×
×
Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,713Vốn Hóa Thị Trường:  $270,206,264,188Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,545,434,210BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $270,206,264,188Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,545,434,210BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,713

Exrates

$1,174,169,216 USD
122,723 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$205,717,730
$9,574.08
17.52%
62
Spot
Percentage
Gần đây
2
$188,116,796
$9,555.75
16.02%
61
Spot
Percentage
Gần đây
3
$144,607,843
$239.52
12.32%
60
Spot
Percentage
Gần đây
4
$124,539,488
$238.76
10.61%
62
Spot
Percentage
Gần đây
5
$47,699,285
$239.09
4.06%
51
Spot
Percentage
Gần đây
6
$28,896,495
$243.76
2.46%
53
Spot
Percentage
Gần đây
7
$27,547,320
$0.204855
2.35%
57
Spot
Percentage
Gần đây
8
$27,054,977
$0.205210
2.30%
56
Spot
Percentage
Gần đây
9
$22,160,212
$0.016540
1.89%
48
Spot
Percentage
Gần đây
10
$21,765,581
$12.49
1.85%
50
Spot
Percentage
Gần đây
11
$21,480,828
$7.05
1.83%
43
Spot
Percentage
Gần đây
12
$20,156,758
$46.86
1.72%
52
Spot
Percentage
Gần đây
13
$19,761,352
$12.46
1.68%
49
Spot
Percentage
Gần đây
14
$19,715,203
$7.06
1.68%
52
Spot
Percentage
Gần đây
15
$19,102,768
$46.76
1.63%
42
Spot
Percentage
Gần đây
16
$16,547,063
$2.71
1.41%
51
Spot
Percentage
Gần đây
17
$15,650,725
$0.075097
1.33%
43
Spot
Percentage
Gần đây
18
$15,520,605
$0.075250
1.32%
43
Spot
Percentage
Gần đây
19
$10,856,306
$12.47
0.92%
36
Spot
Percentage
Gần đây
20
$9,886,542
$1.00
0.84%
48
Spot
Percentage
Gần đây
21
$9,095,745
$17.39
0.77%
53
Spot
Percentage
Gần đây
22
$8,955,912
$0.204822
0.76%
47
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8,717,354
$1.76
0.74%
40
Spot
Percentage
Gần đây
24
$8,275,336
$53.01
0.70%
48
Spot
Percentage
Gần đây
25
$7,958,555
$1.76
0.68%
39
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,578,282
$0.075159
0.65%
38
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,218,339
$77.57
0.61%
42
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,991,826
$1.85
0.60%
38
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,858,981
$17.35
0.58%
59
Spot
Percentage
Gần đây
30
$6,390,622
$77.65
0.54%
38
Spot
Percentage
Gần đây
31
$6,000,301
$243.50
0.51%
56
Spot
Percentage
Gần đây
32
$5,865,100
$46.81
0.50%
43
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,739,667
$7.05
0.49%
42
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,554,986
$65.75
0.47%
53
Spot
Percentage
Gần đây
35
$5,445,782
$0.017433
0.46%
36
Spot
Percentage
Gần đây
36
$5,437,601
$65.88
0.46%
52
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,916,935
$1.00
0.42%
50
Spot
Percentage
Gần đây
38
$4,824,203
$53.12
0.41%
47
Spot
Percentage
Gần đây
39
$4,403,117
$2.70
0.37%
50
Spot
Percentage
Gần đây
40
$4,332,791
$65.77
0.37%
34
Spot
Percentage
Gần đây
41
$4,315,246
$17.37
0.37%
53
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,705,677
$53.05
0.32%
47
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,116,677
$0.221700
0.27%
43
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,507,172
$0.220886
0.21%
43
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,483,813
$1.85
0.21%
36
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,053,444
$0.017308
0.17%
23
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,950,572
$77.54
0.17%
40
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,764,079
$0.017331
0.15%
40
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,717,885
$0.330700
0.15%
39
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,703,974
$0.330086
0.15%
41
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,031,687
$1.76
0.09%
26
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,007,995
$0.016460
0.09%
34
Spot
Percentage
Gần đây
53
$855,422
$0.089980
0.07%
34
Spot
Percentage
Gần đây
54
$821,942
$1.12
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
55
$816,125
$1.12
0.07%
47
Spot
Percentage
Gần đây
56
$684,269
$1.12
0.06%
40
Spot
Percentage
Gần đây
57
$604,789
$5.47
0.05%
42
Spot
Percentage
Gần đây
58
$518,869
$0.040448
0.04%
30
Spot
Percentage
Gần đây
59
$470,584
$0.043030
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
60
$384,498
$9.19
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
61
$359,087
$0.227675
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
62
$357,073
$1.22
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
63
$324,400
$0.000614
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
64
$322,618
$0.183211
0.03%
33
Spot
Percentage
Gần đây
65
$278,300
$0.312110
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
66
$266,417
$13.06
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
67
$218,382
$0.122683
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
68
$191,302
$12.46
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
69
$189,781
$0.219625
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
70
$172,264
$1.83
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
71
$170,703
$0.143337
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
72
$162,392
$0.005068
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
73
$124,155
$5.47
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
74
$118,434
$0.121149
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
75
$116,703
$0.586640
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
76
$111,113
$1.10
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
77
$96,261
$0.328977
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
78
$95,872
$46.65
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
79
$74,621
$0.204750
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
80
$57,864
$0.004943
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
81
$53,900
$1.78
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
82
$53,891
$0.040200
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
83
$49,843
$1.77
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$48,873
$1.78
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
85
$39,720
$0.020654
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$36,659
$0.000302
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
87
$30,307
$0.000148
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
88
$25,062
$4.66
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
89
$23,391
$0.313464
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
90
$22,840
$0.020944
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$20,528
$4.73
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
92
$19,559
$4.71
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
93
$12,671
$0.821678
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$9,412
$1.12
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
95
$8,745
$1.01
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
96
$8,637
$0.971231
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
97
$6,881
$0.002781
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
98
$6,798
$2.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$6,423
$0.002773
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
100
$5,646
$0.002889
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
101
$5,642
$0.924811
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$4,744
$0.807415
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
$669
$0.001626
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
104
$524
$0.002332
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
105
$74
$0.001817
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
106
$18
$0.158887
0.00%
0
Spot
Percentage
57 giờ trước
107
$9
$0.003620
0.00%
-
Spot
Percentage
25 giờ trước
108
$4
$0.185195
0.00%
0
Spot
Percentage
59 giờ trước
109
$0.509490
$0.003819
0.00%
0
Spot
Percentage
25 giờ trước
110
$0.000170
$0.008092
0.00%
0
Spot
Percentage
18 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...