Exrates

$34,662,188 USD
708.69362673 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,758,014
$48,975.51
28.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$5,924,272
$49,049.65
17.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,958,894
$1,528.35
11.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,320,956
$1,530.30
6.70%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,892,477
$1,527.87
5.46%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1,151,844
$179.54
3.32%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$881,337
$0.4586
2.54%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$649,111
$179.76
1.87%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$567,600
$0.459
1.64%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$454,387
$227.61
1.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$389,865
$0.4055
1.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$374,532
$0.6867
1.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$374,322
$227.90
1.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$365,949
$179.68
1.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$352,612
$1.00
1.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$278,567
$499.26
0.80%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$271,728
$0.05058
0.78%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$234,973
$0.4059
0.68%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$211,427
$6.14
0.61%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$197,282
$3.72
0.57%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$196,146
$0.4587
0.57%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$187,391
$122.96
0.54%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$171,219
$37.95
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$170,445
$0.374
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$167,558
$0.6823
0.48%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$149,776
$38.02
0.43%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$137,580
$123.12
0.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$134,615
$210.08
0.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$128,915
$209.81
0.37%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$119,851
$209.89
0.35%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$117,026
$209.55
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$110,289
$210.26
0.32%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$106,817
$498.40
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$104,391
$227.23
0.30%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$94,602
$0.6804
0.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$91,983
$0.1163
0.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$89,307
$0.001238
0.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$88,471
$0.01224
0.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$83,495
$4.60
0.24%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$77,813
$2.32
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$76,565
$2.30
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$73,594
$2.32
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$73,326
$0.3732
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$73,310
$2.56
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$70,815
$0.4044
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$67,545
$11.01
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$66,896
$9.79
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$65,278
$6.14
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$62,237
$11.03
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$56,185
$1.00
0.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$55,935
$1.35
0.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$51,936
$2.60
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$49,676
$2.60
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
*** $45,621
*** $2.60
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$44,963
$9.80
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$41,342
$1.07
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$41,244
$209.79
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$40,275
$3.71
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$38,591
$11.03
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$36,350
$0.05045
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$33,057
$38.09
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$30,311
$122.94
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$28,555
$0.6448
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$27,898
$4.60
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$27,184
$0.01219
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$23,143
$0.1165
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$22,633
$1.34
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$21,693
$28.00
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$20,027
$0.08861
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
*** $19,257
*** $6.92
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$18,371
$9.82
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$18,167
$10.95
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$17,861
$0.003239
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$16,349
$0.4685
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$11,674
$6.12
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$10,370
$1.34
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$10,151
$3.08
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
*** $10,120
*** $3.68
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$8,668
$0.6812
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$8,433
$1.27
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$8,287
$0.01615
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$8,025
$1.00
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$7,882
$6.01
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$7,242
$5.95
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$7,174
$0.1158
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$7,039
$3.63
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$6,730
$5.91
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$5,818
$1.22
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$5,723
$0.012
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$4,349
$1.22
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$3,961
$1.25
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
17 giờ trước
92
$3,115
$0.458
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$3,061
$3.64
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$2,459
$179.57
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$2,293
$0.03819
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$97
$0.01528
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
*** $91
*** $2.60
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
17 giờ trước
98
$28
$0.06609
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
*** $14
*** $2.25
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
100
$3
$0.01077
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.330575
$0.01818
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.328811
$0.01811
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.177553
$0.001467
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
382 giờ trước
104
$0.019094
$0.01909
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
535 giờ trước
105
$0.008813
$0.008813
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
249 giờ trước
106
$0.000700
$0.0003502
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
285 giờ trước
107
$0.000490
$0.0004896
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
604 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...