×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $236,424,191,288Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,092,891,215BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $236,424,191,288Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,092,891,215BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Koineks

$766,152 USD
88.73027374 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$587,636
$8,636.76
76.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$51,917
$0.000417
6.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$47,470
$0.269356
6.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$17,075
$1.01
2.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$13,022
$0.074029
1.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,587
$8.08
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,180
$62.56
0.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,566
$0.019289
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,488
$184.20
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,399
$0.002676
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,621
$59.44
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,410
$277.35
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,250
$0.040403
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,600
$3.36
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,451
$4.80
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,013
$0.043427
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$238
$69.51
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$221
$38.06
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...