Mexo Exchange

$11,520,496,450 USD
208,347 BTC

Thông tin về Mexo Exchange

Launched on 01/07/2020, Mexo Exchange is a centralized exchange based in Mexico City. It supports spot trading, futures, lending, OTC, IEOs, Margin trading. Target in LATAM market.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.276
$1,432,818,393
12.44%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$1.33
$1,129,656,894
9.81%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$896.83
$1,034,519,578
8.98%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$269.06
$803,661,593
6.98%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$34.55
$690,444,105
5.99%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$36.33
$563,973,594
4.90%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.35
$488,670,644
4.24%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$898.95
$487,939,440
4.24%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$2,192.06
$476,431,838
4.14%
346
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.1395
$450,333,343
3.91%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$55,651.73
$437,874,155
3.80%
537
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$304.48
$396,819,275
3.44%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.1483
$383,317,078
3.33%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$33.68
$355,388,723
3.08%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$269.11
$351,760,647
3.05%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.21
$332,225,907
2.88%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$216.22
$194,486,692
1.69%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$457.82
$184,910,151
1.61%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$302.08
$164,069,743
1.42%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$83.73
$142,354,403
1.24%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.92
$111,721,457
0.97%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$157.33
$110,361,131
0.96%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$5.85
$100,087,316
0.87%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$20.32
$96,560,611
0.84%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$6.59
$74,490,642
0.65%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$305.57
$61,753,722
0.54%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$5.27
$60,390,405
0.52%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1.37
$57,090,391
0.50%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$6.56
$52,578,058
0.46%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$2,197.40
$41,908,125
0.36%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$327.63
$40,510,535
0.35%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$326.26
$35,664,539
0.31%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$213.88
$34,755,133
0.30%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.03808
$32,491,670
0.28%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$5.91
$21,066,753
0.18%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.1394
$19,365,883
0.17%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$35.00
$17,558,862
0.15%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$20.31
$17,232,363
0.15%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$1.39
$12,788,080
0.11%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$1.21
$6,578,636
0.06%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$84.56
$2,984,724
0.03%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$307.25
$2,486,133
0.02%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.92
$2,440,432
0.02%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1.02
$858,056
0.01%
394
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$1.11
$?
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$27.14
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.908
$?
0.00%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$5.60
$?
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...