Finexbox

Finexbox

Khối lượng(24 giờ)

₫2,686,289,025,733.91

4,785 BTC

Thông tin về Finexbox

Launched in Oct 2018, Finexbox is a centralized exchange that is based in Hong Kong. Finexbox describes itself as a full-featured spot trading platform for digital assets. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to trade with up to 3.3x leverage.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Galaxy Heroes

₫0.0003511

--

₫61,897,292

0.00%

1

Gần đây

2

Marscoin

₫1,941.58

₫2,739,559.03-

₫148,929,013

0.01%

1

Gần đây

3

Scholarship Coin

₫53.85

-₫2,692,560.75

₫59,282,038

0.00%

1

Gần đây

4

Zcash

₫1,723,761.18

₫4,340,378,102,587.12₫2,931,940,713,958.00

₫467,341,475,121

17.40%

318

Gần đây

5

Ethereum

₫44,475,612.95

₫111,320,198,088,786.25₫75,197,186,362,136.92

₫1,288,372,300,404

47.96%

318

Gần đây

6

Litecoin

₫1,438,074.41

₫3,593,213,597,362.07₫2,427,228,455,920.42

₫300,630,243,075

11.19%

318

Gần đây

7

Bitcoin Cash

₫3,136,853.21

₫8,072,704,219,017.12₫5,453,140,167,067.22

₫226,408,673,657

8.43%

318

Gần đây

8

Dash

₫1,263,035.07

₫3,107,926,602,190.88₫2,099,415,379,394.06

₫31,022,258,471

1.15%

318

Gần đây

9

Neo

₫262,645.98

₫660,708,563,426.03₫446,310,964,479.07

₫97,863,252,375

3.64%

318

Gần đây

10

XRP

₫8,810.05

₫22,084,070,431.05₫14,917,867,452.18

₫51,155,400,500

1.90%

315

Gần đây

11

Stellar

₫2,867.47

₫7,233,712,851.78₫4,886,398,539.92

₫23,457,393,694

0.87%

315

Gần đây

12

TRON

₫1,596.01

₫4,078,354,459.96₫2,754,942,819.38

₫20,859,706,312

0.78%

315

Gần đây

13

Monero

₫3,812,465.87

₫9,820,879,447,660.59₫6,634,038,698,680.74

₫25,570,320,772

0.95%

318

Gần đây

14

FinexboxToken

₫16,795.20

₫42,085,086,952.40₫28,428,624,642.78

₫24,770,020,873

0.92%

315

Gần đây

15

HotMoon Token

₫0.0001405

--

₫51,982,402

0.00%

1

Gần đây

16

Tether

₫22,816.33

₫59,409,070,326.65₫40,131,036,502.39

₫12,818,463,691

0.48%

321

Gần đây

17

Vitteey

₫0.004444

--

₫46,046,189

0.00%

1

Gần đây

18

CRYN

₫331,078,135.79

-₫3,309,827.87

₫13,824,201,649

0.51%

22

Gần đây

19

UCA Coin

₫2.81

--

₫47,614,749

0.00%

146

Gần đây

20

USD Coin

₫22,827.56

--

₫17,159,559,289

0.64%

1

Gần đây

21

Dinastycoin

₫11.78

--

₫41,186,964

0.00%

146

Gần đây

22

MonaCoin

₫13,259.96

₫32,851,384,584.55₫22,191,226,132.10

₫3,814,837,892

0.14%

315

Gần đây

23

ZClassic

₫706.85

₫2,021,272,900.29₫1,365,376,971.85

₫4,991,118,278

0.19%

36

Gần đây

24

Huobi Token

₫105,041.56

--

₫43,690,940

0.00%

1

Gần đây

25

Bitcoin SV

₫1,434,746.79

₫40,036,358.86₫33,406,793.62

₫16,113,436,038

0.60%

76

Gần đây

26

Vectorium

₫7,070,437.57

₫6,951,518,757,138,928.00-

₫5,325,746,021

0.20%

29

Gần đây

27

Stellar

₫3,275.66

₫7,233,712,851.78₫4,886,398,539.92

₫4,249,500,810

0.16%

36

Gần đây

28

EOS

₫29,740.92

₫74,910,134,660.48₫50,602,060,121.96

₫3,286,987,702

0.12%

318

Gần đây

29

Kava Swap

*** ₫0.0000115

₫397,904,504,177,100.38₫39,790,450,417,710.04

*** ₫39,226,310

0.00%

1

Gần đây

30

TRON

₫1,708.74

₫4,078,028,826.98₫2,754,722,853.15

₫12,528,855,221

0.47%

51

Gần đây

31

TRON

₫1,632.94

₫4,078,354,459.96₫2,754,942,819.38

₫9,311,368,282

0.35%

315

Gần đây

32

GlitzKoin

₫6,500.83

--

₫32,504,606

0.00%

8

Gần đây

33

MMScash

₫23,413.75

₫11,707,083.28₫4,682,833.31

₫34,231,395

0.00%

8

Gần đây

34

Nibble

₫3.93

-₫3,927,346.17

₫28,906,707

0.00%

142

Gần đây

35

VIKTAMA

₫0.08484

--

₫38,634,341

0.00%

1

Gần đây

36

Woodcoin

₫45,441.88

-₫26,281,797.73

₫38,941,272

0.00%

1

Gần đây

37

Horizen

₫469,715.72

₫1,188,089,862,927.33₫802,558,892,019.36

₫3,799,407,992

0.14%

318

Gần đây

38

Ethereum Classic

₫964,649.49

₫2,428,382,717,335.95₫1,640,381,088,869.97

₫3,644,974,031

0.14%

318

Gần đây

39

Upper Swiss Franc

₫22,945.48

--

₫28,452,798

0.00%

1

Gần đây

40

SAFE DEAL

₫67,264.98

--

₫27,778,620

0.00%

150

Gần đây

41

Validity

₫44,462.72

--

₫23,832,356

0.00%

1

Gần đây

42

Yocoin

₫2.81

₫10,354,379.26₫5,190,837.49

₫2,715,606,805

0.10%

142

Gần đây

43

PirateCash

₫190.79

--

₫28,277,592

0.00%

146

Gần đây

44

Draken

₫16.39

--

₫28,814,999

0.00%

1

Gần đây

45

IDEAS

₫67.90

--

₫21,797,775

0.00%

1

Gần đây

46

Jack Token

₫10,083.85

₫744,092,275.15-

₫2,322,576,518

0.09%

1

Gần đây

47

PAPPAY

₫0.006556

--

₫27,287,146

0.00%

1

Gần đây

48

Zirve Coin

₫351.20

₫18,145,842.29-

₫26,675,544

0.00%

1

Gần đây

49

OLOID

₫96.00

--

₫21,479,112

0.00%

1

Gần đây

50

OKB

₫496,364.70

--

₫214,405,852

0.01%

1

Gần đây

51

GlobalToken

₫7.29

₫18,504,611.06₫12,499,930.02

₫28,117,313

0.00%

324

Gần đây

52

XeniosCoin

₫12,409.29

-₫3,926,950.70

₫319,418,523

0.01%

1

Gần đây

53

MetaTariff

₫4,393.36

--

₫1,607,657,440

0.06%

1

Gần đây

54

Forus

₫4.89

--

₫21,136,615

0.00%

0

Gần đây

55

Ravencoin

₫852.95

₫2,133,851,436.40₫1,441,424,169.98

₫1,689,714,557

0.06%

315

Gần đây

56

Afreum

₫3.04

--

₫164,592,372

0.01%

1

Gần đây

57

OUSE Token

₫3.70

--

₫83,452,774

0.00%

0

Gần đây

58

Upper Dollar

₫22,477.20

--

₫19,105,895

0.00%

1

Gần đây

59

Vertcoin

₫4,764.16

₫11,119,064,026.98₫7,510,966,959.85

₫1,175,609,545

0.04%

315

Gần đây

60

STABLE ASSET

₫21,072.38

₫52,279,981,887.45₫35,315,312,122.10

₫23,580,327

0.00%

51

Gần đây

61

Waves

₫138,923.76

--

₫1,031,082,856

0.04%

2

Gần đây

62

HNC COIN

₫267.63

--

₫964,385,892

0.04%

1

Gần đây

63

DigiByte

₫308.63

₫749,574,009.98₫506,339,887.00

₫625,684,777

0.02%

315

Gần đây

64

Electroneum

₫110.34

₫184,793,865.63₫124,828,907.88

₫20,600,335

0.00%

36

Gần đây

65

Tether

₫23,112.97

₫59,409,070,326.65₫40,131,036,502.39

₫790,812,885

0.03%

321

Gần đây

66

Idea Chain Coin

₫314.24

₫7,252,315.02-

₫14,316,149

0.00%

35

Gần đây

67

Nodestats

₫30.30

₫76,873,755.81₫51,928,493.13

₫11,079,370

0.00%

315

Gần đây

68

Action Coin

₫3.28

--

₫11,726,024

0.00%

1

Gần đây

69

XeniosCoin

₫12,895.21

--

₫387,160,533

0.01%

1

Gần đây

70

Upper Pound

₫21,072.38

--

₫14,076,549

0.00%

1

Gần đây

71

Silva Token

₫0.00004451

--

₫11,111,826

0.00%

97

Gần đây

72

Arix

₫10,536.15

--

₫14,508,430

0.00%

1

Gần đây

73

HNC COIN

₫269.30

--

₫605,311,159

0.02%

1

Gần đây

74

Polygon

₫22,617.69

--

₫87,351,025

0.00%

1

Gần đây

75

Afreum

₫2.97

--

₫126,915,723

0.00%

16

Gần đây

76

Gemini Dollar

₫22,805.11

-₫2,653,065.19

₫78,844,106

0.00%

1

Gần đây

77

Mancium

₫23,882.03

--

₫80,175,852

0.00%

1

Gần đây

78

Memeverse

₫9,707.88

--

₫69,193,278

0.00%

0

Gần đây

79

Feathercoin

₫145.90

₫369,191,799.25₫249,390,362.29

₫81,374,733

0.00%

315

Gần đây

80

Obsidium

₫262.94

--

₫55,873,800

0.00%

1

Gần đây

81

STABLE ASSET

₫12,895.21

₫52,279,981,887.45₫35,315,312,122.10

₫54,537,207

0.00%

315

Gần đây

82

Muu Inu

₫0.01756

--

₫40,342,280

0.00%

1

Gần đây

83

LiteDoge

₫0.7777

₫3,913,981.88-

₫52,568,731

0.00%

1

Gần đây

84

PUML Better Health

₫657.93

--

₫25,509,476

0.00%

1

Gần đây

85

Fisco Coin

₫48,399.14

--

₫20,759,532

0.00%

1

Gần đây

86

Yoda Coin Swap

₫1,404.82

--

₫55,192,129

0.00%

1

Gần đây

87

Cockapoo

₫0.1442

--

₫50,797,522

0.00%

1

Gần đây

88

ZClassic

₫1,195.25

₫2,021,495,060.22₫1,365,527,041.66

₫48,805,851

0.00%

315

Gần đây

89

Ezillion

₫0.00001402

--

₫50,071,281

0.00%

1

Gần đây

90

Tom Coin

₫0.0000136

--

₫50,678,538

0.00%

1

Gần đây

91

Pesabase

₫5,619.21

--

₫39,329,401

0.00%

1

Gần đây

92

BRCP TOKEN

₫4,518.85

--

₫16,905,274

0.00%

1

Gần đây

93

Fisco Coin

₫45,890.95

--

₫19,779,284

0.00%

1

Gần đây

94

Validity

₫51,580.85

-₫2,691,017.59

₫19,450,019

0.00%

1

Gần đây

95

FIA Protocol

₫11.71

--

₫17,292,005

0.00%

97

Gần đây

96

HLP Token

₫5,039.12

--

₫19,447,730

0.00%

1

Gần đây

97

Omax Token

₫46.83

--

₫17,336,194

0.00%

1

Gần đây

98

Obyte

₫257,438.51

-₫4,328,449.08

₫16,602,997

0.00%

1

Gần đây

99

Pascal

₫314.24

₫915,373,519.67₫618,338,040.46

₫12,604,109

0.00%

315

Gần đây

100

Tune.FM

₫9.37

--

₫12,659,627

0.00%

1

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện