×
×
Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466Vốn Hóa Thị Trường:  $284,363,967,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $124,057,099,031BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $284,363,967,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $124,057,099,031BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466

ExMarkets

$25,778,863 USD
2,546 BTC

Thông tin về ExMarkets

Launched in Sep 2018, ExMarkets is a centralized exchange based in Lithuania. It supports EUR fiat pairs.

  • License(s): Digital asset trading license, e-money license, custodian wallet license
  • Office(s): Lithuania - 1 office in Vilnius and 1 in Kaunas
  • Email: launchpad@exmarkets.com
  • Team/Backers: https://www.linkedin.com/in/laurynasantanavicius/
  • Fiat on/off ramps: EUR
  • KYC:Yes
  • Derivatives/OTC: NA
  • Cybersecurity: Cybersecurity is done by Hacken; security audit by DCARPE Alliance

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$7,824,907
$10,118.59
30.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,882,118
$248.86
18.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,457,490
$10,142.67
17.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,268,629
$10,039.23
12.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$955,210
$246.18
3.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$914,246
$249.17
3.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$353,908
$0.266360
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$351,118
$1.00
1.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$335,832
$0.258483
1.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$313,137
$1.74
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$282,786
$0.018939
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$231,667
$1.73
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$207,188
$81.12
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$166,494
$4.94
0.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$158,312
$0.017806
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$136,082
$0.444959
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$133,366
$0.443900
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$123,822
$80.86
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$118,399
$48.97
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$106,235
$0.078921
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$100,767
$20.48
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$63,916
$0.079503
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$62,877
$0.079225
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$36,190
$49.10
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$34,648
$1.00
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$32,337
$2.49
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$25,842
$0.006168
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$24,705
$1.72
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$14,199
$2.38
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$11,331
$2.31
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$10,566
$0.000709
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$7,104
$0.069477
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,657
$0.053217
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,754
$48.78
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$304
$0.001722
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$178
$236.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$56
$0.012415
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$40
$0.050639
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$28
$2.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$14
$2.59
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$0.000405
$0.000405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$0.000405
$0.000405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...