemini $32,088,215 $185,754,673 $651,732,433 9 89.40% sparkline thg 10 2014
56 Bitinka Bitinka $29,917,995 $194,686,904 $413,884,360 87 35.44% sparkline thg 8 2015
57 Exmo Exmo $27,175,333 $177,183,228 $825,045,030 86 -2.59% sparkline thg 4 2015
58 Bgogo Bgogo $22,118,140 $44,794,600 $44,794,600 27 -1.61% sparkline thg 5 2018
59 Poloniex Poloniex $20,955,886 $201,411,911 $1,335,885,835 104 -31.67% sparkline thg 1 2014
60 Hotbit Hotbit $20,830,700 $128,298,662 $637,589,457 190 10.54% sparkline thg 1 2018
61 Neraex Neraex $19,776,612 $101,430,368 $485,136,981 13 16.69% sparkline thg 1 2017
62 Bitlish Bitlish $19,547,974 $126,740,293 $809,937,413 21 -50.28% sparkline thg 7 2014
63 bitFlyer bitFlyer $19,397,464 $186,097,251 $1,057,383,807 4 -36.58% sparkline thg 1 2014
64 Kucoin Kucoin $19,253,679 $139,766,149 $729,234,612 406 -25.08% sparkline thg 8 2017
65 Trade By Trade Trade By Trade $18,266,075 $69,794,223 $310,562,246 12 136.24% sparkline thg 11 2017
66 InfinityCoin Exchange InfinityCoin ... $18,215,422 $72,011,584 $348,835,347 1 48.55% sparkline thg 11 2018
67 BitBay BitBay $17,379,631 $121,617,333 $536,284,691 59 -8.51% sparkline thg 2 2014
68 Livecoin Livecoin $16,171,936 $100,271,242 $519,950,443 232 -25.16% sparkline thg 3 2014
69 Rfinex Rfinex $16,061,122 $96,032,447 $471,609,657 10 -8.47% sparkline thg 1 2017
70 Gatecoin Gatecoin $14,843,760 $18,088,655 $150,263,723 16 1512.05% sparkline thg 5 2013
71 itBit itBit $14,375,014 $151,283,733 $547,017,872 1 5.60% sparkline thg 1 2013
72 HADAX HADAX $13,911,069 $56,300,480 $265,087,482 84 35.97% sparkline thg 3 2018
73 MBAex MBAex $13,815,435 $77,276,533 $519,916,003 9 -11.69% sparkline thg 1 2015
74 C2CX C2CX $13,470,197 $79,037,928 $488,279,435 37 15.39% sparkline thg 12 2016
75 Coinhub Coinhub $11,685,653 $52,451,526 $211,645,123 17 -2.10% sparkline thg 7 2017
76 Coinbe Coinbe $11,244,229 $68,447,821 $303,357,942 40 -17.73% sparkline thg 1 2018
77 Coindeal Coindeal $11,157,318 $75,379,537 $271,522,450 28 -19.18% sparkline thg 3 2018
78 CPDAX CPDAX $11,121,125 $69,987,769 $391,356,783 18 -7.66% sparkline thg 9 2017
79 BiteBTC BiteBTC $10,515,912 $66,758,213 $332,018,873 94 -6.09% sparkline thg 1 2018
80 Coinone Coinone $10,467,903 $125,450,874 $812,252,765 16 -44.63% sparkline thg 6 2014
81 Ethfinex Ethfinex $10,343,896 $44,128,447 $139,793,443 210 -13.08% sparkline thg 2 2018
82 Zaif Zaif $10,204,452 $104,214,002 $787,394,811 13 -26.21% sparkline thg 5 2014
83 CEX.IO CEX.IO $10,048,735 $67,683,802 $308,481,725 24 -8.91% sparkline thg 6 2013
84 BtcTrade.im BtcTrade.im $9,229,508 $66,142,556 $344,537,347 12 -23.09% sparkline thg 4 2014
85 Bitsane Bitsane $9,093,718 $55,817,376 $262,417,041 47 -6.54% sparkline thg 11 2016
86 Mercatox Mercatox $8,266,679 $49,036,871 $216,661,043 282 -0.82% sparkline thg 10 2015
87 Coinsquare Coinsquare $8,169,094 $48,303,896 $256,305,102 7 8.12% sparkline thg 5 2014
88 Instant Bitex Instant Bitex $7,941,934 $47,507,380 $228,782,104 25 -0.23% sparkline thg 1 2018
89 Coinroom Coinroom $7,525,158 $43,352,307 $219,520,049 57 9.00% sparkline thg 10 2016
90 Liqui Liqui $6,783,724 $42,056,630 $205,775,597 223 3.37% sparkline thg 4 2016
91 Bilaxy Bilaxy $6,108,037 $37,417,851 $108,981,337 68 -18.37% sparkline thg 4 2018
92 Korbit Korbit $5,569,788 $57,703,505 $435,655,956 8 -37.92% sparkline thg 7 2013
93 Cobinhood Cobinhood $4,935,856 $28,395,892 $149,575,450 121 25.80% sparkline thg 12 2017
94 Bitrue Bitrue $4,830,764 $29,486,193 $79,659,408 91 -16.12% sparkline thg 7 2018
95 Coincheck Coincheck $4,700,163 $56,307,025 $353,740,508 1 -21.16% sparkline thg 8 2012
96 Indodax Indodax $4,664,372 $24,193,290 $175,592,801 41 31.96% sparkline thg 3 2018
97 GOPAX GOPAX $4,535,144 $34,033,768 $217,069,883 63 -28.93% sparkline thg 6 2017
98 CHAOEX CHAOEX $4,090,363 $24,943,724 $139,078,915 34 -9.48% sparkline thg 7 2017
99 Tidex Tidex $3,957,641 $19,260,143 $112,758,909 155 10.03% sparkline thg 10 2017
100 BigONE BigONE $3,757,461 $38,471,532 $343,176,879 73 -14.77% sparkline thg 6 2017
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 18/10/2018 17:01 UTC