×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $356,352,913,204Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,178,866,839BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $356,352,913,204Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,178,866,839BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509
We have received reports that ExMarkets had made public misrepresentations about being audited by the Hacken team.

ExMarkets

$27,594,406 USD
2,490 BTC

Thông tin về ExMarkets

Launched in Sep 2018, ExMarkets is a centralized exchange based in Lithuania. It supports EUR fiat pairs.

  • License(s): Digital asset trading license, e-money license, custodian wallet license
  • Office(s): Lithuania - 1 office in Vilnius and 1 in Kaunas
  • Email: launchpad@exmarkets.com
  • Team/Backers: https://www.linkedin.com/in/dodovano/
  • Fiat on/off ramps: EUR
  • KYC:Yes
  • Derivatives/OTC: NA

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,754,054
$385.21
20.85%
193
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,751,812
$11,109.04
17.22%
187
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,262,265
$385.02
15.45%
187
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,084,026
$11,086.63
11.18%
171
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,223,195
$11,079.91
8.06%
179
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,538,546
$385.10
5.58%
157
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,369,426
$385.50
4.96%
151
Spot
Percentage
Gần đây
8
$618,374
$3.03
2.24%
99
Spot
Percentage
Gần đây
9
$574,038
$0.049800
2.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
10
$533,172
$1.00
1.93%
90
Spot
Percentage
Gần đây
11
$451,731
$3.03
1.64%
91
Spot
Percentage
Gần đây
12
$415,088
$0.041572
1.50%
46
Spot
Percentage
Gần đây
13
$357,645
$0.100488
1.30%
4
Spot
Percentage
Gần đây
14
$231,839
$0.100078
0.84%
1
Spot
Percentage
Gần đây
15
$221,755
$3.03
0.80%
78
Spot
Percentage
Gần đây
16
$170,445
$73.10
0.62%
82
Spot
Percentage
Gần đây
17
$170,167
$5.92
0.62%
1
Spot
Percentage
Gần đây
18
$165,221
$20.41
0.60%
21
Spot
Percentage
Gần đây
19
$111,805
$0.078638
0.41%
64
Spot
Percentage
Gần đây
20
$110,329
$0.221010
0.40%
34
Spot
Percentage
Gần đây
21
$104,894
$73.18
0.38%
73
Spot
Percentage
Gần đây
22
$81,364
$48.78
0.29%
87
Spot
Percentage
Gần đây
23
$81,360
$0.078673
0.29%
64
Spot
Percentage
Gần đây
24
$49,498
$0.078476
0.18%
60
Spot
Percentage
Gần đây
25
$43,580
$48.87
0.16%
79
Spot
Percentage
Gần đây
26
$34,467
$48.77
0.12%
65
Spot
Percentage
Gần đây
27
$27,726
$2.84
0.10%
45
Spot
Percentage
Gần đây
28
$19,738
$0.013753
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$15,835
$0.049756
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
30
$10,728
$2.82
0.04%
50
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,885
$0.013213
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$7,769
$0.005185
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
33
$7,440
$0.044543
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
34
$6,261
$2.73
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,953
$0.508874
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $3,406
*** $3.51
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,062
$2.84
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,252
$0.000998
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
39
$827
$0.999029
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
40
$740
$1.00
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
41
$581
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$140
$0.482135
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
43
*** $23
*** $0.009009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$20
$3.00
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $8
*** $0.052651
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
*** $6
*** $0.001350
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
*** $6
*** $0.025510
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4
$4.99
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
49
*** $0.231425
*** $0.001929
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
50
*** $?
*** $0.001442
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.000111
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $?
*** $0.004437
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $?
*** $0.062888
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.007653
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.443656
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.528419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
*** $?
*** $0.005005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...