×
×
Các loại tiền điện tử:  7,224Các thị trường giao dịch:  30,373Vốn hóa thị trường:  $345,810,239,397Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,891,241,361BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $345,810,239,397Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,891,241,361BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,224Các thị trường giao dịch:  30,373

Triv Pro

$395,655,255 USD
36,785 BTC

Thông tin về Triv Pro

Launched in Feb 2019, Triv Pro is a centralized exchange based in Jakarta, Indonesia. It supports IDR fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$361,343,803
$1.00
91.33%
706
Spot
Percentage
Gần đây
2
$20,943,521
$10,784.52
5.29%
673
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,907,196
$0.241554
1.75%
277
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,743,841
$0.073259
0.69%
139
Spot
Percentage
Gần đây
5
$895,712
$0.329667
0.23%
137
Spot
Percentage
Gần đây
6
$797,363
$9.85
0.20%
200
Spot
Percentage
Gần đây
7
$701,175
$358.10
0.18%
534
Spot
Percentage
Gần đây
8
$499,022
$45.43
0.13%
185
Spot
Percentage
Gần đây
9
$446,306
$1.13
0.11%
38
Spot
Percentage
Gần đây
10
$281,433
$1,898.07
0.07%
47
Spot
Percentage
Gần đây
11
$95,884
$68.22
0.02%
148
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...