×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,217,293,169Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,614,727,286BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,217,293,169Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,614,727,286BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

BitBay

$12,771,445 USD
1,166 BTC

Thông tin về BitBay

Launched in March 2014, BitBay is a centralized exchange based in Estonia. It supports fiat pairs and crypto-crypto pairs. The exchange offers a low trading fee (form 0% for crypto-crypto markets), deposits and withdrawals in 4 fiat currencies and over 30 cryptocurrencies. Users can use mobile apps, PRO mode, and Affiliate Program. For businesses, BitBay provides corporate accounts and OTC services.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,700,675
$10,917.73
91.62%
197
Spot
Percentage
Gần đây
2
$388,511
$10,880.76
3.04%
106
Spot
Percentage
Gần đây
3
$340,534
$377.48
2.67%
138
Spot
Percentage
Gần đây
4
$53,737
$1.36
0.42%
82
Spot
Percentage
Gần đây
5
$48,413
$0.063714
0.38%
39
Spot
Percentage
Gần đây
6
$37,654
$2.98
0.29%
51
Spot
Percentage
Gần đây
7
$31,897
$48.04
0.25%
156
Spot
Percentage
Gần đây
8
$30,018
$0.026548
0.24%
30
Spot
Percentage
Gần đây
9
$29,308
$0.249547
0.23%
81
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,851
$0.244238
0.12%
36
Spot
Percentage
Gần đây
11
$12,507
$376.73
0.10%
101
Spot
Percentage
Gần đây
12
$10,304
$9.95
0.08%
40
Spot
Percentage
Gần đây
13
$10,155
$0.411487
0.08%
31
Spot
Percentage
Gần đây
14
$9,920
$233.83
0.08%
82
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,054
$0.100881
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,892
$71.68
0.05%
52
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,583
$10,422.88
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,797
$379.51
0.02%
78
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,453
$14.99
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,267
$163.27
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,873
$0.127428
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,691
$47.93
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,635
$8.32
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,587
$2.98
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,306
$0.106008
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,204
$57.88
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,190
$0.034512
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,174
$0.249688
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
29
$959
$0.066369
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
30
$947
$1.36
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
31
$939
$375.19
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
32
$832
$0.028364
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
33
$750
$0.076988
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
34
$739
$0.990000
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
35
$555
$48.25
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
36
$476
$233.46
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
37
$431
$0.250000
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
38
$390
$0.030000
0.00%
9
Spot
Percentage
261 giờ trước
39
$386
$0.023679
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
40
$290
$0.248634
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
41
$223
$0.006023
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
42
$180
$0.038220
0.00%
9
Spot
Percentage
24 giờ trước
43
$119
$167.69
0.00%
12
Spot
Percentage
159 giờ trước
44
$119
$67.01
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $63
*** $0.002655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$63
$0.002655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$59
$0.130237
0.00%
10
Spot
Percentage
65 giờ trước
48
$57
$0.002655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$57
$0.001862
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
50
$54
$240.00
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
51
$54
$0.062422
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $50
*** $0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
378 giờ trước
53
$49
$0.005310
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
54
$44
$47.38
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
55
$44
$0.047359
0.00%
6
Spot
Percentage
139 giờ trước
56
$37
$0.070000
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
57
$30
$73.23
0.00%
21
Spot
Percentage
64 giờ trước
58
$29
$0.071038
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
59
$24
$161.07
0.00%
22
Spot
Percentage
4 giờ trước
60
$24
$8.00
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
61
$23
$7.83
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
62
$14
$232.80
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
63
$14
$0.121339
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
64
$13
$10,890.93
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
65
$12
$0.060000
0.00%
4
Spot
Percentage
89 giờ trước
66
$12
$1.82
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
67
$11
$8.46
0.00%
16
Spot
Percentage
14 giờ trước
68
$7
$0.232497
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
69
$7
$395.24
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
70
$7
$58.00
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
71
$6
$1.40
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
72
$6
$47.80
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
73
$5
$0.001095
0.00%
20
Spot
Percentage
2 giờ trước
74
$3
$77.75
0.00%
17
Spot
Percentage
3 giờ trước
75
$2
$0.012375
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1
$0.001971
0.00%
9
Spot
Percentage
3 giờ trước
77
$1
$0.000219
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$525.66
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...