×
×
Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,473Vốn Hóa Thị Trường:  $269,308,361,093Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $144,996,827,580BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,308,361,093Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $144,996,827,580BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,473

Finexbox

$1,279,673,139 USD
134,359 BTC

Thông tin về Finexbox

Launched in Oct 2018, Finexbox is a centralized exchange that is based in Hong Kong. Finexbox describes itself as a full-featured spot trading platform for digital assets. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to trade with up to 3.3x leverage.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$836,377,560
$245.98
65.36%
26
Spot
Percentage
Gần đây
2
$402,569,801
$196.93
31.46%
26
Spot
Percentage
Gần đây
3
$9,773,003
$46.05
0.76%
26
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,906,981
$237.87
0.70%
26
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,741,984
$1.05
0.45%
26
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,709,841
$4.70
0.37%
26
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,217,106
$11.81
0.33%
26
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,065,792
$78.04
0.24%
26
Spot
Percentage
Gần đây
9
$798,151
$51.02
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
10
$758,250
$0.943831
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
11
$393,755
$1.01
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
12
$290,484
$0.132793
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
13
$245,177
$2.68
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
14
$236,330
$0.081389
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
15
$204,668
$4.28
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
16
$186,488
$1.73
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
17
$167,019
$42.84
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
18
$136,333
$2.19
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
19
$131,700
$0.054926
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
20
$120,520
$0.000190
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
21
$108,342
$0.449022
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
22
$77,453
$0.799330
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
23
$50,443
$0.000823
0.00%
5
Spot
Percentage
1 giờ trước
24
$45,613
$5.91
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
25
$42,500
$0.387147
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
26
$38,842
$0.002665
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
27
$37,900
$0.019705
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
28
$34,082
$0.017991
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
29
$27,120
$66.63
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
30
$23,502
$6.82
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
31
$15,384
$0.138930
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$14,812
$0.204568
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
33
$11,668
$0.045502
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
34
$10,897
$0.017135
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
35
$10,411
$0.002725
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
36
$8,904
$0.216182
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,528
$1.17
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
38
$6,671
$0.066121
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$5,192
$0.018612
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
40
$4,541
$0.943831
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
41
$4,212
$0.014916
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$4,007
$0.950685
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,656
$0.009805
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,425
$6.19
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,094
$0.016278
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,796
$5.24
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,568
$0.000208
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,505
$0.000095
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
49
$802
$0.015694
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$627
$0.018943
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
51
$605
$0.103664
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
52
$365
$0.020181
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
53
$352
$0.000666
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
54
$345
$0.007235
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
55
$317
$0.000118
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
56
$275
$2.86
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
57
$264
$0.689955
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$260
$0.005616
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
59
$243
$0.000476
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
60
$174
$0.000124
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
61
$174
$0.409041
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
62
$164
$0.033698
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
63
$164
$2.28
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
64
$142
$0.003427
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
65
$103
$0.025226
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
66
$90
$0.021228
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
67
$87
$0.003046
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
68
$79
$0.019038
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
69
$76
$0.037982
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
70
$58
$0.002761
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
71
$23
$0.060637
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
72
$21
$0.000320
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
73
$19
$0.000286
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
74
$19
$0.133174
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
75
$17
$0.002665
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
76
$13
$0.001904
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
77
$11
$0.002951
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
78
$9
$2.38
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
79
$7
$0.004284
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
80
$7
$0.018562
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
81
$6
$0.235894
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
82
$4
$0.014660
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
83
$2
$0.005659
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2
$0.002475
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2
$0.004716
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1
$0.005616
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
87
$0.554024
$0.000138
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
88
$0.475961
$0.000095
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
89
$0.299730
$0.000007
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
90
$0.273392
$0.000066
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
91
$0.218924
$0.000055
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.071394
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.001618
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.004718
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$5.43
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$8.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...