Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

TRX Market TRX Market

$51,773 USD
6.49 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 BitTorrent BTT/TRX $47,760 $0.001407 92.25% Spot No Fees Gần đây
2 TRON TRX/USDT $4,013 $0.028951 7.75% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 888/TRX 916.84352 3.75 Gần đây
2 ACE/TRX 280250304.01 0.00156 Gần đây
3 ANTE/TRX 67733.37827 21.88 Gần đây
4 ATT/TRX 3143303.3 0.01112 Gần đây
5 CGIZA/TRX 2.7e-05 1.48 Gần đây
6 IGG/TRX 26283140.099 0.004901 Gần đây
7 KAOS/TRX 7.2e-05 2.1 Gần đây
8 LVH/TRX 7749494.66 0.001028 Gần đây
9 NFUN/TRX 2600000.0 0.001149 Gần đây
10 POPPY/TRX 1257.03719 2.98 Gần đây
11 SEED/TRX 0.015263 1.6 Gần đây
12 TERC/TRX 0.29538 0.19001 Gần đây
13 TONE/TRX 0.09211 0.00978 Gần đây
14 TRONISH/TRX 155500.0 0.021989 Gần đây
15 TRUC/TRX 1.421544 0.000559 Gần đây
16 TSY/TRX 0.24437 0.8 Gần đây
17 TWJ/TRX 219628340.0 0.002371 Gần đây
18 TWM/TRX 0.01674 0.319999 Gần đây
19 TWX/TRX 1742287.388 0.122999 Gần đây
20 WIN/TRX 2132662.0 0.002089 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request