ExMarkets

$265,603,404 USD
4,111 BTC

Thông tin về ExMarkets

Launched in Sep 2018, ExMarkets is a centralized exchange based in Lithuania. It supports EUR fiat pairs.

  • License(s): Digital asset trading license, e-money license, custodian wallet license
  • Office(s): Lithuania - 1 office in Vilnius and 1 in Kaunas
  • Email: launchpad@exmarkets.com
  • Team/Backers: https://www.linkedin.com/company/exmarkets/
  • Fiat on/off ramps: EUR
  • KYC?Yes
  • Derivatives/OTC: NA

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,390.41
$70,325,382
26.48%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$64,567.05
$53,885,908
20.29%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,389.23
$49,574,313
18.66%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$64,585.16
$29,143,762
10.97%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$64,497.53
$20,948,922
7.89%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,387.94
$15,491,099
5.83%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$2,391.12
$9,524,038
3.59%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.673
$1,974,296
0.74%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$9.82
$1,954,508
0.74%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$9.83
$1,691,537
0.64%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.6749
$1,451,638
0.55%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.6744
$1,355,870
0.51%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$279.52
$1,328,685
0.50%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$310.53
$1,187,264
0.45%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.11
$771,790
0.29%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$279.53
$744,035
0.28%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$311.59
$709,525
0.27%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$9.80
$702,623
0.26%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$279.01
$580,729
0.22%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.00
$514,248
0.19%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$100.81
$470,793
0.18%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.01938
$184,492
0.07%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.02019
$189,690
0.07%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.1625
$166,789
0.06%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.01808
$131,202
0.05%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.1466
$81,862
0.03%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.01916
$78,596
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$17.54
$61,501
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$17.58
$61,251
0.02%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.003803
$59,271
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1.00
$39,134
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.1412
$38,829
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.3205
$32,620
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.3152
$31,955
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1.05
$22,782
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.05011
$15,608
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$11.53
$14,607
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$11.43
$13,599
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.02374
$9,995
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.8267
$7,391
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.8644
$6,970
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$6,585.34
$5,268
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.01
$5,126
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.9881
$4,960
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.8764
$3,810
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$1.03
$2,883
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.05641
$2,403
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.007093
$2,347
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$3.25
$1,089
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
*** $46.27
*** $882
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
*** $3.47
*** $514
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.09578
$385
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.0000551
$192
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.9441
$72
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.02124
$37
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.03006
$33
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$1.43
$25
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$1.23
$23
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$2.50
$9
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$1.01
$3
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.004521
$3
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.001292
$1
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.04959
$1
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.01674
$0.072473
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.01098
$0.065875
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.03707
$0.037067
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.04238
$0.023310
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
*** $0.007104
*** $0.000924
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.002874
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.008398
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.0006458
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.02584
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1.35
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.009016
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
*** $68.11
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.3663
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.04456
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.005009
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...