×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,817Vốn Hóa Thị Trường:  $220,959,869,986Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,156,411,729BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,959,869,986Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,156,411,729BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,817

BitMax

$64,709,840 USD
7,986 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$20,491,818
$8,095.85
31.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,896,046
$174.84
4.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,218,021
$243.12
3.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,752,915
$3.07
2.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,258,419
$0.018366
1.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,113,349
$17.79
1.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,109,435
$174.78
1.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,003,589
$0.065834
1.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$969,148
$0.248760
1.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$869,851
$17.78
1.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$810,148
$0.065887
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$719,396
$1.43
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$716,219
$0.065655
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$708,316
$1.43
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$672,543
$3.07
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$654,493
$17.84
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$588,465
$0.248493
0.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$502,234
$4.38
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$477,199
$54.06
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$465,024
$0.046694
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$462,771
$0.018502
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$444,251
$2.66
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$436,925
$0.040023
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$435,216
$0.257505
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$431,803
$0.255803
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$410,647
$107.17
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$407,739
$1.21
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$395,205
$243.13
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$367,826
$2.54
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$353,078
$0.005655
0.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$334,880
$0.016320
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$331,048
$3.35
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$328,900
$0.713724
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$323,681
$0.248862
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$314,049
$3.08
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$308,956
$0.256911
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$307,192
$106.96
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$306,198
$0.040795
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$305,411
$0.234409
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$304,776
$0.024849
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$299,594
$0.005987
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$295,755
$0.062629
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$293,233
$0.257154
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$291,831
$33.39
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$279,521
$0.005731
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$264,379
$0.713506
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$264,378
$3.34
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$255,666
$3.34
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$253,378
$63.37
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$251,827
$0.005625
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$250,607
$3.34
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$246,255
$0.081509
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$239,576
$4.38
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$231,311
$0.003918
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$226,384
$0.016336
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$225,237
$8,096.94
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$224,397
$0.233968
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$219,623
$0.014367
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$219,567
$0.016472
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$216,903
$11.47
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$212,785
$2.54
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$211,141
$63.19
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$210,039
$8,090.97
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$202,757
$0.008402
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$202,528
$33.32
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$200,085
$0.039905
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$199,510
$11.45
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$198,595
$0.081128
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$195,015
$3.34
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$194,225
$2.66
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$192,852
$0.021436
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$191,587
$0.062326
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$190,678
$0.014393
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$187,154
$0.001804
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$186,689
$0.713103
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$183,874
$0.075362
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$183,783
$0.009843
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$183,451
$0.096502
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$177,883
$0.022185
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$170,440
$0.008499
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$168,696
$0.002048
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$166,089
$0.006014
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$163,067
$0.009697
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$159,622
$0.039963
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$159,605
$0.002194
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$159,556
$0.013825
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$158,974
$0.000375
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$157,917
$0.230373
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$157,677
$0.494395
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$157,658
$4.96
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$156,172
$0.005658
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$155,287
$0.002508
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$154,787
$0.498585
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$154,412
$0.012028
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$154,147
$1.86
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$154,116
$0.012192
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$153,719
$0.002501
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$153,700
$0.015895
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$152,080
$0.009694
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$148,435
$0.016436
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$146,427
$1.14
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$144,105
$0.231519
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$141,408
$0.016484
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$140,752
$0.011138
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$140,162
$0.016439
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$138,886
$0.005994
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$138,635
$0.025367
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$138,534
$0.062840
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$137,203
$0.002008
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$134,716
$0.001797
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$133,782
$0.021393
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$132,384
$1.14
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$131,086
$0.496110
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$127,948
$0.009956
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$126,838
$0.025570
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$124,078
$0.019070
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$123,299
$0.011094
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$121,475
$0.096281
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$118,280
$0.047052
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$117,695
$0.019062
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$113,667
$0.003916
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$113,078
$0.002057
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$112,646
$0.003826
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$112,548
$0.002064
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$109,630
$2.55
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$106,992
$0.009317
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$101,155
$0.016269
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$101,049
$0.352555
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$100,120
$5.08
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$99,807
$0.009364
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$99,766
$0.009527
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$99,205
$0.002192
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$99,161
$3.35
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$95,324
$0.033303
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$90,704
$0.000306
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$88,129
$2.66
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$87,421
$1.27
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$81,217
$0.005715
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$68,891
$1.21
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$66,867
$0.259792
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$66,782
$0.000389
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$60,786
$0.033186
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$56,247
$0.046881
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$53,920
$54.09
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$51,828
$0.013972
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$46,205
$0.005346
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$45,630
$0.039985
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$44,152
$0.011057
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$43,720
$0.020387
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$43,437
$0.203300
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$40,437
$1.00
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$37,730
$0.203983
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$36,276
$0.011358
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$29,849
$0.000299
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$23,616
$1.88
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$22,895
$0.040654
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$17,677
$0.285321
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$13,754
$1.00
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$13,641
$54.07
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$8,156
$0.287052
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$4,370
$0.040368
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,267
$0.025092
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$727
$0.156246
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$478
$0.025585
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$224
$0.024674
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$179
$0.132959
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$4.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.120790
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$64.76
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.034689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.005745
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$11.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$1.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.078856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$33.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.000313
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.129951
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.035045
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.131466
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.035961
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.035372
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.035598
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$175.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$175.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.249838
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...