Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 BitMax BitMax $4,796,894,298 $24,483,899,568 $140,249,612,447 101 5.58% sparkline thg 7 2018
2 BitMEX BitMEX $2,664,330,189 $9,104,244,572 $54,862,114,894 1 97.03% sparkline thg 4 2014
3 FCoin FCoin $2,371,036,008 $13,112,469,940 $105,577,446,281 74 6.22% sparkline thg 5 2018
4 ZBG ZBG $1,250,821,658 $6,162,138,559 $36,482,978,196 21 28.98% sparkline thg 7 2018
5 Binance Binance $1,120,389,338 $5,733,571,068 $34,937,261,394 461 17.19% sparkline thg 7 2017
6 OKEx OKEx $1,087,591,525 $6,034,446,179 $37,677,680,227 379 -2.25% sparkline thg 1 2014
7 LBank LBank $1,081,180,420 $4,282,504,435 $23,518,242,267 101 53.01% sparkline thg 10 2017
8 DigiFinex DigiFinex $1,022,275,248 $5,605,159,004 $34,209,832,404 176 6.04% sparkline thg 4 2018
9 BitForex BitForex $991,456,809 $4,874,061,801 $27,261,874,737 182 13.18% sparkline thg 6 2018
10 Coineal Coineal $965,791,003 $4,917,998,493 $27,360,878,033 50 17.65% sparkline thg 4 2018
11 CoinBene CoinBene $959,932,964 $4,859,462,786 $25,304,304,422 191 6.69% sparkline thg 9 2017
12 HitBTC HitBTC $908,789,368 $5,099,596,084 $28,088,315,891 793 11.40% sparkline thg 2 2014
13 IDAX IDAX $899,114,356 $4,560,899,848 $23,046,175,465 108 17.38% sparkline thg 12 2017
14 BW.com BW.com $887,330,632 $4,827,806,296 $26,354,901,446 49 -4.32% sparkline thg 1 2017
15 Negocie Coins Negocie Coins $879,130,219 $4,059,951,229 $9,735,222,148 6 28.11% sparkline thg 11 2013
16 Coinall Coinall $871,288,874 $4,687,411,161 $20,664,450,918 91 3.49% sparkline thg 8 2018
17 Bit-Z Bit-Z $844,204,953 $4,349,527,283 $26,963,271,733 176 16.57% sparkline thg 6 2016
18 Bithumb Bithumb $829,647,800 $4,785,090,209 $21,413,257,328 83 -2.54% sparkline thg 6 2016
19 Bibox Bibox $827,759,905 $4,511,992,134 $23,455,819,479 183 8.04% sparkline thg 11 2017
20 Huobi Global Huobi Global $825,636,073 $4,394,462,728 $26,133,827,355 434 17.65% sparkline thg 9 2013
21 ZB.COM ZB.COM $772,509,540 $4,074,284,819 $23,577,019,502 103 17.33% sparkline thg 11 2017
22 CoinEgg CoinEgg $772,295,510 $3,939,572,000 $11,733,079,685 66 13.73% sparkline thg 3 2017
23 Fatbtc Fatbtc $749,178,308 $4,221,263,437 $22,754,553,407 85 3.94% sparkline thg 5 2014
24 RightBTC RightBTC $693,604,896 $2,589,749,931 $13,080,558,560 67 86.41% sparkline thg 7 2014
25 OEX OEX $680,010,953 $3,980,631,712 $21,493,595,589 22 4.12% sparkline thg 9 2017
26 BCEX BCEX $670,540,757 $3,538,197,527 $18,196,053,639 61 10.03% sparkline thg 8 2017
27 BitMart BitMart $666,204,932 $3,503,385,327 $17,959,167,590 153 -1.42% sparkline thg 3 2018
28 Bgogo Bgogo $639,503,959 $3,753,830,800 $16,860,090,817 42 5.46% sparkline thg 5 2018
29 CoinTiger CoinTiger $613,180,884 $2,527,535,046 $13,770,586,029 103 38.53% sparkline thg 12 2017
30 DOBI Exchange DOBI Exchange $586,388,518 $3,307,382,739 $11,872,306,096 20 5.42% sparkline thg 5 2018
31 OOOBTC OOOBTC $585,192,411 $3,330,490,944 $11,422,197,049 34 6.74% sparkline thg 11 2017
32 P2PB2B P2PB2B $536,783,991 $3,669,511,910 $14,748,542,948 169 -12.42% sparkline thg 1 2018
33 EXX EXX $429,741,110 $2,719,220,061 $12,094,893,657 64 6.93% sparkline thg 10 2017
34 LATOKEN LATOKEN $398,886,013 $3,004,892,836 $12,269,096,523 170 -24.86% sparkline thg 7 2017
35 BITKER BITKER $376,692,248 $1,993,289,142 $12,077,970,603 43 -0.67% sparkline thg 5 2018
36 TOPBTC TOPBTC $321,308,665 $1,967,031,521 $4,709,792,979 42 -2.31% sparkline thg 12 2016
37 55 Global Markets 55 Global Mar... $311,940,198 $1,527,784,077 $9,240,871,828 32 13.53% sparkline thg 7 2018
38 IDCM IDCM $306,624,064 $1,765,891,448 $8,583,617,143 63 5.36% sparkline thg 4 2018
39 CHAOEX CHAOEX $303,587,505 $1,792,395,811 $6,212,172,543 65 -3.33% sparkline thg 7 2017
40 Upbit Upbit $268,979,368 $1,476,970,507 $10,369,401,581 317 -3.57% sparkline thg 10 2017
41 Simex Simex $268,545,383 $1,592,157,597 $7,087,988,724 12 1.39% sparkline thg 2 2015
42 LocalTrade LocalTrade $241,776,210 $1,430,647,191 $6,373,254,443 93 1.84% sparkline thg 11 2017
43 Hubi Hubi $237,193,695 $764,484,171 $2,493,164,583 34 61.92% sparkline thg 6 2018
44 Liquid Liquid $231,833,521 $926,203,517 $5,554,027,074 196 69.45% sparkline thg 1 2014
45 DragonEX DragonEX $226,902,711 $1,329,396,132 $5,969,314,112 79 6.64% sparkline thg 11 2017
46 Tidebit Tidebit $226,249,567 $1,926,152,420 $2,346,652,392 7 -65.37% sparkline thg 1 2015
47 Bitfinex Bitfinex $223,395,615 $851,170,391 $6,233,323,430 120 35.02% sparkline thg 10 2012
48 Coinbase Pro Coinbase Pro $190,257,964 $693,495,546 $4,621,863,854 43 81.64% sparkline thg 5 2014
49 Sistemkoin Sistemkoin $153,155,829 $800,177,242 $3,748,775,977 239 3.96% sparkline thg 3 2018
50 Exrates Exrates $152,492,556 $910,737,891 $5,002,775,337 136 8.71% sparkline thg 4 2016
51 CoinMex CoinMex $150,861,779 $941,680,082 $3,007,100,452 68 3.58% sparkline thg 7 2018
52 Kraken Kraken $130,308,302 $490,436,942 $3,515,019,211 77 97.13% sparkline thg 7 2011
53 Chaince Chaince $115,418,369 $787,192,007 $2,612,649,803 10 6.99% sparkline thg 5 2018
54 Hotbit Hotbit $104,298,067 $626,307,417 $2,968,089,108 384 -0.15% sparkline thg 1 2018
55 TOKOK TOKOK $103,954,633 $602,988,456 $2,990,117,718 53 2.82% sparkline thg 6 2018
56 Coinsbit Coinsbit $103,621,194 $609,848,783 $2,473,726,148 27 5.78% sparkline thg 8 2018
57 Bitinka Bitinka $100,785,489 $654,076,990 $3,372,053,648 115 -5.50% sparkline thg 12 2014
58 Allcoin Allcoin $91,360,907 $536,570,858 $3,657,519,250 32 519.91% sparkline thg 6 2014
59 Bitstamp Bitstamp $87,683,850 $359,669,104 $2,595,835,448 14 52.27% sparkline thg 7 2011
60 Gate.io Gate.io $82,575,456 $622,023,304 $2,978,101,549 374 -23.78% sparkline thg 1 2013
61 Dcoin Dcoin $76,862,135 $384,487,039 $1,008,833,707 80 17.41% sparkline thg 5 2018
62 Huobi Korea Huobi Korea $73,117,401 $245,246,167 $799,400,220 379 65.80% sparkline thg 3 2018
63 Kryptono Kryptono $66,411,858 $379,301,284 $1,765,749,483 43 3.62% sparkline thg 6 2018
64 Coinsuper Coinsuper $65,725,852 $269,741,637 $2,843,990,768 115 34.28% sparkline thg 2 2018
65 ABCC ABCC $65,028,206 $387,126,622 $1,011,958,875 142 8.49% sparkline thg 4 2018
66 Bittrex Bittrex $60,684,436 $289,003,668 $2,030,697,226 344 24.72% sparkline thg 2 2014
67 Coinbit Coinbit $53,083,411 $339,093,821 $1,151,810,386 28 0.37% sparkline thg 7 2018
68 Iquant Iquant $44,781,604 $218,828,767 $1,860,207,894 40 -1.43% sparkline thg 7 2017
69 Poloniex Poloniex $42,399,101 $97,669,228 $636,555,158 124 204.01% sparkline thg 1 2014
70 CoinsBank CoinsBank $41,912,147 $259,788,057 $1,136,821,808 6 -2.91% sparkline thg 4 2016
71 Bitrabbit Bitrabbit $41,603,762 $199,305,200 $559,881,104 18 20.47% sparkline thg 2 2018
72 Coinone Coinone $39,675,421 $150,068,618 $816,137,321 43 19.47% sparkline thg 6 2014
73 KuCoin KuCoin $37,730,012 $215,483,341 $843,200,585 407 78.98% sparkline thg 8 2017
74 BiteBTC BiteBTC $37,061,832 $135,272,403 $2,299,852,249 71 49.62% sparkline thg 1 2018
75 B2BX B2BX $35,764,605 $228,443,844 $1,182,877,785 43 -8.13% sparkline thg 1 2018
76 Bitbank Bitbank $35,524,539 $231,038,677 $1,086,306,616 8 -29.75% sparkline thg 5 2014
77 Bilaxy Bilaxy $34,448,616 $196,901,479 $781,000,746 101 -2.43% sparkline thg 4 2018
78 Bitlish Bitlish $33,864,136 $151,760,670 $801,881,213 33 644.82% sparkline thg 7 2014
79 Bitrue Bitrue $33,343,435 $181,412,357 $969,071,666 164 17.12% sparkline thg 7 2018
80 bitFlyer bitFlyer $31,895,731 $111,249,990 $704,083,181 3 83.37% sparkline thg 1 2014
81 CoinEx CoinEx $28,426,128 $161,381,602 $261,114,453 86 5.36% sparkline thg 1 2012
82 YoBit YoBit $26,622,669 $140,231,734 $577,955,736 497 37.43% sparkline thg 8 2014
83 Exmo Exmo $25,473,486 $143,536,827 $670,660,849 142 7.21% sparkline thg 4 2015
84 Coinhub Coinhub $24,887,062 $144,335,932 $442,368,493 18 2.53% sparkline thg 7 2017
85 ExtStock ExtStock $20,657,580 $116,417,337 $596,327,202 11 3.64% sparkline thg 2 2018
86 Gemini Gemini $20,622,995 $68,215,405 $593,162,643 12 223.50% sparkline thg 10 2014
87 STEX STEX $20,106,396 $100,011,670 $505,664,630 168 27.19% sparkline thg 2 2017
88 Trade By Trade Trade By Trade $18,129,498 $97,682,449 $468,803,819 15 17.78% sparkline thg 11 2017
89 itBit itBit $16,017,334 $52,196,537 $381,330,615 4 101.88% sparkline thg 1 2013
90 C2CX C2CX $14,439,106 $72,094,719 $396,024,064 39 14.56% sparkline thg 12 2016
91 Coincheck Coincheck $13,920,665 $67,245,520 $403,987,819 1 38.34% sparkline thg 8 2012
92 Korbit Korbit $12,986,318 $62,502,904 $394,235,833 23 24.79% sparkline thg 7 2013
93 Livecoin Livecoin $12,866,427 $82,027,126 $383,694,174 310 -9.18% sparkline thg 3 2014
94 LakeBTC LakeBTC $11,735,043 $51,091,580 $289,577,326 12 76.53% sparkline thg 11 2013
95 Mercatox Mercatox $10,940,329 $60,829,004 $258,076,422 331 1.74% sparkline thg 10 2015
96 BTCBOX BTCBOX $10,801,924 $58,613,840 $275,922,105 1 10.98% sparkline thg 3 2014
97 YunEx YunEx $10,217,446 $61,444,018 $229,348,344 11 3.45% sparkline thg 1 2018
98 Neraex Neraex $9,915,200 $59,328,562 $213,489,874 12 1.95% sparkline thg 1 2017
99 Cryptonex Cryptonex $9,374,809 $56,738,327 $257,716,965 7 -0.97% sparkline thg 10 2017
100 EtherFlyer EtherFlyer $9,305,860 $46,321,327 $62,799,850 35 14.12% sparkline thg 10 2017
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 23/04/2019 6:59 UTC