Bitcoin vs The Biggest Companies And Assets In The World by Market Cap

Cái gì giá trị hơn? Bitcoin hay vàng? Bitcoin hay Apple? Bitcoin hay Google? Sau đây là các công ty, tài sản và tiền điện tử lớn nhất trên thế giới được liệt kê theo vốn hóa thị trường để so sánh.

#

Tên

Price

24h

1y Low / High

Market Cap

Volume

1

Apple Inc.AAPL

₫4,026,673.13

2.14%

₫3,019,185.94
₫4,280,299.72
₫64,711,863,042,437,048₫1,881,238,263,970

3,276 BTC

2

Microsoft CorporationMSFT

₫6,829,902.11

1.7%

₫5,650,678.83
₫8,181,329.41
₫50,936,658,164,337,392₫646,653,872,559

1,126 BTC

3

Alphabet Inc.GOOG

₫2,869,677.27

2.36%

₫2,391,389.93
₫3,558,727.38
₫37,275,958,822,127,832₫690,623,949,838

1,203 BTC

4

Alphabet Inc.GOOGL

₫2,846,981.91

2.39%

₫2,383,820.91
₫3,545,776.98
₫37,275,817,752,583,376₫843,698,455,177

1,469 BTC

5

Amazon.com, Inc.AMZN

₫3,358,680.58

2.07%

₫2,369,209.30
₫4,401,205.20
₫34,216,893,351,135,480₫1,795,998,460,520

3,128 BTC

6

Tesla, Inc.TSLA

₫21,059,664.23

4.68%

₫14,519,654.52
₫29,094,292.66
₫21,996,609,126,440,460₫719,586,351,985

1,253 BTC

7

Vanguard Total Stock Market Index FundVITSX

₫2,448,760.08

1.77%

₫2,084,932.26
₫2,767,197.16
₫20,736,713,958,163,560₫0

0 BTC

8

Vanguard Total Stock Market Index FundVTSAX

₫2,448,292.13

1.76%

₫2,084,698.29
₫2,766,729.21
₫20,732,750,210,637,236₫0

0 BTC

9

Berkshire Hathaway Inc.BRK-B

₫7,055,451.95

1.71%

₫6,169,396.69
₫8,472,157.69
₫15,538,644,718,587,474₫97,734,422,759

170 BTC

10

Berkshire Hathaway Inc.BRK-A

₫10,591,881,721.69

1.66%

₫9,277,024,373.15
₫12,737,225,779.25
₫15,528,122,770,608,500₫52,480,115

0 BTC

11

Berkshire Hathaway Inc.BRKA

₫7,984,558,228.45

0.51%

₫7,913,521,724.79
₫8,041,764,595.64
₫13,159,589,630,169,390₫10,014,039

0 BTC

12

Meta Platforms, Inc.FB

₫4,600,842.55

0.51%

₫3,954,141.54
₫8,992,279.39
₫12,798,440,118,959,988₫733,373,928,781

1,277 BTC

13

Berkshire Hathaway Inc.BRKB

₫5,319,841.19--
-
-
₫12,565,439,995,393,766₫22,718,766

0 BTC

14

UnitedHealth Group IncorporatedUNH

₫12,721,105.05

2.03%

₫8,963,968.67
₫12,945,485.03
₫11,899,105,672,716,594₫74,835,825,342

130 BTC

15

Meta Platforms, Inc.META

₫4,223,210.34

1.7%

₫3,609,031.55
₫8,992,279.39
₫11,350,089,072,887,422₫698,350,435,988

1,216 BTC

16

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM

₫2,125,877.51

1.5%

₫1,725,315.96
₫3,392,606.64
₫11,024,800,337,062,068₫255,046,527,768

444 BTC

17

BitcoinBTC

₫574,394,116.10

2.16%

₫414,333,754.85
₫1,609,490,634.19
₫10,982,756,115,584,916₫575,987,442,912,233

1,003,160 BTC

18

NVIDIA CorporationNVDA

₫4,377,398.46

4.27%

₫3,288,488.72
₫8,106,458.09
₫10,908,476,997,422,466₫1,281,363,055,648

2,232 BTC

19

Visa Inc.V

₫4,944,548.70

0.12%

₫4,349,789.66
₫5,544,221.17
₫10,420,191,603,164,444₫150,934,144,904

263 BTC

20

Johnson & JohnsonJNJ

₫3,867,571.57

1.1%

₫3,643,425.56
₫4,368,039.55
₫10,168,541,936,228,080₫160,087,959,163

279 BTC

21

Exxon Mobil CorporationXOM

₫2,199,345.00

0.87%

₫1,218,998.66
₫2,470,051.61
₫9,166,077,986,163,372₫599,364,632,721

1,044 BTC

22

Walmart Inc.WMT

₫3,093,589.31

1.85%

₫2,743,799.87
₫3,761,581.86
₫8,479,992,390,154,005₫230,891,659,810

402 BTC

23

JPMorgan Chase & Co.JPM

₫2,857,510.69

1.66%

₫2,481,516.28
₫4,046,794.79
₫8,379,849,880,600,110₫301,819,155,504

526 BTC

24

The Procter & Gamble CompanyPG

₫3,431,680.11

0.97%

₫3,029,948.69
₫3,868,741.44
₫8,200,171,748,535,374₫168,976,284,403

294 BTC

25

Mastercard IncorporatedMA

₫8,288,956.93

1.05%

₫7,104,586.26
₫9,357,043.10
₫8,010,248,440,804,430₫66,925,506,706

117 BTC

26

JPMorgan Chase & Co.JPM-PC

₫610,201.25

0.35%

₫572,297.64
₫662,611.17
₫8,004,498,323,503,184₫4,554,071,377

8 BTC

27

JPMorgan Chase & Co.JPM-PD

₫592,419.31--
₫545,390.76
₫650,912.53
₫7,870,646,326,282,461₫3,728,404,509

6 BTC

28

The Home Depot, Inc.HD

₫7,367,571.77

1.35%

₫6,188,816.44
₫9,841,132.97
₫7,572,022,034,406,447₫90,509,293,678

158 BTC

29

B. Riley Financial, Inc. - 6.75RILYO

₫585,400.13--
₫575,573.27
₫608,329.47
₫7,436,888,146,989,196₫474,754,354

1 BTC

30

Chevron CorporationCVX

₫3,740,056.36

0.14%

₫2,172,672.09
₫4,267,665.18
₫7,320,899,078,214,877₫238,521,749,138

415 BTC

31

Eli Lilly and CompanyLLY

₫7,208,236.24

2.63%

₫5,152,082.64
₫7,845,812.32
₫6,849,085,086,636,853₫67,822,043,957

118 BTC

32

Bank of America CorporationBAC

₫849,321.53

1.09%

₫694,197.51
₫1,172,438.06
₫6,824,502,185,150,564₫1,045,550,361,408

1,821 BTC

33

STRATS Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2GJS

₫501,635.50

0.3%

₫470,987.39
₫536,733.77
₫6,585,982,578,642,939₫22,133,834

0 BTC

34

Pfizer Inc.PFE

₫1,172,438.06

3.77%

₫957,884.94
₫1,443,846.59
₫6,580,132,933,399,884₫487,086,105,283

848 BTC

35

The Coca-Cola CompanyKO

₫1,490,407.19

0.76%

₫1,223,210.17
₫1,572,297.70
₫6,445,459,819,428,544₫373,242,041,960

650 BTC

36

Bank of America CorporationBML-PL

₫518,717.86

0.14%

₫431,679.95
₫606,223.71
₫6,391,226,629,748,954₫535,400,123

1 BTC

37

Bank of America CorporationBML-PH

₫460,926.56

0.98%

₫397,753.88
₫567,384.21
₫6,249,426,820,394,449₫559,475,931

1 BTC

38

Bank of America CorporationBML-PG

₫457,884.91

1.54%

₫410,388.42
₫573,647.67
₫6,182,956,997,756,653₫169,817,510

0 BTC

39

Bank of America CorporationBAC-PE

₫505,849.35

0.46%

₫438,699.13
₫606,223.71
₫6,008,428,287,405,760₫525,245,700

1 BTC

40

Bank of America CorporationBAC-PK

₫598,502.61

0.31%

₫547,145.56
₫644,946.22
₫6,004,597,175,918,516₫2,708,282,787

5 BTC

41

Bank of America CorporationBML-PJ

₫518,249.91

0.48%

₫433,785.70
₫616,284.54
₫5,993,404,380,921,063₫507,229,789

1 BTC

42

Bank of America CorporationBAC-PB

₫594,504.01

0.11%

₫565,512.43
₫636,406.21
₫5,942,168,535,720,037₫2,566,027,281

4 BTC

43

AbbVie Inc.ABBV

₫3,336,453.15

0.37%

₫2,469,817.64
₫4,115,816.79
₫5,899,182,958,822,838₫143,817,298,468

250 BTC

44

Alibaba Group Holding LimitedBABA

₫2,217,360.91

0.11%

₫1,714,553.21
₫4,357,978.71
₫5,870,551,591,415,319₫659,597,556,000

1,149 BTC

45

Bank of America CorporationBAC-PL

₫29,831,541.17

0.25%

₫27,164,250.43
₫35,107,629.44
₫5,866,969,268,336,642₫200,304,176

0 BTC

46

Novo Nordisk A/SNVO

₫2,515,208.37

0.65%

₫2,141,085.75
₫2,858,212.60
₫5,795,970,653,312,385₫34,520,427,721

60 BTC

47

PepsiCo, Inc.PEP

₫4,149,040.94

1.31%

₫3,497,426.49
₫4,157,463.96
₫5,726,008,592,766,965₫113,451,012,295

198 BTC

48

EthereumETH

₫46,699,591.51

5.22%

₫20,966,519.84
₫114,452,619.69
₫5,694,956,498,185,264₫407,694,563,722,520

710,055 BTC

49

Barclays ETN FI Enhanced Global High Yield Exchange Traded Notes Series BFIYY

₫2,416,074.07

0.72%

₫1,095,928.93
₫2,649,274.83
₫5,658,445,864,500,780₫14,553,113

0 BTC

50

Costco Wholesale CorporationCOST

₫12,569,256.65

0.94%

₫9,511,231.22
₫14,325,457.03
₫5,567,715,913,627,872₫64,870,733,547

113 BTC

51

Thermo Fisher Scientific Inc.TMO

₫14,113,477.61

1.8%

₫11,647,871.48
₫15,730,932.07
₫5,529,505,234,137,628₫30,636,969,389

53 BTC

52

Merck & Co., Inc.MRK

₫2,129,621.08

2.35%

₫1,658,633.69
₫2,239,588.33
₫5,394,926,422,090,029₫258,234,478,340

450 BTC

53

ASML Holding N.V.ASML

₫13,475,901.53

2.41%

₫9,655,358.51
₫20,962,331.52
₫5,352,628,175,880,906₫24,131,072,917

42 BTC

54

Broadcom Inc.AVGO

₫13,061,067.63

2.35%

₫10,824,988.89
₫15,857,745.37
₫5,289,444,736,951,350₫52,108,987,411

91 BTC

55

The Walt Disney CompanyDIS

₫2,844,408.20

3.3%

₫2,111,137.22
₫4,388,863.13
₫5,185,526,700,377,456₫283,447,324,831

494 BTC

56

Toyota Motor CorporationTM

₫3,774,216.40

1.71%

₫3,559,663.27
₫5,000,936.17
₫5,165,996,618,634,349₫5,365,512,694

9 BTC

57

Danaher CorporationDHR

₫6,966,542.26

2.26%

₫5,468,179.99
₫7,813,758.03
₫5,067,776,181,623,684₫53,659,174,674

93 BTC

58

Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series CFFEU

₫2,125,695.02

0.48%

₫876,930.32
₫2,293,870.04
₫4,978,378,341,258,898₫3,462,799

0 BTC

59

American Funds The Growth Fund of America Class AAGTHX

₫1,403,369.29

1.87%

₫1,175,947.65
₫1,966,541.99
₫4,968,263,884,926,006₫0

0 BTC

60

Oracle CorporationORCL

₫1,851,895.28

2.58%

₫1,491,811.03
₫2,488,067.52
₫4,935,171,576,516,179₫184,151,741,481

321 BTC

61

Adobe Inc.ADBE

₫10,427,468.98

2.48%

₫7,908,283.07
₫16,367,338.28
₫4,880,055,552,160,271₫66,677,495,462

116 BTC

62

AstraZeneca PLCAZN

₫1,559,195.22

3.08%

₫1,254,796.51
₫1,677,585.49
₫4,879,439,139,585,577₫148,851,482,179

259 BTC

63

Wells Fargo & CompanyWFC-PY

₫586,102.04

0.36%

₫526,438.96
₫631,726.75
₫4,785,734,078,021,005₫1,729,106,318

3 BTC

64

Wells Fargo & CompanyWFC-PL

₫30,615,350.30

0.5%

₫26,903,370.68
₫36,097,411.90
₫4,784,904,144,423,858₫205,241,003

0 BTC

65

Accenture plcACN

₫7,497,426.71

1.91%

₫6,124,707.87
₫9,765,325.76
₫4,746,290,956,722,528₫50,759,923,228

88 BTC

66

BHP Group LimitedBHP

₫1,304,632.73

0.74%

₫1,082,828.93
₫1,662,647.59
₫4,688,549,812,148,024₫77,794,108,143

135 BTC

67

Shell plcSHEL

₫1,270,238.72

0.67%

₫888,278.01
₫1,443,027.69
₫4,646,825,427,645,566₫121,260,301,445

211 BTC

68

Wells Fargo & CompanyWFC-PQ

₫577,445.05

0.2%

₫533,458.15
₫646,233.07
₫4,641,139,328,316,940₫3,132,265,029

5 BTC

69

Shell plcRDS-B

₫1,194,665.48

0.06%

₫822,765.60
₫1,218,881.68
₫4,589,988,584,851,972₫65,612,380,757

114 BTC

70

Shell plcRDS-A

₫1,194,197.54

0.14%

₫849,789.47
₫1,313,289.73
₫4,588,190,714,842,449₫111,712,266,294

195 BTC

71

Abbott LaboratoriesABT

₫2,608,329.58

0.9%

₫2,368,741.36
₫3,336,453.15
₫4,567,759,014,706,507₫115,017,507,467

200 BTC

72

Cisco Systems, Inc.CSCO

₫1,090,547.56

1.55%

₫955,077.26
₫1,504,211.59
₫4,515,914,040,412,701₫544,102,275,929

948 BTC

73

McDonald's CorporationMCD

₫6,134,300.76

1.12%

₫5,093,121.48
₫6,344,174.42
₫4,513,109,133,193,153₫62,829,484,020

109 BTC

74

Wells Fargo & CompanyWFC-PR

₫608,563.44

0.27%

₫585,400.13
₫673,841.87
₫4,485,782,275,730,710₫1,914,857,381

3 BTC

75

Verizon Communications Inc.VZ

₫1,056,387.52

0.83%

₫1,024,099.26
₫1,314,927.54
₫4,436,521,404,152,084₫467,055,500,536

813 BTC

76

Salesforce, Inc.CRM

₫4,442,910.87

1.69%

₫3,616,050.74
₫7,294,104.28
₫4,420,696,314,656,747₫164,317,931,317

286 BTC

77

Novartis AGNVS

₫2,004,679.57

0.12%

₫1,850,491.44
₫2,226,719.82
₫4,375,794,415,333,620₫50,719,539,511

88 BTC

78

NextEra Energy, Inc.NEE

₫2,116,752.57

1.16%

₫1,572,765.65
₫2,193,027.73
₫4,374,184,765,830,425₫210,705,650,282

367 BTC

79

T-Mobile US, Inc.TMUS

₫3,426,766.68

1.98%

₫2,375,058.62
₫3,455,311.37
₫4,297,303,014,124,686₫99,377,286,676

173 BTC

80

NIKE, Inc.NKE

₫2,715,723.12

1.73%

₫2,328,731.99
₫4,190,454.14
₫4,259,774,681,887,524₫168,258,596,016

293 BTC

81

dMY Technology Group, Inc. IIDMYD

₫6,691,156.19

0.4%

₫4,558,493.46
₫6,890,501.08
₫4,253,213,414,705,648₫47,856,507,066

83 BTC

82

United Parcel Service, Inc.UPS

₫4,793,870.17

0.98%

₫3,868,507.46
₫5,468,413.96
₫4,164,281,717,183,417₫71,720,148,990

125 BTC

83

Comcast CorporationCMCSA

₫935,891.49

1.52%

₫855,638.79
₫1,445,952.35
₫4,130,313,474,238,033₫526,118,980,606

916 BTC

84

Wells Fargo & CompanyWFC

₫1,074,871.37

1.52%

₫854,936.87
₫1,410,856.42
₫4,077,040,937,488,905₫494,079,858,590

861 BTC

85

BT Group plc American Depositary SharesBT

₫305,334.60--
-
-
₫4,056,597,495,471,178₫30,603,815,433

53 BTC

86

QUALCOMM IncorporatedQCOM

₫3,539,775.58

2.34%

₫2,766,261.27
₫4,529,246.86
₫3,975,168,025,968,488₫211,028,603,037

368 BTC

87

Texas Instruments IncorporatedTXN

₫4,337,389.10

1.82%

₫3,379,972.11
₫4,732,335.31
₫3,963,102,746,505,859₫130,117,625,280

227 BTC

88

Danaher CorporationDHR-PA

₫43,074,639.70--
₫38,714,087.29
₫52,181,565.80
₫3,961,949,656,316,383₫572,391,234

1 BTC

89

Advanced Micro Devices, Inc.AMD

₫2,359,148.47

2.76%

₫1,675,245.76
₫3,847,917.85
₫3,808,420,757,690,795₫2,305,446,359,259

4,015 BTC

90

BHP Group LimitedBBL

₫1,501,637.89

2.43%

₫1,158,165.72
₫1,621,665.98
₫3,797,582,169,919,099₫83,281,824,868

145 BTC

91

Bristol-Myers Squibb CompanyBMY

₫1,768,132.99

1.49%

₫1,245,203.62
₫1,885,587.38
₫3,775,423,517,887,015₫272,145,429,032

474 BTC

92

Unilever NVUN

₫1,415,535.88

1.03%

₫982,686.06
₫1,476,368.82
₫3,716,418,497,529,698₫64,688,819,639

113 BTC

93

Morgan StanleyMS

₫2,144,595.34

1.62%

₫1,685,774.54
₫2,567,384.32
₫3,681,905,526,805,310₫181,062,387,077

315 BTC

94

Linde plcLIN

₫7,289,424.83

1.86%

₫6,203,088.78
₫8,240,056.60
₫3,632,801,441,758,432₫57,639,661,555

100 BTC

95

Philip Morris International Inc.PM

₫2,321,946.78

0.23%

₫2,003,743.68
₫2,631,726.86
₫3,599,389,043,485,502₫121,495,186,811

212 BTC

96

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB

₫581,188.61--
₫543,518.98
₫622,133.87
₫3,568,370,227,374,505₫1,743,682,828

3 BTC

97

Union Pacific CorporationUNP

₫5,614,179.06

0.29%

₫4,578,381.16
₫6,526,439.29
₫3,505,936,603,741,031₫61,191,299,560

107 BTC

98

Intel CorporationINTC

₫844,876.04

1.46%

₫804,866.68
₫1,316,799.32
₫3,469,061,101,488,137₫901,262,239,330

1,570 BTC

99

Citigroup Inc.C-PJ

₫606,457.68

0.31%

₫585,400.13
₫672,672.01
₫3,442,472,175,746,020₫1,726,766,590

3 BTC

100

The Charles Schwab CorporationSCHW

₫1,754,796.54

3.35%

₫1,388,629.00
₫2,251,754.92
₫3,329,007,027,746,290₫187,604,830,112

327 BTC

Hiển thị 1 - 100 trong số 500

Hiển thị hàng

100