Các loại tiền điện tử:  21,133Trao đổi:  526Vốn hóa thị trường:  $941,891,885,838.413Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,137,138,775.03Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.6% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  9 Gwei
ZUSD

Zytara dollarZUSD

Xếp hạng -
Token
On 396 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored