×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $233,907,863,462Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,414,440,008BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $233,907,863,462Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,414,440,008BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

BCEX

$719,441,708 USD
84,234 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$169,521,366
$181.96
23.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$167,664,288
$8,525.22
23.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$122,645,154
$181.64
17.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$64,649,018
$57.39
8.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$61,346,803
$0.267455
8.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$51,254,137
$3.47
7.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$33,760,126
$3.47
4.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14,539,293
$8,823.30
2.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,902,600
$171.12
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,732,635
$0.073638
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,695,755
$0.255588
0.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,233,026
$68.14
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,121,039
$4.36
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,060,320
$3.32
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$924,506
$2.12
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$869,811
$36.47
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$521,813
$0.077156
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$402,585
$0.097652
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$183,410
$1.25
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$141,710
$1.03
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$103,317
$0.574938
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$77,063
$0.940193
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$19,209
$0.001560
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$10,893
$0.152928
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,037
$0.001008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$8,785
$0.003005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$6,409
$3.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,129
$0.003317
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$618
$0.002579
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$356
$0.000265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$334
$0.000180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$247
$0.000302
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$120
$2.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$104
$0.000269
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$0.098907
$0.002826
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$0.000100
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.003841
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.065182
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.000261
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.005238
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.000234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.131675
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.289897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.000379
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.010338
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.000769
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.015123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.011315
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.001333
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.000898
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.879664
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.000176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.043999
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.000121
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.057389
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.000494
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.012802
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.005849
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.036165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.000165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.362412
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.036576
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.000732
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.019451
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.007387
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.000807
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.001747
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.021359
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...