Exrates

Exrates

Khối lượng(24 giờ)

₫885,419,550,816.86

776 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫100,436,574.84

₫120,694,353,553.96₫419,574,311,363.62

₫221,723,002,058

25.04%

0

Gần đây

2

Bitcoin

₫1,141,664,595.37

₫122,616,283,908.39₫159,904,651,583.55

₫218,939,112,799

24.73%

0

Gần đây

3

Ethereum

₫100,537,547.00

₫46,269,237,514.36₫122,854,161,462.83

₫83,329,717,307

9.41%

0

Gần đây

4

Bitcoin

₫1,142,301,594.82

₫62,566,291,356.50₫133,210,576,904.82

₫62,365,343,112

7.04%

0

Gần đây

5

Ethereum

₫100,554,274.42

₫66,238,807,796.09₫111,148,280,493.47

₫45,775,283,112

5.17%

0

Gần đây

6

XRP

₫19,508.50

₫29,649,982,285.26₫38,941,604,733.81

₫28,741,616,260

3.25%

0

Gần đây

7

EOS

₫80,445.28

₫9,603,272,703.06-

₫25,962,546,840

2.93%

0

Gần đây

8

Litecoin

₫3,682,540.02

-₫3,493,953.60

₫19,899,626,001

2.25%

0

Gần đây

9

XRP

₫19,524.91

₫19,525,424.74-

₫13,495,226,624

1.52%

0

Gần đây

10

Zcash

₫4,162,671.57

₫10,805,905.24-

₫9,719,130,451

1.10%

0

Gần đây

11

Litecoin

₫3,688,318.43

₫3,683,366.37-

₫9,642,400,177

1.09%

0

Gần đây

12

TRON

₫2,087.90

₫45,669,693,854.43₫78,426,812,191.96

₫9,544,765,454

1.08%

0

Gần đây

13

Binance Coin

₫13,870,975.03

--

₫9,227,442,329

1.04%

0

Gần đây

14

BitTorrent

₫81.20

--

₫7,750,497,772

0.88%

0

Gần đây

15

Ethereum Classic

₫920,290.41

--

₫7,374,425,126

0.83%

0

Gần đây

16

Zcash

₫4,170,301.54

--

₫7,021,286,676

0.79%

0

Gần đây

17

OMG Network

₫161,625.01

₫16,932,159.93-

₫6,510,659,279

0.74%

0

Gần đây

18

USD Coin

₫22,976.82

₫8,600,836,148.95₫21,684,928,189.39

₫6,177,658,204

0.70%

0

Gần đây

19

Binance Coin

₫13,882,949.91

₫27,738,303.06₫11,507,613,654.22

₫5,982,346,370

0.68%

0

Gần đây

20

Stellar

₫6,719.54

--

₫5,534,649,458

0.63%

0

Gần đây

21

Ethereum Classic

₫921,046.79

₫9,208,415.88-

₫5,407,668,309

0.61%

0

Gần đây

22

Litecoin

₫3,685,893.21

₫15,024,819,777.37-

₫4,913,608,475

0.55%

0

Gần đây

23

Bitcoin Cash

₫10,691,533.12

₫3,203,788.03-

₫3,824,112,844

0.43%

0

Gần đây

24

XRP

₫19,485.97

--

₫3,510,067,862

0.40%

0

Gần đây

25

TrueUSD

₫22,974.53

-₫10,484,230,095.92

₫3,447,075,308

0.39%

0

Gần đây

26

Stellar

₫6,722.52

₫6,726,633.09-

₫3,087,840,247

0.35%

0

Gần đây

27

EOS

₫80,202.80

--

₫3,001,891,290

0.34%

0

Gần đây

28

IQeon

₫71,189.97

--

₫2,904,276,120

0.33%

0

Gần đây

29

IQeon

₫69,892.79

₫3,013,422.67-

₫2,881,882,858

0.33%

0

Gần đây

30

Basic Attention Token

₫28,753.74

₫45,830,761,887.31-

₫2,878,507,991

0.33%

0

Gần đây

31

Neo

₫694,008.32

--

₫2,869,918,735

0.32%

0

Gần đây

32

Monero

₫4,697,937.83

₫3,007,121,882.29-

₫2,804,725,261

0.32%

0

Gần đây

33

Decentraland

₫84,754.85

₫10,944,381,117.68-

₫2,591,379,683

0.29%

0

Gần đây

34

IQeon

₫70,763.45

-₫4,553,670.02

₫2,510,487,095

0.28%

0

Gần đây

35

Stellar

₫6,731.10

--

₫2,431,092,668

0.27%

0

Gần đây

36

IQeon

₫71,288.51

--

₫2,406,212,155

0.27%

0

Gần đây

37

Dash

₫3,296,367.23

--

₫2,305,989,291

0.26%

0

Gần đây

38

Neo

₫694,514.72

₫6,948,101.55-

₫2,241,178,168

0.25%

0

Gần đây

39

Zilliqa

₫1,644.71

--

₫2,114,337,529

0.24%

0

Gần đây

40

Monero

₫4,704,155.23

₫2,133,526,093.84₫10,544,418,611.89

₫2,099,878,067

0.24%

0

Gần đây

41

Binance Coin

₫13,863,790.47

₫2,773,830.31₫3,255,783,322.22

₫2,096,338,171

0.24%

0

Gần đây

42

Dash

₫3,296,994.04

₫3,294,174.23-

₫1,883,421,857

0.21%

0

Gần đây

43

Monero

₫4,701,627.57

₫1,675,057,994.26-

₫1,602,895,817

0.18%

0

Gần đây

44

Qtum

₫250,929.59

--

₫1,404,960,192

0.16%

0

Gần đây

45

Zcash

₫4,164,625.15

₫1,891,750,005.64-

₫1,145,483,827

0.13%

0

Gần đây

46

Ethereum Classic

₫918,396.26

₫3,683,366.35-

₫1,031,836,564

0.12%

0

Gần đây

47

Bitcoin Cash

₫10,679,636.49

₫2,807,041,599.33-

₫1,012,493,980

0.11%

0

Gần đây

48

Waves

₫428,213.01

--

₫987,775,422

0.11%

0

Gần đây

49

Basic Attention Token

₫28,692.75

₫4,016,769.12-

₫905,428,503

0.10%

0

Gần đây

50

Decentraland

₫84,853.64

--

₫762,240,251

0.09%

0

Gần đây

51

Waves

₫426,899.33

₫42,823,155.99-

₫686,462,917

0.08%

0

Gần đây

52

OMG Network

₫161,318.30

₫1,044,956,155.40-

₫616,187,508

0.07%

0

Gần đây

53

Buxcoin

₫297.27

--

₫568,636,074

0.06%

0

Gần đây

54

Raiden Network Token

₫14,990.97

₫280,489,978.21₫187,912,589.35

₫531,654,574

0.06%

0

Gần đây

55

Neo

₫692,505.00

₫948,124,041.18-

₫413,487,813

0.05%

0

Gần đây

56

TRON

₫2,086.94

₫640,406,482.61-

₫338,028,666

0.04%

0

Gần đây

57

Dash

₫3,293,677.02

₫333,362,361.24-

₫319,813,639

0.04%

0

Gần đây

58

Bloomzed Loyalty Club Ticket

₫103,945.46

-₫6,759,734.34

₫309,937,291

0.04%

0

Gần đây

59

Bloomzed Loyalty Club Ticket

₫104,514.64

-₫12,687,501.37

₫283,799,040

0.03%

0

Gần đây

60

Bitcoin Diamond

₫34,248.76

--

₫283,511,275

0.03%

0

Gần đây

61

Zilliqa

₫1,654.25

--

₫281,583,830

0.03%

0

Gần đây

62

Qtum

₫250,533.94

₫2,514,899.08-

₫241,740,195

0.03%

0

Gần đây

63

Bloomzed Loyalty Club Ticket

₫104,673.27

-₫4,679,816.08

₫240,724,811

0.03%

0

Gần đây

64

0x

₫20,504.94

₫343,200,278.13-

₫231,508,965

0.03%

0

Gần đây

65

Qtum

₫250,372.97

₫45,569,971.34-

₫219,151,464

0.02%

0

Gần đây

66

Ark

₫31,841.54

₫205,481,038.84-

₫204,486,369

0.02%

0

Gần đây

67

SILVER (SVS)

₫2,894.57

₫868,119,130,597.50-

₫173,162,737

0.02%

0

Gần đây

68

Basic Attention Token

₫28,642.75

₫1,013,574,306.17-

₫166,901,295

0.02%

0

Gần đây

69

Waves

₫426,455.31

--

₫155,122,331

0.02%

0

Gần đây

70

Metal

₫53,803.19

₫443,571,724.68-

₫136,068,266

0.02%

0

Gần đây

71

NEM

₫3,205.83

₫1,891,093,873.01-

₫134,474,969

0.02%

0

Gần đây

72

Zilliqa

₫1,639.02

₫192,615,101.48-

₫130,051,640

0.01%

0

Gần đây

73

Gas

₫150,414.80

₫3,061,336.47₫1,974,959,995.21

₫110,193,883

0.01%

0

Gần đây

74

Metal

₫53,710.17

₫225,543,955.92-

₫108,548,264

0.01%

0

Gần đây

75

Litecoin

₫3,678,963.99

-₫223,852,650.20

₫103,101,421

0.01%

0

Gần đây

76

Groestlcoin

₫18,459.19

₫226,417,604.63-

₫102,928,468

0.01%

0

Gần đây

77

Ren

₫14,135.32

--

₫97,477,141

0.01%

0

Gần đây

78

Bitcoin Gold

₫1,036,300.41

₫3,139,577.28-

₫84,334,128

0.01%

0

Gần đây

79

QuarkChain

₫540.32

₫64,972,465.74-

₫78,389,516

0.01%

0

Gần đây

80

Lisk

₫65,257.47

₫831,908,145.72-

₫76,746,051

0.01%

0

Gần đây

81

0x

₫20,410.07

--

₫70,353,523

0.01%

0

Gần đây

82

XRP

₫19,423.44

₫35,672,951.00-

₫65,070,013

0.01%

0

Gần đây

83

Holo

₫220.95

--

₫44,118,450

0.00%

0

Gần đây

84

0x

₫20,416.49

₫106,307,773.87-

₫33,952,631

0.00%

0

Gần đây

85

ILCOIN

₫22.82

--

₫33,102,926

0.00%

0

Gần đây

86

CREA

₫524.80

--

₫13,280,215

0.00%

0

Gần đây

87

ODUWA

₫11,549.50

--

₫80,870

0.00%

0

97 giờ trước

88

Footballcoin

₫259.11

₫2,650,303.30-

₫32,203

0.00%

0

Gần đây

89

EDC Blockchain

₫68.45

--

₫29,774

0.00%

0

30 giờ trước

90

ODUWA

₫4,590.32

--

₫21,888

0.00%

0

117 giờ trước

91

Footballcoin

₫240.99

--

₫21,677

0.00%

0

Gần đây

92

ODUWA

₫4,323.88

--

₫6,461

0.00%

0

112 giờ trước

93

Footballcoin

₫216.76

₫148,577,448.82-

₫3,902

0.00%

0

16 giờ trước