Vốn Hóa Thị Trường:

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

# Tên Khối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày) Số Thị trường Tăng Giảm (24 giờ) Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày) Đã bắt đầu
1 BitMEX BitMEX $1,273,611,110 $784,887,774 $20,345,001,260 1 -29.70% sparkline thg 4 2014
2 Bithumb Bithumb $1,210,564,840 $1,251,205,188 $26,734,830,715 76 20.34% sparkline thg 6 2016
3 OKEx OKEx $946,761,694 $469,499,126 $10,414,981,313 379 -7.92% sparkline thg 1 2014
4 Binance Binance $846,451,038 $539,685,980 $14,141,227,299 448 -27.08% sparkline thg 7 2017
5 ZBG ZBG $729,929,737 $329,172,056 $8,152,377,761 17 -14.96% sparkline thg 7 2018
6 DigiFinex DigiFinex $644,123,752 $402,853,969 $8,812,382,868 126 -6.38% sparkline thg 4 2018
7 ZB.COM ZB.COM $597,719,788 $519,664,453 $9,496,262,552 93 4.85% sparkline thg 11 2017
8 Huobi Global Huobi Global $576,970,644 $273,682,879 $7,055,210,230 401 -4.14% sparkline thg 9 2013
9 BW BW $561,673,123 $304,659,114 $6,067,709,729 35 -25.02% sparkline thg 1 2017
10 CoinBene CoinBene $554,613,118 $379,058,568 $7,849,076,328 192 -10.11% sparkline thg 9 2017
11 Bit-Z Bit-Z $539,944,132 $578,074,176 $9,154,798,618 163 -15.06% sparkline thg 6 2016
12 BitForex BitForex $531,420,640 $295,280,456 $6,348,397,989 152 -3.52% sparkline thg 6 2018
13 HitBTC HitBTC $525,896,010 $311,990,747 $7,097,390,781 776 -6.88% sparkline thg 2 2014
14 Coineal Coineal $493,483,277 $337,204,227 $6,752,642,488 59 13.51% sparkline thg 4 2018
15 IDAX IDAX $489,989,809 $316,862,028 $6,843,897,347 150 -12.08% sparkline thg 12 2017
16 LBank LBank $476,718,447 $361,167,182 $7,085,745,594 103 -30.27% sparkline thg 10 2017
17 Bibox Bibox $473,302,549 $392,853,632 $7,559,085,040 196 -21.90% sparkline thg 11 2017
18 Fatbtc Fatbtc $399,458,271 $311,620,085 $6,202,413,145 81 13.43% sparkline thg 5 2014
19 Bgogo Bgogo $393,479,008 $173,630,832 $1,650,586,034 34 53.74% sparkline thg 5 2018
20 BitMart BitMart $390,044,461 $431,441,060 $5,679,993,303 123 18.57% sparkline thg 3 2018
21 BCEX BCEX $386,807,809 $237,943,777 $5,601,236,343 68 3.77% sparkline thg 8 2017
22 EXX EXX $378,629,681 $333,882,691 $6,142,632,879 44 32.38% sparkline thg 10 2017
23 Cryptonex Cryptonex $374,205,445 $1,645,931,500 $7,668,543,206 59 2.46% sparkline thg 10 2017
24 P2PB2B P2PB2B $369,150,546 $248,452,658 $5,420,449,634 98 2.07% sparkline thg 1 2018
25 DOBI Exchange DOBI Exchange $332,764,269 $61,972,079 $3,928,153,016 16 -0.89% sparkline thg 5 2018
26 BitMax BitMax $274,584,504 $788,919,735 $11,255,018,061 62 -31.83% sparkline thg 7 2018
27 LATOKEN LATOKEN $258,451,782 $246,506,607 $4,132,638,300 127 -0.61% sparkline thg 7 2017
28 IDCM IDCM $252,064,613 $173,921,005 $3,616,912,828 56 -9.65% sparkline thg 4 2018
29 CHAOEX CHAOEX $247,533,691 $215,855,790 $4,931,267,298 51 1.85% sparkline thg 7 2017
30 Coinsuper Coinsuper $246,391,734 $188,678,486 $4,674,881,845 95 -2.06% sparkline thg 2 2018
31 CoinTiger CoinTiger $238,831,044 $131,418,712 $2,864,450,820 84 0.05% sparkline thg 12 2017
32 Simex Simex $216,365,478 $191,239,713 $4,059,733,600 9 -0.14% sparkline thg 2 2015
33 Bitfinex Bitfinex $210,653,089 $102,759,639 $2,669,614,555 109 -11.01% sparkline thg 10 2012
34 UPbit UPbit $196,855,912 $277,119,444 $3,825,396,609 304 -45.10% sparkline thg 10 2017
35 DragonEX DragonEX $184,693,890 $151,972,422 $3,388,469,234 103 -0.26% sparkline thg 11 2017
36 OEX OEX $184,543,644 $257,832,969 $5,673,279,168 40 19.75% sparkline thg 9 2017
37 LocalTrade LocalTrade $183,425,807 $103,670,521 $2,316,455,634 27 29.80% sparkline thg 11 2017
38 FCoin FCoin $172,862,817 $80,238,591 $2,723,065,050 90 -10.55% sparkline thg 5 2018
39 Exrates Exrates $169,697,129 $159,642,222 $3,851,590,844 119 2.27% sparkline thg 4 2016
40 Liquid Liquid $153,402,023 $110,065,107 $2,255,501,537 185 -37.47% sparkline thg 1 2014
41 OOOBTC OOOBTC $133,839,148 $120,303,046 $1,416,866,898 28 2.10% sparkline thg 11 2017
42 BiteBTC BiteBTC $133,482,422 $61,086,705 $1,492,067,835 41 3.26% sparkline thg 1 2018
43 Allcoin Allcoin $120,371,271 $53,070,782 $2,958,729,032 30 -11.09% sparkline thg 6 2014
44 CoinMex CoinMex $115,322,998 $69,050,148 $1,821,602,940 68 -8.23% sparkline thg 7 2018
45 Coinbase Pro Coinbase Pro $99,905,767 $57,015,632 $1,476,792,781 32 -14.96% sparkline thg 5 2014
46 CoinEgg CoinEgg $93,590,444 $99,943,301 $1,566,822,164 66 -51.62% sparkline thg 3 2017
47 Kraken Kraken $88,645,451 $54,505,775 $1,473,368,213 72 -25.53% sparkline thg 7 2011
48 UEX UEX $88,458,358 $57,005,140 $1,254,602,312 32 29.38% sparkline thg 5 2018
49 TOPBTC TOPBTC $88,251,471 $85,088,337 $2,042,881,625 43 -0.18% sparkline thg 12 2016
50 Sistemkoin Sistemkoin $83,352,464 $61,819,140 $1,501,362,983 214 -26.36% sparkline thg 3 2018
51 TOKOK TOKOK $79,136,914 $80,945,015 $1,882,200,518 46 0.34% sparkline thg 6 2018
52 Iquant Iquant $78,931,459 $74,986,373 $1,542,623,089 43 0.90% sparkline thg 7 2017
53 Bitinka Bitinka $78,213,706 $39,960,441 $1,271,270,307 107 11.38% sparkline thg 12 2014
54 Bitstamp Bitstamp $73,032,439 $43,277,826 $1,001,427,761 14 -13.62% sparkline thg 7 2011
55 RightBTC RightBTC $65,335,626 $34,957,277 $2,846,238,027 53 -61.47% sparkline thg 7 2014
56 Kryptono Kryptono $64,181,160 $54,292,054 $1,076,417,886 33 1.65% sparkline thg 6 2018
57 Gate.io Gate.io $56,231,286 $25,746,288 $580,102,492 368 -14.18% sparkline thg 1 2013
58 Xena Exchange Xena Exchange $53,230,154 $48,486,131 $463,843,005 5 10.76% sparkline thg 4 2018
59 Coinall Coinall $48,450,897 $39,143,541 $870,470,722 47 16.82% sparkline thg 8 2018
60 Hotbit Hotbit $39,133,076 $102,795,627 $1,941,424,938 325 -65.98% sparkline thg 1 2018
61 B2BX B2BX $32,561,644 $32,096,595 $759,767,086 30 1.95% sparkline thg 1 2018
62 Bittrex Bittrex $32,472,734 $23,389,357 $520,470,393 324 -4.11% sparkline thg 2 2014
63 Bitlish Bitlish $29,502,172 $13,801,107 $522,173,584 31 28.89% sparkline thg 7 2014
64 Cashierest Cashierest $29,483,735 $21,790,808 $1,198,698,770 59 -51.44% sparkline thg 6 2018
65 CoinsBank CoinsBank $28,747,276 $27,322,827 $588,810,809 6 -3.33% sparkline thg 4 2016
66 ABCC ABCC $28,043,478 $21,979,134 $581,935,873 125 7.23% sparkline thg 4 2018
67 Bitrue Bitrue $27,224,595 $19,582,548 $454,861,458 131 -18.26% sparkline thg 7 2018
68 Bitbank Bitbank $24,273,003 $9,946,307 $396,829,150 8 -59.51% sparkline thg 5 2014
69 BITBOX BITBOX $24,168,861 $7,938,206 $301,071,074 39 -9.78% sparkline thg 7 2018
70 CoinZest CoinZest $23,941,374 $28,932,966 $411,562,034 74 41.91% sparkline thg 6 2018
71 Coinhub Coinhub $23,739,818 $23,450,357 $423,777,740 21 -2.48% sparkline thg 7 2017
72 YoBit YoBit $21,719,278 $19,091,404 $362,182,426 492 5.70% sparkline thg 8 2014
73 Bilaxy Bilaxy $21,332,964 $10,361,169 $602,765,194 88 -0.32% sparkline thg 4 2018
74 55 Global Markets 55 Global Mar... $21,299,903 $8,440,579 $237,588,983 29 -49.23% sparkline thg 7 2018
75 Exmo Exmo $17,864,308 $17,395,511 $451,719,575 127 -19.36% sparkline thg 4 2015
76 Trade By Trade Trade By Trade $16,842,371 $49,053,500 $353,411,203 14 5.29% sparkline thg 11 2017
77 Negocie Coins Negocie Coins $15,874,710 $8,805,326 $68,223,123 7 6.45% sparkline thg 11 2013
78 Gemini Gemini $15,698,440 $12,377,258 $269,727,736 11 -19.20% sparkline thg 10 2014
79 Poloniex Poloniex $15,148,272 $8,593,295 $241,043,092 121 -11.83% sparkline thg 1 2014
80 itBit itBit $15,028,159 $7,484,362 $178,369,388 5 -1.02% sparkline thg 1 2013
81 bitFlyer bitFlyer $14,600,347 $13,782,074 $332,147,080 3 -38.66% sparkline thg 1 2014
82 Coinone Coinone $13,489,579 $5,278,073 $146,590,760 16 -39.79% sparkline thg 6 2014
83 Instant Bitex Instant Bitex $12,493,009 $6,859,626 $23,620,835 43 -0.08% sparkline thg 1 2018
84 KuCoin KuCoin $11,759,304 $4,893,242 $116,541,517 382 ? sparkline thg 8 2017
85 Livecoin Livecoin $11,558,846 $9,922,329 $220,651,164 219 10.55% sparkline thg 3 2014
86 Coindeal Coindeal $11,256,228 $13,799,764 $179,118,762 36 9.84% sparkline thg 3 2018
87 STEX STEX $10,954,104 $9,503,973 $90,273,228 154 6.21% sparkline thg 2 2017
88 BTCBOX BTCBOX $10,018,367 $9,168,046 $250,923,154 1 5.65% sparkline thg 3 2014
89 Coinbit Coinbit $9,890,876 $4,502,946 $459,561,810 21 3.54% sparkline thg 7 2018
90 Bitrabbit Bitrabbit $8,837,591 $5,020,103 $15,617,792 13 -10.59% sparkline thg 2 2018
91 C2CX C2CX $8,668,986 $4,248,879 $95,560,759 38 -20.80% sparkline thg 12 2016
92 Coincheck Coincheck $8,572,325 $4,425,191 $143,462,547 1 -30.92% sparkline thg 8 2012
93 Coinsbit Coinsbit $8,381,634 $4,394,034 $48,520,670 24 28.18% sparkline thg 8 2018
94 BigONE BigONE $7,906,023 $1,696,306 $25,050,007 76 11.92% sparkline thg 6 2017
95 Korbit Korbit $7,807,215 $4,140,769 $108,334,560 22 -42.76% sparkline thg 7 2013
96 Zaif Zaif $7,766,020 $4,677,441 $105,054,891 11 -22.64% sparkline thg 5 2014
97 LakeBTC LakeBTC $7,754,734 $5,274,299 $113,878,382 11 -14.85% sparkline thg 11 2013
98 BitBay BitBay $7,548,566 $3,630,515 $106,385,077 79 -3.64% sparkline thg 2 2014
99 Coinsquare Coinsquare $7,382,691 $6,951,717 $167,992,809 9 -3.66% sparkline thg 5 2014
100 COSS COSS $7,141,751 $6,438,715 $122,492,984 215 18.17% sparkline thg 4 2017
View Old Ranking
Được cập nhật lần cuối: 21/02/2019 2:46 UTC