×
×
Các loại tiền điện tử:  7,494Các thị trường giao dịch:  31,603Vốn hóa thị trường:  $392,541,670,785Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,981,839,342BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $392,541,670,785Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,981,839,342BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,494Các thị trường giao dịch:  31,603

Dove Wallet

$1,242,115 USD
96.16322986 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$193,267
$12,901.29
15.56%
138
Spot
Percentage
Gần đây
2
$114,463
$408.78
9.22%
35
Spot
Percentage
Gần đây
3
$114,387
$272.31
9.21%
19
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $90,849
*** $0.641839
7.31%
5
Spot
Percentage
Gần đây
5
$88,354
$270.56
7.11%
74
Spot
Percentage
Gần đây
6
$55,349
$408.95
4.46%
56
Spot
Percentage
Gần đây
7
$54,678
$0.997452
4.40%
56
Spot
Percentage
Gần đây
8
$46,804
$12,945.20
3.77%
101
Spot
Percentage
Gần đây
9
$46,603
$0.998396
3.75%
100
Spot
Percentage
Gần đây
10
$45,412
$408.46
3.66%
18
Spot
Percentage
Gần đây
11
$44,784
$0.999517
3.61%
18
Spot
Percentage
Gần đây
12
$38,993
$409.23
3.14%
241
Spot
Percentage
Gần đây
13
$38,533
$12,890.64
3.10%
243
Spot
Percentage
Gần đây
14
$26,776
$55.71
2.16%
104
Spot
Percentage
Gần đây
15
$26,742
$0.261681
2.15%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$24,689
$266.52
1.99%
29
Spot
Percentage
Gần đây
17
$15,743
$62.53
1.27%
76
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $15,579
*** $0.646839
1.25%
1
Spot
Percentage
Gần đây
19
$12,728
$12,917.05
1.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
20
$9,634
$62.80
0.78%
14
Spot
Percentage
Gần đây
21
$9,412
$63.56
0.76%
28
Spot
Percentage
Gần đây
22
$8,141
$55.51
0.66%
16
Spot
Percentage
Gần đây
23
$7,979
$270.57
0.64%
17
Spot
Percentage
Gần đây
24
$7,703
$55.55
0.62%
19
Spot
Percentage
Gần đây
25
$7,446
$0.021466
0.60%
1
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $7,196
*** $0.624013
0.58%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$5,669
$54.30
0.46%
67
Spot
Percentage
Gần đây
28
$5,652
$1.00
0.46%
62
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,642
$12,886.68
0.45%
61
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5,512
$409.02
0.44%
48
Spot
Percentage
Gần đây
31
$5,488
$0.997989
0.44%
49
Spot
Percentage
Gần đây
32
$5,199
$1.00
0.42%
57
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,177
$12,843.72
0.42%
58
Spot
Percentage
Gần đây
34
$4,773
$71.64
0.38%
15
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,555
$62.43
0.37%
83
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,377
$407.23
0.35%
57
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,358
$0.998298
0.35%
57
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $2,987
*** $0.626294
0.24%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,054
$0.012321
0.17%
31
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,885
$1.00
0.15%
52
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,881
$12,914.95
0.15%
51
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,878
$72.54
0.15%
51
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,687
$0.998764
0.14%
18
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,686
$1.00
0.14%
19
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,396
$1.00
0.11%
23
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,388
$0.995089
0.11%
22
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,388
$0.996584
0.11%
3
Spot
Percentage
Gần đây
48
$982
$0.185911
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
49
$972
$1.00
0.08%
25
Spot
Percentage
Gần đây
50
$971
$0.998322
0.08%
25
Spot
Percentage
Gần đây
51
$948
$73.40
0.08%
38
Spot
Percentage
Gần đây
52
$800
$73.42
0.06%
25
Spot
Percentage
Gần đây
53
$637
$0.218918
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$598
$0.054755
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
55
$530
$1.33
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
56
$510
$4.09
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
57
$478
$55.36
0.04%
26
Spot
Percentage
Gần đây
58
$461
$0.991132
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
59
$452
$1.00
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
60
$409
$6.59
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
61
$375
$0.999544
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$371
$0.012452
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$356
$1.33
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
64
$347
$0.184969
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
65
$332
$0.007750
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
66
$323
$4.18
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
67
$301
$4.09
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
68
$272
$268.52
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
69
$270
$0.221588
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
70
$255
$269.87
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
71
$250
$55.88
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
72
$242
$0.012518
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
73
$239
$0.055124
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
74
$228
$0.022075
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
75
$204
$75.11
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
76
$171
$1.00
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
77
$166
$0.055520
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
78
$161
$56.48
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
79
$148
$0.056485
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
80
$98
$0.997452
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
81
$93
$0.005171
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
82
$86
$0.184236
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
83
$83
$270.03
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
84
$82
$0.005243
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$75
$62.36
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
86
$69
$4.19
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
87
$68
$0.222945
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
88
$68
$0.024283
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
89
$63
$0.023903
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
90
$52
$0.221765
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
91
$42
$5.21
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
92
$42
$1.32
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$41
$74.51
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
94
$36
$0.055481
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
95
$28
$0.119996
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
96
$27
$1.33
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
97
$21
$4.58
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
98
$19
$4.07
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
99
$16
$0.005297
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
100
$16
$0.221737
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
101
$12
$0.023915
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
102
$12
$0.186953
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
103
$12
$0.187576
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
104
$12
$0.007342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$11
$1.32
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
106
$11
$0.007333
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$11
$73.78
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
108
$11
$0.012321
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
109
$9
$0.007336
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8
$7.39
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8
$1.33
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
112
$7
$0.023824
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
113
$7
$0.008033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$7
$0.007489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$7
$0.007331
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
*** $6
*** $0.000078
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
117
$5
$0.186669
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
118
$4
$0.993688
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$4
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$3
$4.21
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$3
$0.012237
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
122
$3
$0.055485
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2
$4.21
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
124
$0.260607
$0.005235
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
125
$0.207623
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.206851
$0.990418
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.001502
$1.32
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$8.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
*** $?
*** $17.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$39.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$4.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$1.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
*** $?
*** $0.468868
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
*** $?
*** $10.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.217209
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$5.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
*** $?
*** $8.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$5.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$6.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$144.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.022745
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$145.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.001413
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.012828
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
145
*** $?
*** $99.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$130.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.005235
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.012877
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.005217
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.005341
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
151
*** $?
*** $30.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$158.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.022900
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.001413
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.001448
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.001434
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
157
*** $?
*** $1,627.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.024110
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.058058
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.171450
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$147.34
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$166.14
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...