×
The Capital is happening tomorrow! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $239,976,744,558Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,397,133,685BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $239,976,744,558Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,397,133,685BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Exrates

$664,285,567 USD
75,703 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$136,177,576
$8,768.99
20.50%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$125,242,022
$8,766.88
18.85%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$51,709,734
$186.68
7.78%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$50,612,079
$186.63
7.62%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$26,671,468
$186.82
4.02%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$24,129,140
$62.44
3.63%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$21,678,440
$290.09
3.26%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$20,207,138
$0.275873
3.04%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$19,891,617
$62.41
2.99%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$19,450,482
$0.275970
2.93%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$15,892,514
$2.13
2.39%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$11,691,343
$2.14
1.76%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,602,582
$62.46
1.75%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$11,602,303
$0.275951
1.75%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,538,306
$0.019206
1.59%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$10,321,354
$0.080636
1.55%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$9,404,463
$0.080443
1.42%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$8,891,652
$0.080472
1.34%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$8,251,696
$289.77
1.24%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,445,270
$11.36
0.82%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,239,254
$11.36
0.79%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,939,876
$11.36
0.74%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,375,823
$62.22
0.66%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,265,069
$20.16
0.64%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,652,759
$1.00
0.55%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,369,261
$4.92
0.51%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,351,854
$20.14
0.50%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,305,448
$4.91
0.50%
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,570,215
$0.244978
0.39%
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,349,702
$1.00
0.35%
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,245,671
$20.15
0.34%
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,693,661
$62.24
0.25%
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,693,332
$62.21
0.25%
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,507,091
$2.13
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,505,621
$0.244229
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,498,869
$71.61
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,281,328
$71.47
0.19%
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,281,129
$0.000440
0.19%
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,223,529
$71.50
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,203,189
$4.92
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,092,183
$37.02
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,089,332
$0.308240
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,004,333
$37.06
0.15%
Spot
Percentage
Gần đây
44
$845,841
$0.055717
0.13%
Spot
Percentage
Gần đây
45
$478,965
$0.953852
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
46
$463,303
$4.35
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
47
$451,164
$0.019160
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
48
$449,529
$0.307500
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
49
$376,230
$0.184699
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
50
$370,991
$0.519964
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
51
$352,479
$37.00
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
52
$346,035
$0.780033
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
53
$301,598
$11.89
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
54
$292,783
$0.039572
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
55
$291,938
$0.951189
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
56
$256,858
$2.48
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
57
$250,923
$1.49
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
58
$231,278
$0.000953
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
59
$181,864
$1.01
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
60
$177,166
$8.61
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
61
$171,106
$6.38
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
62
$165,881
$7.35
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
63
$160,363
$6.36
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
64
$156,648
$0.780700
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
65
$150,402
$0.781063
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
66
$140,976
$0.212337
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
67
$135,281
$0.275492
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
68
$124,194
$3.47
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
69
$113,773
$0.308489
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
70
$108,554
$0.219532
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
71
$107,181
$0.245595
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
72
$102,912
$0.229318
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
73
$101,477
$0.228043
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
74
$99,741
$2.43
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
75
$87,885
$0.346321
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
76
$81,741
$0.004738
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
77
$73,851
$0.006531
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
78
$73,582
$3.47
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
79
$72,665
$0.029833
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
80
$70,894
$62.49
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
81
$68,708
$0.184976
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
82
$62,549
$2.42
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
83
$60,769
$4.37
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
84
$56,257
$0.158551
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
85
$44,934
$0.000179
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
86
$39,746
$0.080290
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
87
$35,102
$11.35
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
88
$27,538
$0.005841
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
89
$27,476
$0.005828
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
90
$26,758
$0.072758
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
91
$22,278
$0.005791
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
92
$21,411
$0.000618
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
93
$20,930
$0.000614
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
94
$18,365
$0.077038
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
95
$17,624
$0.760642
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
96
$17,108
$0.004563
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
97
$11,355
$0.029976
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
98
$11,198
$0.781411
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
99
$9,495
$0.159231
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
100
$9,269
$0.010547
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
101
$8,279
$0.004640
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
102
$8,237
$0.708579
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
103
$7,906
$0.732755
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
104
$7,644
$0.344732
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
105
$7,484
$0.004669
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
106
$7,411
$0.004481
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
107
$5,822
$0.002670
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
108
$5,370
$0.010544
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
109
$5,343
$0.213236
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
110
$4,571
$0.000395
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
111
$4,525
$0.010683
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
112
$4,518
$0.001509
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
113
$3,791
$0.219012
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
114
$3,367
$0.001429
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
115
$3,103
$0.002685
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
116
$2,852
$0.000392
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2,562
$0.000396
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,685
$0.042818
0.00%
Spot
Percentage
1 giờ trước
119
$1,582
$1.98
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,334
$0.002681
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,241
$0.007579
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,208
$2.01
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,098
$0.258499
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,059
$0.001417
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,019
$0.290455
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
126
$403
$1.84
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
127
$350
$0.002369
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
128
$165
$0.245680
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
129
$142
$0.005352
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
130
$35
$0.002071
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
131
$31
$0.000012
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$68.00
0.00%
Spot
Percentage
644 ngày trước
133
$?
$72.33
0.00%
Spot
Percentage
648 ngày trước
134
$11
$0.004373
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
135
$0.080934
$0.449606
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
136
$0.056448
$0.231240
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
137
$0.013215
$0.000877
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
138
$0.000291
$0.000088
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
139
$0.000012
$0.000004
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...