We have received multiple reports of some users being unable to withdraw their funds. Please exercise caution and do your own research (DYOR)!
ExMarkets

ExMarkets

Khối lượng giao dịch (24h)

₫10,458,701,343,225.05

6,755 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về ExMarkets

Launched in Sep 2018, ExMarkets is a centralized exchange based in Lithuania. It supports EUR fiat pairs.

  • License(s): Digital asset trading license, e-money license, custodian wallet license
  • Office(s): Lithuania - 1 office in Vilnius and 1 in Kaunas
  • Email: launchpad@exmarkets.com
  • Team/Backers: https://www.linkedin.com/company/exmarkets/
  • Fiat on/off ramps: EUR
  • KYC?Yes
  • Derivatives/OTC: NA
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

TERRABYTE AI

₫2,454,748.39

₫357,130,280,355.47₫33,759,751,148,005.66

₫818,068,230,606,774

95.78%

138 giờ trước

2

Curve Inu

₫132.19

₫20,232,739,785.35₫13,735,646,643.97

₫1,783,591,172,373

0.21%

Gần đây

3

Prometheum Prodigy

₫697.31

₫15,940,091,136.81₫17,711,915,006.03

₫666,469,691,319

0.08%

Gần đây

4

Bitcoin

₫1,545,447,473.58

₫10,949,709,064.25₫12,458,724,094.81

₫623,401,271,686

0.07%

Gần đây

5

Ethereum

₫81,796,806.85

₫16,392,818,511.57₫15,858,247,113.74

₫416,234,052,543

0.05%

Gần đây

6

Lattice Token

₫8,569.88

₫36,835,574.69₫1,343,931,363.29

₫398,802,342,467

0.05%

Gần đây

7

XOX Labs

₫3,509.01

₫3,950,824,009.05₫3,556,348,714.80

₫383,282,847,965

0.04%

Gần đây

8

Cindicator

₫36.40

₫971,384,794.18₫36,958,723.11

₫352,663,028,479

0.04%

Gần đây

9

Efinity Token

₫4,351.62

₫646,670,085.73₫403,788,687.18

₫239,055,476,215

0.03%

Gần đây

10

CODEX

₫504.36

₫1,873,852,185.88₫2,004,742,605.20

₫236,148,752,885

0.03%

Gần đây

11

Bugs Bunny

₫860.61

₫38,891,278.40₫935,986,185.06

₫203,214,192,996

0.02%

Gần đây

12

OMG Network

₫20,456.47

₫4,096,124,727.54₫4,420,590,430.74

₫200,830,563,081

0.02%

Gần đây

13

Bharat Smart Chain Project

₫72,857.39

--

₫196,399,620,901

0.02%

Gần đây

14

Tribe

₫15,787.33

₫331,838,302.49₫24,606,587.48

₫187,902,240,425

0.02%

Gần đây

15

TUCKER CARLSON

₫1.5878

₫140,603,398.57₫170,683,154.96

₫174,897,967,455

0.02%

Gần đây

16

Astrafer

₫16,028.92

₫167,377,538.01₫166,419,166.72

₫158,219,092,732

0.02%

Gần đây

17

Neo Tokyo

₫539,936.98

₫4,417,007,223.33₫3,368,482,186.25

₫153,413,741,302

0.02%

Gần đây

18

AMATERAS

₫237.65

₫51,874,854.36₫990,019,051.26

₫153,255,088,773

0.02%

Gần đây

19

Solana

₫3,179,229.05

₫1,358,853,471.71₫1,207,142,528.56

₫150,350,512,312

0.02%

Gần đây

20

Wall Street Memes

₫468.64

₫836,855,862.70₫1,483,023,781.04

₫139,906,837,663

0.02%

Gần đây

21

LINQ

₫2,693.76

₫22,110,059.20₫606,275,928.65

₫135,233,970,676

0.02%

Gần đây

22

Whiteheart

₫258,663,196.07

₫4,160,983,317.48₫4,591,518,884.21

₫132,335,043,565

0.02%

Gần đây

23

HarryPotterObamaPacMan8Inu

₫108.12

--

₫129,474,522,350

0.02%

Gần đây

24

Freedom God Dao

₫2,298.09

₫444,294,939.79₫57,163,757.95

₫124,430,994,958

0.01%

Gần đây

25

Viridis Network

₫262.35

₫906,281,425.42₫100,023,457.13

₫118,722,277,273

0.01%

Gần đây

26

Bitcoin

₫1,550,654,232.33

₫27,901,256,601.26₫31,166,178,729.26

₫112,693,693,332

0.01%

Gần đây

27

CallHub

₫7,962.20

₫8,390,004,942.24₫7,212,374,764.20

₫109,115,752,605

0.01%

Gần đây

28

Bitcoin Inu

₫12,466.66

₫41,398,841.15₫640,770,031.74

₫109,005,922,385

0.01%

Gần đây

29

Cardano

₫17,350.28

₫779,870,712.41₫909,165,842.59

₫105,821,534,293

0.01%

Gần đây

30

Bibox Token

₫172.32

₫1,881,345,309.42₫2,237,978,661.09

₫97,863,905,255

0.01%

Gần đây

31

/Reach

₫4,450.72

₫4,466,913,217.71₫3,872,499,333.40

₫93,895,636,125

0.01%

Gần đây

32

Venus BNB

₫426,916.08

₫8,203,673,729.51₫7,927,840,817.95

₫93,550,847,182

0.01%

Gần đây

33

Purple AI

₫357,542.06

₫3,593,147,084.18₫4,518,555,464.09

₫85,642,093,353

0.01%

Gần đây

34

RabbitX

₫5,158.99

₫907,243,991.91₫832,239,379.25

₫85,268,593,032

<0.01%

Gần đây

35

GamerCoin

₫2,175.54

₫1,392,225,655.19₫1,437,308,736.45

₫84,904,877,081

<0.01%

Gần đây

36

Morra

₫798.34

₫2,018,365,050.89₫1,276,163,831.90

₫72,329,701,289

<0.01%

Gần đây

37

Connex

₫386,094.35

₫17,299,359,358.22₫21,619,432,967.83

₫68,220,434,896

<0.01%

Gần đây

38

LORDS

₫10,669.27

₫413,277,580.72₫193,144,955.56

₫67,646,408,290

<0.01%

Gần đây

39

The Blu Arctic Water Company

₫593.87

₫80,240,582.56₫884,582,758.89

₫66,089,708,144

<0.01%

Gần đây

40

PlayDapp

₫6,705.42

-₫351,822,045.78

₫58,194,082,285

<0.01%

Gần đây

41

You Looked

₫56.36

₫522,782,393.46₫6,353,074.67

₫51,534,099,660

<0.01%

Gần đây

42

ARC

₫3,560.04

₫645,622,616.48₫594,896,931.37

₫51,086,712,089

<0.01%

Gần đây

43

Metaverse Index

₫1,971,690.38

₫2,311,436,738.16₫2,477,145,780.01

₫50,838,034,842

<0.01%

Gần đây

44

Somnium Space Cubes

₫38,198.73

₫758,507,239.68₫519,723,584.63

₫47,362,206,032

<0.01%

Gần đây

45

mStable Governance Token: Meta (MTA)

₫1,607.33

₫185,397,143.10₫152,487,287.39

₫46,847,813,884

<0.01%

Gần đây

46

KOMPETE

₫2,223.39

₫412,006,751.24₫663,638,183.66

₫42,182,500,982

<0.01%

Gần đây

47

UNODEX

₫2,362.92

₫2,832,225,021.70₫3,278,294,517.44

₫39,417,945,099

<0.01%

Gần đây

48

Magical Blocks

₫2,253.96

₫3,397,435,531.30₫2,658,313,443.28

₫38,162,407,377

<0.01%

Gần đây

49

Banana Gun

₫971,130.24

₫4,204,554,735.67₫5,271,248,147.38

₫37,898,935,650

<0.01%

Gần đây

50

SENATE

₫5,603.71

₫408,146,376.16₫933,932,518.16

₫37,315,973,423

<0.01%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.