×
×
Các loại tiền điện tử:  5,705Các thị trường giao dịch:  22,769Vốn Hóa Thị Trường:  $271,767,803,968Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,181,485,248BTC Chiếm Ưu Thế:  62.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $271,767,803,968Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,181,485,248BTC Chiếm Ưu Thế:  62.8%Các loại tiền điện tử:  5,705Các thị trường giao dịch:  22,769

BCEX

$151,033 USD
16.29490453 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$44,243
$0.382401
29.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$33,313
$0.158411
22.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$28,367
$0.001785
18.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$26,555
$0.002658
17.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,372
$0.000937
6.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,111
$0.071887
3.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,678
$9,236.24
2.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$242
$0.000179
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$188
$239.62
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$33
$2.40
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$18
$0.001843
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$11
$2.44
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2
$1.70
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$0.243639
$243.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$0.000100
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.001300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.000252
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$2.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.000240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.092638
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.000029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.173828
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.000024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.000072
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.000022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.037342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$40.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.002931
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000108
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.000027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$1.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.000029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.430825
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.003146
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.000490
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.000029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.002873
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$7.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.036035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.000956
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...