×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,798Vốn Hóa Thị Trường:  $208,741,203,291Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $74,307,181,335BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $208,741,203,291Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $74,307,181,335BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,798

TRX Market

$20,687.43 USD
2.70323248 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,291
$0.000624
20.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2
$0.001865
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$13,494
$0.000136
65.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$0.000303
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$0.000090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$196
$0.000070
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,306
$0.014667
11.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$385
$0.000347
1.86%
-
Spot
No Fees
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...