Koineks


$1,920,889 USD
227.31 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 Ripple XRP/TRY $407,231 $0.633823 21.20% Gần đây
2 NEM XEM/TRY $390,176 $0.279184 20.31% Gần đây
3 Bitcoin BTC/TRY $359,993 $8928.84 18.74% Gần đây
4 Stellar XLM/TRY $318,246 $0.233911 16.57% Gần đây
5 Dogecoin DOGE/TRY $208,195 $0.003421 10.84% Gần đây
6 Ethereum ETH/TRY $104,094 $533.22 5.42% Gần đây
7 Litecoin LTC/TRY $103,008 $160.97 5.36% Gần đây
8 Dash DASH/TRY $29,946 $402.43 1.56% Gần đây