Các loại tiền điện tử:  21,190Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $941,526,790,402.95Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,168,957,123.98Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.8% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
ZUSD

Zytara dollarZUSD

Xếp hạng -
Token
On 394 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored