×
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,910Các thị trường giao dịch:  20,824Vốn Hóa Thị Trường:  $202,853,675,765Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,130,946,707BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $202,853,675,765Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,130,946,707BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  4,910Các thị trường giao dịch:  20,824

BITBOX

$2,999,628 USD
400.86489830 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,999,417
$149.97
99.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$?
$5.76
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
3
$32
$7,804.24
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$3.29
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
5
$20
$0.239142
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$469
$0.015399
0.02%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
7
$?
$1.43
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
8
$?
$247.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.603910
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
10
$?
$0.246574
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.013653
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
12
$?
$108.46
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
13
$?
$0.240240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$137.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.073679
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
16
$?
$254.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.233487
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
18
$?
$44.29
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
19
$?
$5.31
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước
20
$?
$0.059636
0.00%
-
Spot
Percentage
80 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...