×
×
Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  29,959Vốn hóa thị trường:  $338,503,496,935Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,676,748,912BTC Chiếm Ưu Thế:  58.2%
Vốn hóa thị trường:  $338,503,496,935Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,676,748,912BTC Chiếm Ưu Thế:  58.2%Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  29,959

Exrates

$38,387,894 USD
3,696 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,683,913
$10,657.87
25.23%
85
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,581,390
$10,662.97
14.54%
38
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,306,928
$346.52
11.22%
70
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,520,352
$346.68
6.57%
50
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,159,665
$346.30
5.63%
41
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,207,719
$21.43
3.15%
38
Spot
Percentage
Gần đây
7
$898,435
$21.41
2.34%
39
Spot
Percentage
Gần đây
8
$827,558
$0.239428
2.16%
45
Spot
Percentage
Gần đây
9
$605,928
$0.239540
1.58%
35
Spot
Percentage
Gần đây
10
$575,664
$45.86
1.50%
33
Spot
Percentage
Gần đây
11
$562,438
$0.073848
1.47%
34
Spot
Percentage
Gần đây
12
$464,991
$0.026543
1.21%
36
Spot
Percentage
Gần đây
13
$449,139
$0.073890
1.17%
27
Spot
Percentage
Gần đây
14
$420,914
$93.14
1.10%
40
Spot
Percentage
Gần đây
15
$385,156
$24.41
1.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
16
$372,544
$45.85
0.97%
32
Spot
Percentage
Gần đây
17
$355,044
$2.53
0.92%
28
Spot
Percentage
Gần đây
18
$340,617
$93.09
0.89%
16
Spot
Percentage
Gần đây
19
$337,042
$21.41
0.88%
27
Spot
Percentage
Gần đây
20
$329,514
$93.25
0.86%
51
Spot
Percentage
Gần đây
21
$308,908
$24.41
0.80%
38
Spot
Percentage
Gần đây
22
$294,432
$1.00
0.77%
37
Spot
Percentage
Gần đây
23
$261,021
$0.239197
0.68%
25
Spot
Percentage
Gần đây
24
$249,987
$215.18
0.65%
66
Spot
Percentage
Gần đây
25
$237,069
$0.000306
0.62%
37
Spot
Percentage
Gần đây
26
$221,435
$54.94
0.58%
45
Spot
Percentage
Gần đây
27
$209,310
$2.37
0.55%
31
Spot
Percentage
Gần đây
28
$204,057
$45.83
0.53%
33
Spot
Percentage
Gần đây
29
$186,205
$214.90
0.49%
33
Spot
Percentage
Gần đây
30
$183,785
$2.33
0.48%
23
Spot
Percentage
Gần đây
31
$180,805
$0.522571
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$177,704
$0.502142
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$171,144
$54.97
0.45%
31
Spot
Percentage
Gần đây
34
$163,887
$1.00
0.43%
61
Spot
Percentage
Gần đây
35
$162,681
$0.016058
0.42%
31
Spot
Percentage
Gần đây
36
$158,640
$0.492369
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$158,583
$2.37
0.41%
34
Spot
Percentage
Gần đây
38
$152,707
$2.53
0.40%
67
Spot
Percentage
Gần đây
39
$148,699
$0.073804
0.39%
28
Spot
Percentage
Gần đây
40
$144,754
$68.11
0.38%
27
Spot
Percentage
Gần đây
41
$135,250
$0.195213
0.35%
38
Spot
Percentage
Gần đây
42
$131,917
$24.40
0.34%
63
Spot
Percentage
Gần đây
43
$114,612
$3.18
0.30%
30
Spot
Percentage
Gần đây
44
$113,355
$68.13
0.30%
65
Spot
Percentage
Gần đây
45
$107,186
$4.95
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$103,439
$4.01
0.27%
2
Spot
Percentage
Gần đây
47
$95,072
$2.45
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$91,618
$0.015975
0.24%
22
Spot
Percentage
Gần đây
49
$89,134
$4.95
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$86,507
$2.42
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$85,743
$2.44
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$78,518
$0.110439
0.20%
51
Spot
Percentage
Gần đây
53
$73,841
$0.407800
0.19%
30
Spot
Percentage
Gần đây
54
$70,114
$2.33
0.18%
26
Spot
Percentage
Gần đây
55
$69,502
$54.96
0.18%
25
Spot
Percentage
Gần đây
56
$69,403
$0.762675
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$63,298
$3.18
0.16%
32
Spot
Percentage
Gần đây
58
$62,269
$0.230515
0.16%
38
Spot
Percentage
Gần đây
59
$53,440
$0.407571
0.14%
33
Spot
Percentage
Gần đây
60
$46,698
$0.026531
0.12%
37
Spot
Percentage
Gần đây
61
$45,625
$0.230144
0.12%
42
Spot
Percentage
Gần đây
62
$38,481
$0.075401
0.10%
39
Spot
Percentage
Gần đây
63
$36,266
$68.03
0.09%
67
Spot
Percentage
Gần đây
64
$29,237
$2.37
0.08%
32
Spot
Percentage
Gần đây
65
$27,435
$4.94
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$20,537
$1.44
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,248
$1.19
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
68
$16,807
$1.30
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
69
$15,718
$1.37
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
70
$15,020
$1.44
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
71
$13,466
$1.67
0.04%
22
Spot
Percentage
Gần đây
72
$10,871
$0.003301
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
73
$8,635
$45.81
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
74
$8,599
$0.005538
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
75
$8,592
$0.298303
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
76
$8,171
$7.84
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
77
$7,916
$0.239843
0.02%
37
Spot
Percentage
Gần đây
78
$7,621
$0.002877
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
79
$7,124
$0.002950
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
80
$7,039
$0.299581
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
81
$6,810
$0.000496
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
82
$5,899
$0.405750
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
83
$5,688
$0.188610
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
84
$5,657
$0.058927
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
85
$5,145
$0.016086
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
86
$4,792
$0.053249
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
87
$4,684
$0.014421
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$4,565
$0.533879
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
89
$4,048
$0.171676
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
90
$3,100
$0.075082
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
91
$2,694
$2.33
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
92
$2,682
$4.30
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
93
$2,183
$0.229992
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,518
$0.000142
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,435
$0.013525
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,199
$0.036103
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
97
$878
$0.299423
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
98
$615
$4.29
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
99
$324
$0.005474
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
100
$37
$0.185734
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$7
$0.000060
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
*** $?
*** $0.010330
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
104
$?
$0.000106
0.00%
-
Spot
Percentage
59 giờ trước
105
$?
$0.000532
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...